Hoe verkoop ik mijn geërfde woning?

7 augustus | Kennis van wonen

In dit artikel zullen we de essentiële informatie bespreken over de verkoop van je geërfde woning, inclusief juridische stappen en het verkoopproces.

Het erven van een onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, is vaak zowel emotioneel als juridisch een complexe situatie. Wanneer je een woning erft in Vlaanderen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nodige stappen die je moet nemen om deze woning succesvol te kunnen verkopen.

1.     Erfenis aanvaarden en recht op verkoop:

Vooraleer je van start kan gaan met de verkoop van de woning, moet je zeker zijn dat je de rechtmatige eigenaar bent geworden. Dit gebeurt enerzijds door de aanvaarding van de nalatenschap, en anderzijds door je ervan te verzekeren dat er geen testament of andere documenten zijn, waaruit blijkt dat er (nog) andere erfgenamen zouden zijn. Voor deze twee zaken dien je bij de notaris langs te gaan. Hij zal dit nagaan en een attest van erfopvolging opstellen. Hieruit zal blijken wie de erfgenamen zijn en welke onroerende goederen er in de nalatenschap zitten. Nadat de notaris dit attest heeft afgeleverd, kan de woning verkocht worden.

Let hierbij op, alle eigenaars moeten instemmen met de verkoop.

2.     Waardebepaling en prijsonderhandeling:

Het is belangrijk om de waarde van het geërfde woning te laten bepalen voordat je het te koop aanbiedt. Een onafhankelijke vastgoedexpert kan je hierbij helpen. Met de waardebepaling als richtlijn kun je een realistische verkoopprijs vaststellen. Houd er rekening mee dat je altijd de mogelijkheid hebt om te onderhandelen over de prijs, afhankelijk van de marktomstandigheden en de interesse van potentiële kopers.

Bovendien is een correcte waardebepaling essentieel met oog op het indienen van de aangifte van nalatenschap bij de Vlaamse Belastingdienst, met oog op het betalen van de erfbelasting. Daar moet de waarde van het onroerend goed vermeld worden en wordt de erfbelasting op berekend. Indien bij een latere verkoop de woning duurder verkocht zou worden, moet er bij de verkoop nog extra erfbelasting worden betaald. Indien de woning echter voor een lagere prijs verkocht zou worden, krijg je de “te veel” betaalde belasting niet terug. Een correcte waardebepaling en/of snelle verkoop (voor de eindtermijn van het indienen van de aangifte) van de woning is dus zeker in dit kader ook interessant.

3.     Publiciteit en verkoopstrategie: 

Om de geërfde woning succesvol te verkopen, is het belangrijk om een effectieve publiciteitscampagne op te zetten. Dit kan het plaatsen van advertenties in lokale kranten en online platforms omvatten, evenals het inschakelen van een vastgoedmakelaar om je te helpen bij het vinden van potentiële kopers. Zorg ervoor dat je alle relevante informatie over het gebouw en de verkoopvoorwaarden duidelijk communiceert.

4. Ondertekening van de verkoopovereenkomst en notariële verkoopakte: 

Zodra je een geschikte koper hebt gevonden, wordt er een verkoopovereenkomst opgesteld. Beide partijen moeten deze overeenkomst ondertekenen. Na ondertekening hiervan en vervulling van een aantal verplichte formaliteiten, zal de verkoopakte verleden worden voor de notaris. De eigendomsoverdracht is dan definitief en de verkoopopbrengst van de woning zal, na aftrek van eventuele kosten, verdeeld worden onder de erfgenamen, in verhouding van hun aanspraken in de nalatenschap.

Conclusie

Het verkopen van een woning vereist een zorgvuldige afhandeling van juridische tappen en administratieve taken. Indien het gaat om een woning verkregen uit een erfenis, komt hier nog veel meer bij kijken. Door de erfenis te aanvaarden, een notaris te raadplegen, de waarde te bepalen, een verkoopstrategie op te zetten en de nodige documenten te ondertekenen, kun je het verkoopproces soepel laten verlopen. Vooral een correcte waardebepaling is bij de verkoop van een geërfde woning nog meer van belang. Een professionele begeleiding kan je helpen om alle aspecten van het verkoopproces correct af te handelen en een succesvolle verkoop realiseren.

Ook interessant