Asbestattest verplicht bij verkoop onroerend erfgoed

21 december | Blogs

Ook bij de verkoop van een beschermd monument of een ander goed dat als onroerend erfgoed wordt beschouwd, is een asbestattest verplicht. Lees verder om meer te weten te komen over de verplichting van het asbestattest.

Verplichting asbestattest onroerend erfgoed

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen, gebouwd vóór 2001. Dit geldt ook voor gebouwen die zijn beschermd als monument, gelegen zijn binnen een beschermd stads-of dorpsgezicht of binnen een cultuurhistorisch landschap, vinden we terug bij het CIB.

Wat houdt een asbestattest verplichting precies in?

Het attest bevat informatie over asbest in het gebouw en geeft weer of het pand asbestveilig is. Het beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de conditie is van het asbest en adviseert over veilig beheer of verwijdering  ervan. Als er waardevolle erfgoedelementen betrokken zijn, adviseert het agentschap een erfgoedvriendelijke methode op maat.

Om verdachte materialen te kunnen identificeren als asbesthoudend, is soms een monstername nodig voor labo-analyse. De inventarisatie voor een asbestattest is standaard 'niet- destructief'. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd. Wel kunnen lokaal kleine beschadigingen gemaakt worden voor de afname van een monster.

Wanneer deze monstername beperkt blij en de erfgoedwaarde niet wordt aangetast, is hiervoor geen toelating nodig. Bijvoorbeeld een monstername op een weinig zichtbare plaats op een vloertegel, een buis, een lambrisering, afvoergoot, onderdak etc. Twijfel je of de monstername de erfgoedwaarde aantast, dan kan je contact opnemen met je erfgoedconsulent.

Aanvullend asbestattest

Als eigenaar kan je vragen om een aanvullend onderzoek uit te voeren, waarbij destructieve ingrepen nodig zijn. Dit is niet verplicht. Een destructieve asbestinventarisatie kan schade toebrengen aan het beschermde erfgoed. Voor destructieve onderzoeken heb je een toelating nodig van het agentschap. Neem daarom vooraf contact op met het agentschap. Een erfgoedconsulent kan samen met jou bekijken of je het onderzoek op een erfgoedvriendelijke wijze kan uitvoeren. Voor meer verduidelijking hierover kan je terecht op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Heb je meer vragen over de asbestattest verplichting bij verkoop van onroerend goed? Of heb je andere vastgoedvragen? Neem dan contact op met Heylen Vastgoed!
Contacteer ons Bekijk het koopaanbod

Ook interessant