18 jaar Heylen Vastgoed

6 november | Nieuws

18 jaar geleden startte Heylen Vastgoed als eenmanszaak aan de Zandstraat in Herentals. Als onafhankelijke makelaar is Heylen Vastgoed vandaag uitgegroeid tot absolute marktleider in de provincie Antwerpen met in totaal 22 kantoren verspreid over de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen. Samen met oprichter en bestuurder Johan Heylen, bestuurder Cedric Vanhencxthoven en vennoot Wout van Aert bekijken we het unieke traject dat Heylen Vastgoed heeft afgelegd.

27501A

Welkom Johan, Cedric en Wout, ik mag jullie vooral feliciteren want Heylen Vastgoed bestaat vandaag 18 jaar. Jullie mogen daar best trots op zijn, hoe voelt dat?

  Johan: Heel trots en heel veel voldoening dat we al zover zijn geraakt. Zeker omdat we met Heylen Vastgoed een unieke brand hebben gecreëerd.

 Cedric: We bouwen verder aan iets mooi en blijven de focus leggen op innovatie en doorgedreven dienstverlening op basis van kennis, zoals wij vinden dat die moet aangeboden worden. We kijken daarom zelden achterom, hoewel we al een boeiend traject hebben afgelegd.

Wout: Ondertussen ben ik reeds 1 jaar partner van Johan en Cedric en kijk ook trots terug op het voorbije jaar. Het eerste jaar heb ik al enorm veel bijgeleerd over vastgoed/Heylen Vastgoed. Ik heb het hele team ook ontmoet tijdens het jaarlijks personeelsfeest en ik voelde meteen de motivatie en drive bij iedereen.

1.      Dit jaar hebben jullie aangekondigd franchisepartners te zoeken. Hoe ver staan jullie momenteel met dit proces?  

Johan: Sinds deze aankondiging hebben wij een 25tal mogelijke partners gesproken. Na deze gesprekken merkte we op dat onze visie over grotere kantoren niet evenredig waren met de visies van de verschillende contacten. Om deze reden hebben we besloten 100% te gaan voor onze eigen visie.

2.      Wat heeft je oorspronkelijk geïnspireerd om in de vastgoedsector te stappen?

Johan: Mijn vader heeft mij geïnspireerd om in het vastgoed te stappen. Hijzelf was aannemer waardoor ik als jonge tiener snel in contact ben gekomen met vastgoed. Op jonge leeftijd ben ik dan ook gestart met mijn opleiding makelaardij. Door de opleiding te volgen in avondschool heb ik het geluk gehad om snel te kunnen starten in de sector.

Na het doorlopen van allerlei opleidingen en werkervaring te kunnen opdoen, heb ik snel besloten om een eigen kantoor te openen in 2005 in Herentals. Mijn doel was om een platform te bieden om  op een onafhankelijke wijze vastgoed te kopen, verkopen, verhuren en huren. Mensen goed te begeleiden was ook één van mijn grootste drijfveren.

3.      Hoe zag jouw eerste ervaring in de vastgoedbranche eruit? Wat herinner je je nog van die tijd?

 Johan: ik herinner mij nog dat ik als 19 jarige bij een klant stond met mijn stagemeester. De desbetreffende klant werkte liever met mijn stagemeester samen dan met mezelf. Als jonge ambitieuze makelaar, wilde ik uiteraard het vertrouwen van de klant kunnen verdienen en winnen. Deze ervaring heeft mij nadien ook gehard om te zorgen dat volgende contacten met klanten nadien steeds positiever en positiever werden.

4.      Kun je beschrijven hoe de vastgoedmarkt er 18 jaar geleden uitzag in vergelijking met vandaag?

Johan : De vastgoedmarkt van 18 jaar geleden is een totaal andere markt dan die vandaag. Toen veel minder complex. 18 jaar geleden waren twee pagina’s voldoende om een transactie correct af te sluiten. De dag van vandaag spreken we over een overeenkomst van zo’n 20 pagina’s. Het juridische aspect is in de huidige markt dus enorm belangrijk. Niet alleen de contracten an sich, ook heeft de enorme toename aan noodzakelijke attesten gezorgd voor een complexer verkooptraject. 18 jaar geleden kon men de job als makelaar volledig alleen doen, dit heb ik de eerste 6 jaar ook volledig solo gedaan.

In de hedendaagse vastgoedmarkt is het onmogelijk om in de ochtend verhuur te doen, ’s middags nieuwbouw te verkopen en vervolgens ’s avonds residentieel vastgoed te verkopen, laat staan het hele juridisch kluwen en alle administratie zelf te navigeren. Hier is specialisatie en kennis van wonen voor nodig.

