Kan ik een huurcontract vroegtijdig opzeggen?

26 januari | Blogs

Wie in Vlaanderen een privéwoning huurt doet dat in principe voor een huurperiode van 9 jaar. Althans, zo staat het in de huidige regelgeving. Want als huurder of verhuurder kan u verschillende redenen hebben om het huurcontract toch eerder op te zeggen. Als huurder kan u bijvoorbeeld een woning hebben gevonden die u wil aankopen, als verhuurder wil u misschien zelf in de huurwoning gaan wonen. Gelukkig voorziet de wetgever een aantal opzegmogelijkheden voor het vroegtijdig opzeggen van uw huurcontract. We zetten ze hieronder op een rijtje.

Huurcontract vroegtijdig opzeggen bij huur- overeenkomst van 9 jaar

Zowel de huurder als de verhuurder kunnen een huurcontract vroegtijdig stopzetten. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden en die zijn verschillend voor de huurder of voor de verhuurder.

Huurcontract vroegtijdig opzeggen als huurder

Wanneer u als huurder een klassieke huurovereenkomst van 9 jaar wil opzeggen, hoeft u daarvoor geen reden op te geven. U moet echter wel rekening houden met een opzegtermijn van 3 maanden. Dus na de opzeg loopt de huur automatisch nog 3 maanden door, zelfs wanneer u niet meer in de woning zou verblijven.

De opzeg dient via een aangetekende brief gedaan te worden. Zo heeft u steeds een bewijs van de opzegdatum.

Beëindigt u het huurcontract in een van de eerste drie jaren van de overeenkomst dan bent u de verhuurder ook nog een opzegvergoeding verschuldigd:

-        Opzeg loopt af in het eerste jaar: schadevergoeding gelijk aan 3 maanden huur

-        Opzeg loopt af in het tweede jaar: schadevergoeding gelijk aan 2 maanden huur

-        Opzeg loopt af in het derde jaar: schadevergoeding gelijk aan 1 maand huur

Zegt u de overeenkomst op na meer dan drie jaar, dan geldt enkel de opzegtermijn van drie maanden, zonder schadevergoeding. 
Afspraak maken Bekijk ons ruim huuraanbod

Huurcontract vroegtijdig opzeggen als verhuurder

Om als verhuurder een huurovereenkomst van 9 jaar vroegtijdig op te zeggen moet u rekening houden met een opzegtermijn van 6 maanden. U mag ook niet zomaar opzeggen, u moet er een reden voor hebben. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden:

-       U of een familielid tot de derde graad gaat in de huurwoning wonen. U moet dan wel – wanneer het om een familielid gaat – de identiteit en de band van verwantschap kunnen aantonen. Bovendien moet u of die persoon binnen het jaar in de woning trekken en er minimaal 2 jaar blijven wonen. De verhuurder kan tijdens de eerste drie jaar enkel voor eigen gebruik de huurovereenkomst opzeggen. Na het verstrijken van deze periode, kan de huurovereenkomst ook opgezegd worden voor eigen gebruik door familieleden van de 3de graad. 

-        U wil grote verbouwingen of renovaties uitvoeren. Ook dat is een geldige reden om het huurcontract vroegtijdig stop te zetten. Het moet dan wel gaan om een renovatie waarbij de woning tijdelijk niet bewoonbaar is. Bij de opzeg – die niet mag verstrijken voor het einde van het derde jaar – voegt u een bewijs van de geplande werken toe, die ten laatste 6 maanden na de opzegperiode starten. De kostprijs van de werken moet gelijk zijn aan een minimum van drie jaar de huurprijs.

Komt u deze voorwaarden niet na, dan heeft de huurder recht op een schadevergoeding van 18 maanden.

U kan echter ook het huurcontract opzeggen na elke periode van 3 jaar. Daarvoor hoeft u geen reden op te geven. U moet dan wel een schadevergoeding betalen aan de huurder. Zegt u het huurcontract vroegtijdig op na de eerste periode van 3 jaar, dan betaalt u 9 maanden huur als schadevergoeding. Na 6 jaar zijn het 6 maanden huur als schadevergoeding. Op het einde van de 9-jarige huurovereenkomst hoeft u geen schadevergoeding te betalen.

Zegt u als verhuurder het huurcontract op, dan kan de huurder echter ook nog een tegen-opzeg doen. In dat geval bedraagt de opzegperiode 1 maand en ontvangt u geen opzegvergoeding, zelfs niet tijdens de eerste 3 jaar van de huurovereenkomst. U ontvangt dus geen huurinkomsten meer, maar hoeft ook geen schadevergoeding te betalen.

Wil u meer weten over het vroegtijdig opzeggen van een huurcontract van 9 jaar door huurder of door verhuurder? De experten van Heylen Vastgoed staan u graag bij met juridisch advies.

Huurcontract vroegtijdig opzeggen

Huurcontract van 3 of 1 jaar vroegtijdig opzeggen

U heeft een overeenkomst van 3 of 1 jaar en wil uw huurcontract vroegtijdig opzeggen? Dan is de regelgeving een beetje anders. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen huurcontracten die voor of na 1 januari 2019 werden getekend:

-        Een huurcontract van korte duur dat getekend werd voor 1 januari 2019 kan niet vroegtijdig worden opgezegd. Niet door de huurder, niet door de verhuurder. Deze huurovereenkomst kan enkel schriftelijk worden beëindigd, 3 maanden voor het einde van de huurtermijn. Gebeurt dat niet, dan wordt het contract stilzwijgend verlengd, alsof het een gewone huurovereenkomst van 9 jaar betreft.

-        Tekende u de overeenkomst pas na 1 januari 2019 dan kan u als huurder het huurcontract wel vroegtijdig stopzetten. U moet dan wel rekening houden met een opzegtermijn van 3 maanden en met een schadevergoeding van anderhalve maand huur bij opzeg in het eerste jaar, één maand huur bij opzeg in het tweede jaar en een halve maand huur bij opzeg in het derde jaar.

Vragen over uw wettelijke rechten bij huurovereenkomsten? De juridische experten van Heylen Vastgoed geven u graag het nodige advies.
Afspraak maken Bekijk ons ruim huuraanbod

Ook interessant