Huidige tarieven verkooprechten

3 januari | Kennis van wonen

Met de komst van 2024 namen we voorgoed afscheid van “de meeneembaarheid”. Wat die meeneembaarheid precies inhield, kon je hier eerder al lezen. Met dit artikel zetten we nog eens extra in de verf welke verkooprechten van toepassing kunnen zijn bij de aankoop van jouw onroerend goed in Vlaanderen.

1)     Het algemeen tarief

In principe bedraagt het algemeen tarief voor de aankoop van een andere dan de enige eigen woning, 12%. Wens je bijvoorbeeld een perceel (bouw)grond of een tweede verblijf aan te kopen, zal dit tarief van toepassing zijn. 

2)     Aankoop van de enige, eigen woning

Wie een eerste, eigen woning aankoopt, kan genieten van een verlaagd tarief van 3%. Let wel, opdat dit verlaagd tarief kan worden toegepast, moeten er aan een aantal voorwaarden cumulatief (dit wil zeggen: tegelijkertijd) zijn voldaan. We sommen ze hier even op:

-        De woning wordt aangekocht door een natuurlijk persoon. Rechtspersonen kunnen geen aanspraak maken op het verlaagd tarief. Een vennootschap die aankoopt zal dus nooit in aanmerking komen voor dit verlaagd tarief.

-        Het moet gaan om een verkoop. Dat betekent dat de verkoper het onroerend goed aan de koper overdraagt en dat deze daarvoor een prijs in geld van de koper verkrijgt.

-        De gehele volle eigendom wordt aangekocht. In geval een onverdeeld deel van een woning wordt aangekocht, die niet leidt tot de verkrijging van de gehele volle eigendom, of in geval enkel de blote eigendom of het vruchtgebruik wordt aangekocht, zal het verlaagd tarief niet van toepassing zijn. Wanneer twee of meer personen samen de gehele volle eigendom bekomen, wordt de toepassing van het verlaagd tarief in hoofde van elk van hen bekeken. Het is dus mogelijk dat iemand aan het verlaagde tarief van 3% kan aankopen, en iemand aan het algemeen tarief van 12% het andere deel aankoopt.

-        Het voorwerp van de verkoop is een woning dat zal dienen voor de huisvesting van een gezin of persoon. Binnen drie jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte dien je er bovendien jouw domicilie te vestigen.

-        De koper mag geen volledige en volle eigenaar van een andere woning of bouwgrond zijn.

3)     Ingrijpende energetische renovaties

Voldoe je aan de hierboven opgesomde voorwaarden en ga je bovendien jouw aangekochte woning grondig renoveren of slopen en heropbouwen, kan je mogelijks genieten van het 1%-tarief.

We spreken van een ingrijpende energetische renovatie wanneer:

-        minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen.  Denk hierbij aan installaties voor verwarming en warm water;

-        én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd.

Bijkomend geldt er voor de koper een verplichting om binnen 6 jaar na het verlijden van de authentieke aankoopakte een EPB-aangifte in te dienen waaruit moet blijken dat de nodige werken werden uitgevoerd.  Vervolgens dien je in diezelfde termijn jouw domicilie in de aangekochte woning te vestigen.

Kortom, nu de overgangsperiode van de afschaffing van de meeneembaarheid voorbij is, zijn er nog drie tarieven gangbaar: 12% indien het niet de enige, eigen woning betreft, 3% indien het wel de enige, eigen woning betreft of 1% indien het gaat om de enige, eigen woning die bovendien volledig energetisch wordt gerenoveerd of wordt afgebroken en heropgebouwd.

Heb je interesse in de aankoop van een woning, maar weet je niet van welk tarief je kan genieten of heb je specifieke vragen? Aarzel niet om onze collega’s van Heylen Vastgoed te contacteren, zij geven je graag meer uitleg.

Ook interessant