Historisch lage rente

Vastgoedblog overzicht

Wat betekent historisch lage rente voor uw woonkrediet? 4 vragen en 4 antwoorden

Wat betekent die negatieve rente?

Als de tienjaarsrente onder nul gaat, betekent dat dat investeerders en beleggers geld toeleggen op hun belegging. In plaats van rente te ontvangen op de obligatie, zullen ze op het einde van de looptijd minder geld terugkrijgen dan ze er hebben ingestopt.
In Duitsland is de tienjaarsrente al lange tijd onder nul gezakt. Sinds kort is dat ook het geval voor staatspapier uit Nederland, Oostenrijk, Frankrijk en Finland.
Waarom is de rente zo laag?

De belangrijkste oorzaak van de rentedaling de voorbije maanden zijn de lage groeivooruitzichten. "De tijd van de cyclische heropleving tussen 2015 en 2018 is voorbij", zegt econoom Hans Bevers van Degroof Petercam. "De wereldeconomie vertraagt sinds vorige zomer en dat is voor een groot deel te wijten aan de toegenomen onzekerheid gelinkt aan de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en aan de brexit. Vooral de activiteiten in de industrie staan onder druk, zeker in Duitsland. En de vrees is nu dat ook de consument alsmaar meer de vinger op de knip zal houden."

Wat betekent dit voor spaarders?

De rente op spaarrekeningen wordt vooral bepaald door de rente op korte en halflange termijn, in mindere mate door de langetermijnrente. Maar als de ECB van plan is om de depositorente voor banken verder te verlagen, zullen banken allesbehalve geneigd zijn om de rente op spaarrekeningen op te trekken.
Bovendien wordt de rentevoet op Belgische spaarboekjes nog kunstmatig hoog gehouden door de wettelijke minimumrente van 0,11 procent. De ECB zal eerst haar korttermijnrente enkele keren moeten optrekken vooraleer de banken de rentevoeten op de spaarboekjes verhogen.

Wat betekent dit voor woonkredieten?

Een lage rente blijft wel goed nieuws voor wie wil lenen, bijvoorbeeld om een huis te kopen. Ondanks het feit dat de verlaging van de rente niet volledig wordt doorgerekend staat de gemiddelde rentestand bij de banken voor woonleningen op het laagste peil ooit. Volgens de zogeheten rentebarometer van het advieskantoor Immotheker, die de rentestand bij 16 banken opvolgt, bedraagt de gemiddelde vaste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar 1,22 procent, het laagste niveau ooit.

Bron: vrt.be

SchattingVraag uw gratis schatting aan