Heylen Vastgoed Beheer

Vastgoedblog overzicht

Heylen Vastgoed Beheer: een nieuwe totaalservice vanaf september die verhuurders volledig ontzorgt.

Wie een pand wil verhuren, weet best dat daar een hele rompslomp bij komt kijken. Denk maar aan de opvolging van (achterstallige) betalingen en het veelvuldige contact met de huurder. Of aan het contract- en documentbeheer en de indexatie van de huur. “Met onze nieuwe cel Beheer willen wij eigenaars van verhuurpanden vanaf september meer dan ooit ontzorgen.”

Uitbreiding dienstverlening
Investeren in verhuurpanden loont. Of je nu een spaarder bent die op zoek gaat naar een alternatief voor het spaarboekje. Of een doorwinterde belegger die uitkijkt naar een lucratieve manier om zijn portefeuille te verbreden. Echter, er is een maar bij. Bezit je vastgoed of wil je het kopen om te verhuren, dan moet je op zoek gaan naar een huurder. Misschien krijg je al eens te maken met leegstand, als het niet meteen lukt om een nieuwe huurder aan te trekken. Meer leegstand betekent: minder huurinkomsten en dus een lager rendement. “Steeds meer eigenaars van panden en vastgoedinvesteerders zien de extra rompslomp en de administratieve mallemolen die een verhuur met zich meebrengt, niet zitten. Daarom heeft Heylen Vastgoed zijn dienstverlening uitgebreid om zowel de particulier als de investeerder nog beter bij te staan”, vertelt Cedric Vanhencxthoven.
In eigen beheer
Janne Laenen van de juridische afdeling van Heylen Vastgoed geeft tekst en uitleg. “De nieuwe cel Beheer verleent een totaalservice. Naast de indexatie en de opvolging van de huur staat ons team onder andere in voor de opzegtermijn, stilzwijgende verlenging, herverhuur, kostenafrekening en het kostenbeheer.” Zaakvoerder Johan Heylen knoopt aan: “We go the extra mile! Wij vullen deze dienstverlening aan met administratieve en financiële ondersteuning, technische bijstand en raadgeving. Precies op maat van de verhuurder.
Administratieve en financiële support
“Onze administratieve en financiële ondersteuning omvat de opvolging en de inning van huurgelden”, verduidelijkt Janne. “Bij laattijdige betaling of bij niet-betaling zetten we de nodige stappen. Verder stellen wij elk jaar een budget op voor de inkomsten en de uitgaven. Aan het eind van het jaar maakt onze cel Beheer de afrekening en worden de verschillen afgetoetst aan het budget. Ten slotte schrijven we maandelijks of driemaandelijks de huurgelden over naar de eigenaar, zoals overeengekomen.”
Technische bijstand
Als eigenaar van een of meerdere huurpanden kan je bij Heylen Vastgoed op beide oren slapen. Medewerkers van de cel Beheer waken door middel van bezoeken over de staat van het verhuurde pand. “Wij brengen de eigenaar op de hoogte indien herstellings- of andere werken zich opdringen. Nadat bestekken zijn aangevraagd, worden de werkzaamheden opgestart volgens de planning van de eigenaar. Zelfs de deskundige controle op de werken nemen we hem uit handen”, benadrukt Janne. De cel Beheer gaat ook geregeld langs bij de huurder om het goede gebruik van het pand te verifiëren. Ze onderhandelt eveneens bij onderhouds-, bewakings- en verzekeringscontracten en informeert de eigenaar over nieuwe wetgevingen, die aanpassingen zoals de installatie van een lift of rookmelders voorschrijven.
Goede raad is goud waard
Last but not least geeft de nieuwe cel Beheer juist advies en goede raad. Johan Heylen somt op: “Over de acties die je kan ondernemen om je verhuurpand te optimaliseren, bijvoorbeeld. Of hoe je de huurprijs van je pand zo marktconform mogelijk houdt. Wij doen ook frequent kostenonderzoeken, waarbij we bestekken opvragen en vergelijken met elkaar om de beste prijs-kwaliteits

verhouding te verzekeren. Deze analyse bespreekt ons team met de eigenaar, zodat hij beslissingen kan nemen in functie van zijn belangen.” Cedric Vanhencxthoven vult de lijst aan. “Onze medewerkers gaan na of bepaalde toekomstige werken aanspraak maken op premies van de overheid. Met kennis van zaken stellen zij ook fiscale voordelen voor die binnen ieders handbereik liggen. En ze helpen investeerders met hun zoektocht naar residentieel vastgoed. Je merkt het: Heylen Vastgoed Beheer haalt alles uit de kast om eigenaars van verhuurpanden en vastgoedinvesteerders meer dan ooit te ontzorgen.”

SchattingVraag uw gratis schatting aan