5.      Wat zijn enkele redenen waarom de vastgoedmarkt vandaag de dag complexer is geworden dan in het verleden, volgens Heylen Vastgoed?

Johan:  Bij de start van Heylen Vastgoed was het perfect mogelijk om alles alleen af te handelen. Toen was de complexiteit qua wetgeving en documenten nog niet zo fors aanwezig. Nu is de makelaardij zo complex geworden dat ik blij ben dat ik eertijds heb gekozen voor schaalvergroting en dat ik gaandeweg een heel team van experts in stelling heb gebracht. Op deze manier is Heylen Vastgoed gegroeid tot een betrouwbaar bedrijf dat al deze constante veranderingen aankan, met een minimale foutenmarge. De gevolgen van een kleine fout zijn ook veel groter dan vroeger. Zeker in transacties met particuliere kopers en verkopers, dient een correcte informatieverstrekking zeer nauwgezet te gebeuren. Wij hebben nu 22 kantoren verspreid over de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen en meer dan 200 medewerkers. Zodoende kan ik bij elke situatie beroep doen op hun expertise. Alleen zou ik het niet meer kunnen.

 6.      De ‘paperassisering’ van de vastgoedsector verloopt niet zonder horten en stoten want bijvoorbeeld op het EPC-attest komt veel kritiek. Sommige attesten zijn volgens architecten te positief ingeschat bij gebrek aan plaatsbezoeken door de deskundigen, de prijsvork voor energetische verbeteringen in het EPC lijkt dan vaak te ruim berekend voor sommige werkzaamheden. Moet de overheid meer toezien op de correctheid van het EPC/asbestattest? Moet de verkoper en de aangestelde deskundige een juridische aansprakelijkheid dragen voor 3, 5 of 10 jaar zodat de ‘cowboys’ in de rapportering verdwijnen en alles dus accurater en professioneler verloopt?

Johan : Wij zijn voorstander voor meer juridische aansprakelijkheid voor de rapporteerders. Professionalisering van alle aanverwante beroepen zorgt voor betere correctere dienstverlening en juichen we enkel toe. Ook het onafhankelijk optreden als deskundige met eigen aansprakelijkheid beschermt beter de consument. Deze visie hebben we ook in de groei van Heylen Vastgoed bewaakt. De brug kan gemaakt worden dat een ontwikkelaar beter geen bemiddelaar kan doen alsook een bemiddelaar zich beter niet bezig houdt met kopen uit eigen portefeuille. Zo vrijwaar je de consumenten en kan je optreden voor de belangen van verkopers EN kopers. 

7.      De vastgoedsector in de breedste zin van het woord verkeert momenteel in moeilijk vaarwater, onder meer door de gestegen rente en de oorlogsdreigingen overal ter wereld. Zien jullie oplossingen die voor de Belgische consument soelaas kunnen bieden om vastgoed opnieuw betaalbaarder te maken, zowel voor kopers als huurders?

Johan : De venale waarde van niet energetisch aangepast vastgoed zal een correctie met zich meebrengen wat op zich een soelaas zal bieden voor de vele consumenten die wensen aan te kopen die nu niet toereikend zijn gezien de hogere prijzen. Gezien het aanbod beperkt blijft en de vraag naar wonen gigantisch blijft zal zodra de markt beperkt corrigeert de woningen ook de geschikte eindgebruikers vinden.

8.      Wat waren enkele belangrijke lessen die je hebt geleerd tijdens je eerste jaren in de vastgoedsector?

Johan:  Steeds up to date blijven in de continu veranderende vastgoedmarkt en de noden van onze consumenten. Zelf heb ik het geluk gehad enkele jaren geleden wakker geschud te zijn voor het komende digitale tijdperk. Deze digitale wereld zie je ook in verwante sectoren zoals notariaten, zij zijn sinds enkele jaren ook anders georganiseerd. Hetzelfde geldt voor de banksector, kantoren sluiten waardoor er minder sociaal contact is met de klanten. Bij mezelf was dit dus enkele jaren geleden een wake-up call om mijn organisatie hierop af te stemmen. Bij Heylen Vastgoed hebben we beslist om niet in te boeten op dienstverlening en steeds 6/7 geopend te zijn met een onthaalbediende die de mensen te woord kan staan. 6/7 is een investering in dienstverlening maar volgens mij de enige manier om de digitale transitie voor te blijven. Op deze manier blijft het menselijk contact bestaan in onze metier in plaats van bijvoorbeeld vragen te stellen aan een chat-robot.

