Is een bod op een huis bindend?

13 juli | Blogs

Een bod uitbrengen op een woning of appartement is altijd spannend. Maar is een bod bindend? En hoe zit het precies wanneer je een bod uitbrengt op een woning? In de huidige vastgoedmarkt voelt dit vaak aan als een race tegen de klok én tegen andere kandidaat-kopers. Wij zetten de juridische spelregels op een rijtje.

Een bod uitbrengen op een woning

Ga je een bod uitbrengen op een woning? Dan breng je eerst een bezoek aan het pand waarin je interesse hebt. Het is minder gebruikelijk een woonst aan te kopen zonder ze eerst te bezichtigen. Verder doe je er goed aan vooraf bij je bank advies in te winnen, zodat je jouw financiële draagkracht kan inschatten. 

Essentiële elementen voor bod uitbrengen op woning

Als je een woning of appartement hebt bezocht en het goed wenst aan te kopen, kan je een bod doen. Elk bod moet gepaard gaan met een duidelijke omschrijving van het onroerend goed, de geboden prijs, de identiteitsgegevens van de bieder, de geldigheidsduur van het bod en eventuele opschortende voorwaarden. In principe kan je een mondeling bod uitbrengen, maar het is sterk aangeraden een schriftelijk bod uit te brengen om mogelijke discussies achteraf te vermijden en om de nodige bewijslast op te bouwen.

Prijs en contractvrijheid bij het aankopen van je woning

De geafficheerde prijs voor het pand is zoveel als een uitnodiging tot onderhandelen. Als je de vraagprijs biedt, wil dit niet zeggen dat je de woning of het appartement per de­finitie hebt aangekocht. Volgens het Belgisch recht geldt het beginsel van de contractvrijheid. Dit houdt onder meer in dat een verkoper vrij is te kiezen aan wie hij zijn pand verkoopt. Het beginsel wordt uiteraard enigszins beperkt in die zin dat er onder andere geen sprake mag zijn van discriminatie. Bij het uitbrengen van je bod geef je in elk geval duidelijk te kennen aan welke prijs je het goed wil kopen. 
Bekijk ons ruime koopaanbod
 

Geldigheidsduur of einddatum bij het aankopen van je woning

Bij het uitbrengen van een bod op jouw woning is het raadzaam om een geldigheidsduur of een einddatum aan je bod te koppelen. Dit kan bijvoorbeeld een week zijn. Zonder einddatum kan de verkoper in principe altijd blijven ingaan op het uitgebrachte bod, tenzij je het bod voor zijn aanvaarding hebt ingetrokken. Dit wordt verder nog wel genuanceerd in die zin, dat indien er binnen een redelijke termijn geen reactie komt van de verkoper, je er rechtmatig van uit mag gaan dat het bod niet werd weerhouden.

‘Een bod uitbrengen op een woning of appartement is geen lichtzinnige beslissing. Zodra de koper kennis krijgt van de aanvaarding van het bod kunnen beide partijen zich niet zomaar terugtrekken.’

Aanvaarding bod huis zonder voorbehoud

Natuurlijk hoop je dat de verkoper je bod aanvaardt. Deze aanvaarding van je bod op het huis moet ‘voorbehoudloos’ zijn, wat wil zeggen dat de verkoper instemt met alle gestelde voorwaarden en geen nieuwe voorwaarden toevoegt. Stelt de verkoper toch een bijkomende voorwaarde, zoals de voorziening van een uitgesteld genot, dan wordt dit beschouwd als een tegenbod en niet als een zuivere aanvaarding. 

Is het bod daarna bindend?

Als de verkoper het bod voorbehoudloos heeft aanvaard, is dan de deal gesloten? Niet helemaal. Want de koper moet nog kennis kunnen nemen van deze aanvaarding. De zaak is dus pas in kannen en kruiken zodra de aanvaarding van het bod wordt meegedeeld aan de koper en die er redelijkerwijs kennis van kon nemen. Op dat moment is de overeenkomst gesloten en zijn de betrokken partijen eraan gebonden.

is een bod op een huis bindend(1)

Schriftelijk bodformulier

Echter, een kandidaat-koper kan zijn uitgebrachte bod altijd intrekken zolang de aanvaarding van het bod hem niet ter kennis werd gebracht. Daarom doet een verkoper er goed aan zijn aanvaarding spoedig schriftelijk kenbaar te maken aan de koper. Nog goed om te weten: het is aan te raden om gebruik te maken van een schriftelijk bodformulier, dat door beide partijen wordt ondertekend.

Opschortende voorwaarden bij bindend bod op huis

Omdat een aanvaard bod wel degelijk een bindend karakter heeft, bekijk je best op voorhand of je er al dan niet een opschortende voorwaarde aan wilt koppelen. De meest bekende is de opschortende voorwaarde voor het bekomen van een ­financiering. Je moet eveneens afwegen welk belang voor jou primeert. Een opschortende voorwaarde voor het bekomen van een ­financiering brengt jou gedurende een bepaalde termijn mogelijk meer rust en zekerheid, maar in een zeer competitieve vastgoedmarkt kan de verkoper – zeker voor een gegeerd pand – sneller geneigd zijn een bod zonder opschortende voorwaarde te aanvaarden. Het is dan ook belangrijk dat je op voorhand met je bank nagaat welke financiële mogelijkheden je hebt.

Schadevergoeding van 10%

Vaak bevat een bodformulier ook een schadebeding om beide partijen de garantie te geven dat zij hun engagement tegenover elkaar serieus nemen en om de verbintenis kracht bij te zetten. Meestal komen koper en verkoper overeen een schadevergoeding van 10% op de geboden prijs te betalen, als de koper of de verkoper toch nog zonder legitieme reden zou afzien van de aankoop of de verkoop.

Conclusie van een bod uitbrengen op woning

Een bod uitbrengen op een woning of appartement is geen lichtzinnige beslissing. Zodra de koper kennis krijgt van de aanvaarding van het bod kunnen beide partijen zich niet zomaar terugtrekken. Denk er dus vooraf goed over na en becijfer tijdig je ­financiële draagkracht. Want als de aankoop of de verkoop door omstandigheden niet kan doorgaan, riskeer je een schadevergoeding te moeten ophoesten. En dat pakt je op de keel!

Heb jij nog vragen over een bod uitbrengen op woningen? Of wanneer een bod op en huis bindend is? Ons team staat altijd voor je klaar!
Afspraak maken

Ook interessant