Onze kantoren

Contacteer ons

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar
  • Johan Heylen BIV 502895 - België
  • Cedric Vanhencxthoven BIV 508756 - België
Toezichthoudende autoriteit

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code BIV

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Nuttige informatie

Waarborgorganisme:
KBC Verzekeringen 289914240798

BTW 0885.588.422 IBAN BE21 7330 3886 5203