9.      Verschillende "cellen" binnen Heylen Vastgoed, zoals verkoop, verhuur, property management, nieuwbouw, exclusief en legal. Wat is het doel van deze cellen en hoe dragen ze bij tot het succes van het bedrijf?

Cedric : Het implementeren van de verschillende cellen binnen Heylen Vastgoed was een belangrijke stap richting het optimaliseren van service voor onze klanten. Via de cellen konden wij focussen op de verschillende talenten van onze medewerkers en kijken in welke cel zij het beste tot hun recht komen. Iets wat je graag doet, doe je beter.  De verschillende cellen binnen onze kantoren zorgen ook voor een kruisbestuiving van kennis. Dit komt de service naar onze klanten toe, alleen maar ten goede.

In de verhuur merkten we dat er een enorme vraag was naar specialisatie. Ikzelf ben ook gestart met de combinatie verhuren/verkopen. We zien echter dat wanneer iemand zich specialiseert in bijvoorbeeld verhuur, er betere service aan onze klanten gegeven kan worden. Onze verhuurcel telt momenteel 30 medewerkers die dag in dag uit specifiek met verhuur bezig zijn.

De evolutie van de verkoopovereenkomst en de groeiende complexiteit van het verkoopdossier, zorgden voor de noodzaak tot oprichting van een specifieke cel. Als makelaar was het niet meer mogelijk om hier heel de dag individueel mee bezig te zijn. Met onze cel Legal zijn we pionier geweest om op deze manier heel het juridische luik hier te plaatsen. Zo kregen onze commerciële medewerkers meer ruimte voor hun corebusiness en steeg de kwaliteit van onze overeenkomsten en transacties. Je kan maar één keer verkopen, dus mag er zeker niets misgaan. We leven in een maatschappij waar de aansprakelijkheid steeds sneller in het gedrang komt. Dit geldt niet enkel voor koper en verkoper, maar uiteraard ook des te meer voor de makelaar. Eén van de reden waarom mensen beroep doen op een makelaar, is uiteraard de complexe aard van een verkooptransactie. Onze inhouse juristen kunnen valkuilen anticiperen en mogelijke problemen onderscheppen voor ze zich stellen. En moest er zich toch ergens een probleem voordoen, kunnen wij zelf mee bekijken hoe dit best en meest efficiënt kan worden opgelost.

Dit geldt tevens voor onze nieuwbouwafdeling. Hierin zijn andere profielen werkzaam dan de herverkoop, daar het een ander pakket van juridische en technische kennis vereist, een ander klantencontact, verkoop op plan in tevens een immer complexer wordende materie. Ook hier is specialisatie vereist.

De samenwerking tussen onze cellen zorgt voor een vlotte en kwalitatieve service. Hiermee kunnen wij het verschil maken en ons differentiëren opzichtens concullega’s.

10.   Heylen Vastgoed biedt diensten aan op het gebied van luxe vastgoed en property management. Kunt u meer vertellen over deze diensten en hoe ze zich onderscheiden in de markt?

Johan: We hebben verschillende diensten in het leven geroepen in onze 18 jaar. In het luxe segment merkten we bijvoorbeeld op, dat het merk Heylen Vastgoed zich niet meer voldoende onderscheidde van deze specifieke markt. Met de oprichting van Heylen Exclusief kunnen wij ons nog meer specialiseren in de verkoop van luxe vastgoed.

Immers vereist exclusief vastgoed ook een specifieke aanpak. Dit uit zich onder andere in bewust gekozen marketingstrategieën om de beoogde doelgroepen te bereiken via onze eigen databank onder andere, alsook bijvoorbeeld het gebruiken van dronebeelden en meer high end fotoreportages, het gebruik van ons gouden logo en zo verder. Onze medewerkers die zich hierin specialiseren zullen vaak ook met meer discretie te werk moeten gaan, wat ook een bijzondere vaardigheid vergt. Uiteraard wil dit niet zeggen dat wij minder energie en middelen vrijmaken voor onze reguliere vastgoedportefeuille, wel zullen wij bewuster selecteren welke beoogd publiek we aanspreken voor exclusief vastgoed, om een optimaal resultaat te bereiken.

Onze cel property management houdt zich dan weer bezig met het beheren van vastgoedportefeuilles van klanten die niet enkel willen verhuren maar ook een totale ontzorging wensen. Opnieuw kunnen wij hier dankzij de samenwerking tussen onze cellen, het verschil maken.

GroepsFoto(1)

11.   Hoe heeft Heylen Vastgoed de work-life balance van haar medewerkers verbeterd en welke voordelen brengt dit met zich mee?

