EPC gemene delen verplicht voor elk appartementsgebouw vanaf 1 januari 2024

10 november | Kennis van wonen

Vanaf 1 januari 2024 zal het energieprestatiecertificaat (EPC) voor de gemeenschappelijke delen verplicht zijn voor elk appartementsgebouw. Voorheen gold deze verplichting enkel voor grote en middelgrote appartementsgebouwen, maar binnenkort dus ook voor de kleine appartementsgebouwen, bestaande uit 2 residentiële eenheden tot en met 4 gebouweenheden.

EPC

Het EPC is een document dat wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige en kent een energiescore toe aan een gebouw, gekoppeld aan een energielabel gaande van A+ tot F. Bij het opmaken van dit document wordt er onder andere rekening gehouden met de verwarming en de isolatie van de woning. In principe heeft het EPC een geldigheidsduur van 10 jaar, tenzij de woning een energetische renovatie heeft ondergaan die aanleiding geeft tot een actualisatie.

Het EPC dient voorhanden te zijn, zowel wanneer de woning te koop wordt aangeboden, als wanneer ze verhuurd wordt. Het doel hiervan is om de kandidaat-koper of -huurder te informeren over de energiezuinigheid van het gebouw en hem de mogelijkheid te geven om de energetische kwaliteit van de woningen op de markt met elkaar te vergelijken.

Wat betekent de energiescore nu die vermeld wordt op het EPC? Deze score duidt het geschatte energieverbruik per jaar aan en wordt uitgedrukt in kilowattuur per jaar per vierkante meter (kWh/m2). Een laag getal betekent dat de woning zeer energiezuinig is en dat de kandidaat-koper of -huurder bijgevolg minder kosten zal moeten maken om de woning te verwarmen. Kortom: hoe lager het getal, hoe energiezuiniger en dus hoe beter voor de energiefactuur.

Gemeenschappelijke delen

Voor de appartementsgebouwen dient er sinds 2022 een afzonderlijk EPC voorhanden te zijn voor de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dit EPC geeft dan meer informatie over gemeenschappelijke delen zoals buitenmuren, het dak, de vloeren en een collectieve verwarmingsinstallatie.

Deze verplichting geldt niet enkel voor appartementsgebouwen met gemeenschappelijke ruimten, zoals bijvoorbeeld een trappenhal. Ook wanneer er geen gemeenschappelijke ruimte aanwezig is, zal er een EPC gemene delen voorhanden moeten zijn, immers zijn de muren en het dak altijd gemeenschappelijk. Verder is het niet relevant of het appartementsgebouw één eigenaar heeft, dan wel meerdere eigenaars. Het EPC gemene delen bevat ten slotte aanbevelingen en geeft aan hoe het gebouw in zijn geheel energiezuiniger gemaakt kan worden.

Het is belangrijk dat de eigenaar van een appartementsgebouw deze verplichting naleeft en een EPC voor de gemeenschappelijke delen laat opmaken. Doe hij dit niet, dan riskeert hij een boete die kan oplopen tot 5.000 euro. De verplichting tot opmaak van dit EPC staat bovendien los van een eventuele verkoop of verhuur, het moet altijd aanwezig zijn.

De enige uitzondering op de verplichte aanwezigheid van het EPC voor de gemene delen, zijn de nieuwbouwappartementen. Voor nieuwbouw is het EPC gemene delen pas uiterlijk 1 jaar en 1 maand na het krijgen van de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning verplicht aanwezig.

Wat verandert er nu concreet op 1 januari 2024? Het EPC voor de gemene delen is vanaf het nieuwe jaar ook verplicht voor kleine appartementsgebouwen, zijnde gebouwen met 2 tot en met 4 gebouweenheden. Deze verplichting bestond al voor grote en middelgrote appartementsgebouwen, maar wordt nu dus uitgebreid. Dit kan verklaard worden door het feit dat alle appartementsgebouwen gemeenschappelijke delen hebben, ook de kleine. De invoering van de verplichting voor kleine appartemensgebouwen, vormt de laatste stap in de gefaseerde uitrol van het EPC gemene delen.

Ook interessant