‘Geen resultaat, geen kosten!’

Bij Heylen Vastgoed kiezen we resoluut voor een resultaatgerichte aanpak. Alles begint dus met een correcte waardebepaling van uw eigendom. Met een vraagprijs die overeenstemt met de marktwaarde, zal de woning sneller verkocht worden.

Door deze manier van werken kunnen we een mooie garantie op een snelle verkoop geven. Indien de eigendom ondanks al onze inspanningen toch niet verkocht wordt binnen de vooropgestelde termijn, nemen wij de gedane kosten voor onze rekening. Geen resultaat, geen kosten dus.