Alle details over particuliere windmolens op een rij

26 september | Blogs

Het plaatsen van zonnepanelen is ondertussen goed ingeburgerd, maar wist je dat je als particulier ook een windmolen kan plaatsen om zelf energie op te wekken? Wij zochten alle details over particuliere windmolens voor je uit.

Windmolens voor thuis

Wie denkt aan windmolens, denkt waarschijnlijk aan de grote windmolens langs autosnelwegen of windmolenparken in zee. Maar ook als particulier kan je, onder bepaalde voorwaarden, een windmolen plaatsen thuis in je tuin of weide.


Soorten windturbines

Er zijn drie verschillende soorten windmolens:

·        Grootschalige windturbines, met een vermogen van meer dan 300kW

·        Middelgrote windturbines, met een vermogen van maximaal 300kW

·        Kleine winturbines, met een vermogen van maximaal 25kW.

Het zijn die laatste, kleinere windturbines die in aanmerking komen voor particulier gebruik.

Waar particuliere windmolen plaatsen?

Maar een kleine windmolen zet je niet zomaar overal. Er moet genoeg windkracht zijn voor je windmolen thuis, anders haal je als gezin weinig of geen voordeel uit je molen. Een stuk grond waar er weinig tot geen andere gebouwen, bomen of heuvels zijn die de wind kunnen belemmeren, is dus essentieel.

Ook de maximaal toegestane hoogte kan een rol spelen bij een particuliere windmolen. Die bedraagt vijftien meter voor een windmolen thuis, een hoogte waarop je sowieso minder windaanbod hebt.

Wat brengt een thuis windmolen op?

De beperkte windkracht is meteen één van de redenen waarom de rendabiliteit van een windmolen voor particulier gebruik in vraag wordt gesteld. De particuliere windmolens worden dan meestal ook enkel geplaatst vanuit ecologisch perspectief, het is een manier om je steentje bij te dragen tot het produceren van groene energie.

Vergunning thuis windmolen

Wil je een windmolen thuis plaatsen, dan ben je verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen. De gemeente zal de aanvraag beoordelen en hierbij rekening houden met de impact van de molen op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de visuele impact, geluidsoverlast, maar ook aan het eventuele gevaar voor mens en dier. Als laatste moet de windmolen ook op een goede manier geïntegreerd kunnen worden in de omgeving.

Dezelfde redenering geldt indien je zonnepanelen op een perceel grond zoals in een weiland wil plaatsen, ook dat is vergunningsplichtig.
 

Financiële steun particuliere windmolen

Het kostenplaatje van een particuliere windmolen is niet onbelangrijk. Prijzen kunnen oplopen van enkele duizenden euro’s tot wel 25 000 euro, afhankelijk van de grootte, het merk, de gebruikte elektronica,… Wie een thuis windmolen wil, kan wel een zogenaamde ‘call’ doen bij de overheid. Voor windmolens met een turbinevermogen tussen de tien en 300kW, kan je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Wanneer je turbinevermogen meer dan 300kW bedraagt, kom je ook in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

Prosumententarief particuliere windmolen

Als je vermogen gelijk of minder is dan tien kW én je hebt een terugdraaiende teller dan is, net als bij zonnepanelen, het prosumententarief van toepassing. Je maakt namelijk ook gebruik van het elektriciteitsnet: door stroom af te halen wanneer je windmolen niet voldoende opwekt én door stroom te injecteren wanneer je meer energie opwekt dan verbruikt. Bij een digitale meter valt sinds 2021 het prosumententarief weg.

Recht van opstal

Als particulier kan je dus kiezen voor een windmolen op je terrein, maar ook bedrijven kunnen interesse tonen in jouw grond. Windmolenbedrijven zijn niet altijd zelf eigenaar van de gronden waarop ze windmolens plaatsen, ze kunnen gebruik maken van het zogenaamde opstalrecht en de grond van iemand anders gebruiken. Normaal gezien wordt de eigenaar van de grond ook de eigenaar van alle constructies op die grond. Het opstalrecht zorgt voor een horizontale splitsing tussen de eigendom van de grond én die van de constructies. Het recht van opstal is tijdelijk en moet worden vastgelegd in een notariële akte.

De eigenaar van de grond wordt de opstalgever en geeft de opstalhouder, het windmolenbedrijf, het recht om één of meerder windmolens te plaatsen. De opstalhouder is dan verantwoordelijk voor de administratieve en juridische afhandeling van het project. Een gelijkaardige toepassing, is het plaatsen van zonnepanelen op een perceel grond door een externe onderneming, een zogenaamde “zonneboer” bijvoorbeeld.

De plaatsing van windmolens levert zonder twijfel een bijdrage aan de energievoorziening in België. Ook voor particulier windmolen gebruik zijn er mogelijkheden, maar door de afhankelijkheid van windkracht is de rendabiliteit van deze kleine windmolens nog niet voldoende bewezen. Denk je toch in aanmerking te komen, informeer dan bij je stad of gemeente voor de vergunning en een eventuele premie!

Heb je vragen over particuliere windmolens of heb je andere vastgoedvragen. Het team van Heylen Vastgoed staat voor je klaar.

Contacteer ons

particuliere windmolens voor thuis

Ook interessant