Wat moet u weten bij het erven van een huis?

4 november | Blogs

Wanneer u een woning erft na een overlijden, dan heeft u verschillende mogelijkheden: u kan de woning houden en er zelf in gaan wonen, u kan ze houden om te verhuren of u verkoopt het huis. U kan zelfs afzien van de erfenis. Maar de wetgeving is complex, u laat zich dus best goed informeren vooraleer u beslist wat u met uw erfenis gaat doen. We zetten de belangrijkste zaken voor u op een rij.

Huis erven 

Iedereen die erft moet in België erfbelasting betalen. Hoeveel die belasting precies bedraagt hangt af van:

-        Het gewest waar u woont of waar de woning gelegen is

-        De afstand tussen u en de erflater

-        De omvang van de erfenis

Huis erven wat moet u weten

Kosten woning erven

Het is dus niet eenvoudig om een sluitend antwoord te bieden op de vraag hoeveel de erfbelasting of successierechten bedragen die voor u van toepassing zijn. Maar op grotere bedragen (vanaf 250 000 EUR) betaalt u al gauw 27% belasting in Vlaanderen.

Dat is op voorwaarde dat u erft in rechte lijn, anders gelden er nog andere tarieven. Bij een erfenis van een broer of een zus van meer dan 75 000 EUR betaalt u in Vlaanderen zelfs 55% successierechten. Gehuwden en feitelijk samenwonenden krijgen een vrijstelling van de erfbelasting, tenminste wanneer het om de woning gaat waarin de beide partners samenwoonden. Bij een tweede woning geldt die vrijstelling niet. 

U bent als erfgenaam verplicht om een aangifte van erfenis te doen bij de belastingdienst. Een huis erven heeft dus ook financiële gevolgen voor u als erfgenaam. Een notaris berekent het exacte bedrag dat u moet betalen.

Woonde de erflater fiscaal buiten België en had hij wel onroerende goederen in ons land, dan spreken we niet langer over successierechten, maar over recht van overgang bij overlijden.

Hypothecaire schuld bij erfenis 

Vooraleer u beslist over de erfenis van een huis is het natuurlijk goed om te weten of er openstaande hypotheekschulden moeten worden betaald. Want wanneer u een erfenis aanvaardt dan neemt u die schuld mee over.

De kredietverstrekker van de lening kan u natuurlijk vertellen hoeveel de openstaande schuld bedraagt. In het geval van schulden krijgt u twee mogelijkheden:

-        U kan de schuld aanvaarden en zelf financieren, bijvoorbeeld met de meerwaarde uit de verkoop van de woning

-        U kan de erfenis ook beneficiair aanvaarden. In dat geval aanvaardt u de erfenis enkel wanneer de waarde van de woning groter is dan de schulden. Er moet dus een positief saldo zijn.

Huis verkopen na erfenis 

Een huis erven dat u wil verkopen? Dan is het goed om een specialist in te schakelen. Heylen Vastgoed zorgt voor een gratis schatting en gaat voor u op zoek naar een geschikte koper. Een woning erven is een complexe zaak. Onze vastgoedmakelaars ontzorgen u en begeleiden de verkoop van uw woning van A tot Z.

Meer weten over investeren, verkopen of verhuren na erfenis? Heylen Vastgoed helpt u daarbij. 

Gratis schatting Meer over investeren

Ook interessant