Cookiebeleid & Voorkeuren

Heylen Vastgoed BVBA, gevestigd aan Grote Markt 8-10 | 2200 Herentals | Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.heylenvastgoed.be/
Grote Markt 8-10 | 2200 Herentals | Belgium
+32 14 70 51 58

Persoonsgegevens die wij verwerken
Heylen Vastgoed BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heylenvastgoed.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Heylen Vastgoed BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen benaderen en te kunnen voorzien van de door u opgevraagde informatie
- Het bestelde product bij u te kunnen afleveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Heylen Vastgoed BVBA neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heylen Vastgoed BVBA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Heylen Vastgoed BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Persoonsgegevens ingevuld na een aankoop worden maximaal een 540 dagen bewaard om uw bestelde product te kunnen leveren en u te kunnen voorzien van de door u opgevraagde informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Heylen Vastgoed BVBA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Heylen Vastgoed BVBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Heylen Vastgoed BVBA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Heylen Vastgoed BVBA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt het gebruik van deze cookies uitschakelen door uw cookie instellingen van deze website te wijzigen. Klik hier om uw cookie instellingen aan te passen. Heylen Vastgoed BVBA draagt, waar het mogelijk is, de zorg om cookies van derde partijen van uw systeem te verwijderen. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via uw browser instellingen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Bron: Hotjar Doel: Aanvullende analytische cookies voor het verzamelen van gebruikersgedrag en het volgen van gebruikersactiviteiten. Bewaartermijn: max. 365 dagen*

Bron: Google Optimize Doel: Aanvullende analytische cookies voor het testen en optimaliseren van de gebruikerservaring op de website. Bewaartermijn: max. 540 dagen*

Bron: Google Analytics Doel: Analytische cookies voor het verzamelen van website statistieken en gebruikersgedrag. Standaard volledig geanonimiseerd. Bewaartermijn: max. 760 dagen*

Bron: Google Ads Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 540 dagen*

Bron: Bing Ads Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 540 dagen*

Bron: DoubleClick Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 540 dagen*

Bron: Facebook Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 180 dagen*

Bron: LinkedIn Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 760 dagen*

Bron: Google Tag Manager Doel: Analytische cookies voor het verzamelen van website statistieken en gebruikersgedrag. Bewaartermijn: max. 760 dagen*

* Onder voorbehoud van wijzigingen die kunnen worden aangebracht door derde partij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heylen Vastgoed BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heylenvastgoed.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Heylen Vastgoed BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Heylen Vastgoed BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@heylenvastgoed.be. Heylen Vastgoed BVBA heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.