Johan: Ik merkte op dat de work-life balance, zeker post corona, steeds belangrijker en belangrijker werd binnen Heylen Vastgoed. Als goede bestuurder was het dan ook vanzelfsprekend om hier mee op toe te zien. Vandaar hebben wij een groot zaterdagplan/work-life balance plan uitgeschreven. Met dit plan is er de blijvende garantie dat onze kantoren steeds 6/7 geopend zijn, zonder onze medewerkers te verbranden. Door de grote structuren in onze kantoren is er steeds een rotatie mogelijk, zodat onze klanten een optimale service krijgen en onze medewerkers rust in hun privétijd kunnen vinden.

12.   Wat voor soort vacatures heeft Heylen Vastgoed momenteel openstaan, en wat zijn de vereisten voor geïnteresseerde kandidaten?

Johan Heylen :  Heel breed, als er morgen 20 BIV-makelaars zich aanbieden, is de kans groot dat, na evaluatie, zij alle 20 bij ons kunnen starten. Wij zijn dus naarstig op zoek naar gediplomeerde makelaars. Daarboven zijn we ook steeds blijvend op zoek naar onthaalbediendes, verhuurmedewerkers, juristen, nieuwbouwverantwoordelijken,…

1.      Hoe houdt u uw kennis en expertise over de vastgoedsector up-to-date? Welke bronnen of methoden gebruikt u om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en trends?

Johan: Sinds 2 jaar beschikken we in Herentals over een gloednieuw administratief centrum van 800 m2, onze Heylen Vastgoed Hub. We zijn sterk geautomatiseerd en hebben een CRM-pakket laten ontwikkelen waarmee we bijvoorbeeld onze leads heel goed kunnen tracken. We kunnen ook nagaan welke dienstverlening de klant achteraf gehad heeft, of er genoeg contactmomenten geweest zijn, noem maar op. Ook onze juridische dienst, hr, marketing en onze academy zijn daar gecentraliseerd. De onboardings en de onthaaltrainingen vinden er plaats, salestrainingen om verkooptechnieken aan te scherpen, juridische opleidingen en ga zo maar door. We voorzien een interne opleidingskalender dewelke al onze medewerkers de gelegenheid geeft zich te kunnen inschrijven. Daarnaast kunnen onze juristen bijvoorbeeld ook externe opleidingen volgen om hun expertise op peil te houden en deze te delen. Tevens verwelkomen wij geregeld gastsprekers en andere experts uit het veld om trainingen te geven. We merken dat deze ondersteuning erg gewaardeerd wordt door onze mensen.

Onze hub is dan ook in het leven geroepen om onze mensen steeds up to date te houden in de steeds veranderde vastgoedmarkt in al haar facetten.

13.      Welke strategieën of benaderingen heb je gebruikt om succesvol te zijn en te groeien in deze branche gedurende de afgelopen 18 jaar?

Johan: Heylen Vastgoed is gekend voor haar innovatie in marketing. We zien marketing minder als een kost verhaal, maar net als een investering.

Ik kijk steeds naar wat er leeft op de markt om zo te kijken hoe we dit kunnen “vermarkten” binnen Heylen Vastgoed. We zijn een dienstverlenend bedrijf, we kijken dus ook steeds naar de wensen en noden van onze consument. Met die visie zijn we reeds pionier geweest in verschillende aspecten binnen de makelaardij. Via sportsponsoring zorgen we bijvoorbeeld voor een optimale zichtbaarheid en het claimen van mainstream bekendheid. Deze zichtbaarheid zorgt voor traffic naar onze website en kantoren, deze traffic gaat dan weer zorgen voor meer leads voor onze consumenten.

Het succes van deze benadering is zichtbaar in de snelle groei van Heylen Vastgoed.

14.      Zijn er bepaalde mensen of mentoren geweest die een significante invloed hebben gehad op jouw vastgoedcarrière? Zo ja, wie waren zij en wat hebben ze bijgedragen?

Johan: Als eerste mijn stagebegeleiders die mij in mijn eerste jaren steeds goed hebben begeleid.

Natuurlijk moet ik ook mijn vennoten Cedric Vanhencxthoven en Wout van Aert bedanken. Zij zijn steeds op het juiste moment binnen de groei van Heylen Vastgoed gekomen om ondersteuning te bieden en het merk en de organisatie naar een nog hoger niveau te tillen.

Als derde maar zeker niet de minst belangrijke groep, onze 230 medewerkers. Ook zij hebben mij in de groei van Heylen Vastgoed veel geleerd.

