Het nieuwe systeem van registratierechten uitgelegd

Vastgoedblog overzicht

WAT VERDWIJNT ER?

Het klein beschrijf, dat is de verlaging van de registratierechten aan de hand van het kadastraal inkomen, verdwijnt! Dit wil zeggen dat er nooit nog een koppeling zal zijn tussen het tarief van de registratierechten en het kadastraal inkomen.

Bovendien verdwijnen ALLE abattementen, dat zijn de kortingen voor eerste eigenaars.

Gelukkig komt er ook heel wat in de plaats. 


WAT KOMT ER IN DE PLAATS?

Voorgaande voordelen worden vervangen door een verlaagd tarief van 7 procent voor volgende gevallen:

  • De woning zelf tijdig als hoofdverblijfplaats te gebruiken ofwel het onroerend goed tijdig en voor een voldoende termijn te verhuren aan een erkend sociaal verhuurkantoor;
  • De kopers mogen geen eigenaar zijn van een andere woning of stuk bouwgrond, TENZIJ de koper zich ertoe verbindt om de andere woning uiterlijk 1 jaar na de datum van de akte alsnog te verkopen. BEHOUD VAN HET VERLAAGD TARIEF? Inschrijving in het bevolkingsregister nemen, binnen de 2 jaar na datum van aankoopakte.
  • Het voordeel wordt steeds per verkrijger beoordeeld.


BIJKOMENDE KORTING

Er is een bijkomende korting voorzien voor woningen onder de €200.000. Daar is de eerste €80.000 vrijgesteld van registratierechten, concreet komt dit neer op een korting van €5.600,00. Voor woningen gelegen in kernsteden (o.a. Antwerpen, Boom, Turnhout, ...) gaat het om bedragen tot €220.000. 


UITZONDERINGEN

  • 7 % => 6% bij een ingrijpende energetische renovatie
  • 7% => 1% bij aankoop beschermd monument


WAT BLIJFT HETZELFDE?

  • Bouwgronden blijven belast aan 10%
  • Nieuwbouwwoningen blijven belast voor het grondaandeel aan 10% en voor de constructie aan 21% BTW
  • MEENEEMBAARHEID: De op een wederverkochte woning-hoofdverblijfplaats betaalde registratie-rechten kunnen in mindering worden gebracht van de registratierechten verschuldigd op een nieuw aangekochte woning.

Meeneembaarheid door verrekening. Indien de oude woning-hoofdverblijfplaats eerst wordt verkocht en dan een nieuwe eigendom wordt gekocht, kunnen de vroeger betaalde rechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) worden verrekend bij de registratie van de aankoop van de nieuwe eigendom. Dit noemt men de meeneembaarheid door verrekening.

Meeneembaarheid door teruggave. Indien een nieuw goed, bestemd tot hoofdverblijfplaats wordt gekocht vooraleer de oude woning-hoofdverblijfplaats wordt verkocht, kunnen de vroeger betaalde registratierechten (naar aanleiding van de aankoop van de oude woning) na de verkoop van de oude woning-hoofdverblijfplaats worden verrekend. Dit noemt men de meeneembaarheid door teruggave. Het mee te nemen bedrag aan betaalde registratierechten is in beide gevallen steeds beperkt tot een maximum van € 12.500. Tussen verkoop van de oude woning en aankoop van de nieuwe woning, in welke volgorde ook, mag niet meer dan twee jaar verlopen. Enkel indien u eerst een bouwgrond aankoopt en pas later uw eerste woning verkoopt (meeneembaarheid door teruggave) geldt een termijn van 5 jaar. Indien u een gebouw aankoopt dat nog niet bewoonbaar is, wordt dit ook beschouwd als bouwgrond.


Nog vragen? Contacteer onze juridische afdeling via 014 70 51 58 of mail naar info@heylenvastgoed.be

SchattingVraag uw gratis schatting aan