15.      Wat beschouw je als jouw grootste prestatie of mijlpaal tot nu toe in de vastgoedwereld?

Johan: Het feit dat we met 230 mensen samenwerken en de vlakke structuur die we steeds aanhouden. Voor mij is een onthaalbediende even belangrijk als een inkoper, en is een verhuurmedewerker even belangrijk als een jurist. Deze waarden en normen zijn er al sinds 18 jaar en zullen ook steeds blijven. Dit is deel van ons DNA.

16.      Op 18 jaar tijd is het vastgoedlandschap serieus veranderd. Steeds meer paperassen, attesten, etc… zijn er bij gekomen. Hoe zien jullie dit verder gaan? Is de sector niet stilaan toe aan een ‘documentatie’-stop om het zowel voor overheidsadministratie, consument en makelaar behapbaar te houden? Vandaag zit je met EPC/EPB/S-peil/elektrische keuring/asbestattest/etc… ?

Johan : Als ondernemer moet je je kunnen blijven aanpassen aan de marktsituaties. Het razendsnel invoeren van alle documenten heeft voor een gigantische shift gezorgd in zowel onze metier alsook al onze aanverwante beroepen. Enkel al het monitoren en het ‘geregeld’ krijgen om alle vastgoeddeskundigen ter plaatse te krijgen alvorens een  eigendom op de markt te brengen is al een grote uitdaging geworden en vereist goede timemanagement, laat nog staan dat er al dan niet moet afgesproken worden met huurders. Heylen Vastgoed is blijven inzetten op grotere structuren, extra onthaalmedewerkers en juristen om op deze regelgeving en administratie te kunnen inspelen en onze mensen zich te kunnen laten focussen op hun talenten. Vandaar onze campagne: ‘ verkopen doe je als vastgoedmakelaar niet meer alleen’.  Hierdoor kan onze structuur wel het initiatief toejuichen van de overheid en aanzien wij de snelle invoer van alle extra documenten nog wel  in het voordeel van onze kopers namelijk het optimaal sensibiliseren en de consument optimaal beschermen.

17.      Hoe zien jullie de toekomst van Heylen Vastgoed en jullie rol in de komende jaren?

Johan : Ik ben nog heel jong dus de toekomst van Heylen Vastgoed ziet er voor mij rooskleurig uit. Ik merk dat er een vacuüm is op de markt. Heylen Vastgoed speelt hier heel erg op in, en heeft reeds grote stappen gezet om dit op te vullen. Een verkoper die een pand in Antwerpen verkoopt, daarna weer iets nieuws koopt in Mechelen en dan weer wenst te verhuren in Genk, kan steeds bij ons terecht voor een service op maat. De voordelen van schaalvergroting, zonder te moeten inboeten op lokale marktexpertise en een persoonlijke aanpak. Wij streven elke dag naar een premium “customer experience”. Onze 22 kantoren en 230 medewerkers zijn ook geen interne concurrenten van elkaar, zij versterken elkaar en maken elkaar beter. Hierdoor is onze groeistrategie ook organisch en vlot geïmplementeerd kunnen worden.

Wij merken ook dat steeds meer concullega’s onze aanpak beginnen kopiëren. Dit beschouw ik alleen maar als een compliment, immers “imitation is the sincerest form of flattery”. Het bevestigt nog meer de overtuiging dat onze aanpak werkt.

Cedric : De toekomst ziet er wat mij betreft gunstig en tegelijkertijd uitdagend uit, maar zo heb ik het graag. Gunstig omdat we merken dat we een solide fundering hebben neergezet om ons huis verder op te laten groeien en uitdagend in die zin dat we zullen moeten blijven inspelen op de behoeften van onze opdrachtgevers en klanten in een veranderende, complexere en waarschijnlijk meer digitale wereld. Aan ons om trouw te blijven aan onze visie over kennis en dienstverlening, om iedereen die beroep op ons doet of in contact met ons komt, de meest optimale en correcte ervaring te laten genieten. We hebben zowel extern alsook intern een grote verantwoordelijkheid om de juiste keuzes te blijven maken en een stabiele omgeving te zijn om continuïteit en zekerheid te blijven garanderen.

Wout : Eerst en vooral kijk ik er naar uit om verder in contact te komen met de vastgoedmarkt en de mensen binnen Heylen Vastgoed. Ik merk op dat we steeds inspelen op de steeds complexere vastgoedmarkt en tendensen. Dit gaan we de komende jaren ongetwijfeld verder zetten.

18.      Hoe zouden jullie Heylen Vastgoed omschrijven in 5 woorden

Johan: Eerlijk, correct, uitdagend, ambitieus en kennis.

Cedric: Oprecht, klantgericht, specialist, innoverend en flexibel

Wout : Gemotiveerd,  dynamisch, klantvriendelijk, uniek en ambitieus.  

Ook interessant