Alternatieve koopvormen: huurkoop en splitskopen

29 december | Blogs

Een eigen woning, voor veel jonge gezinnen en alleenstaanden is dat tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. De vastgoedprijzen zijn torenhoog en ook de voorwaarden om een hypothecair krediet te krijgen zijn streng. Alternatieve koopvormen, zoals huurkoop en splitskopen, kunnen een oplossing zijn voor wie de middelen niet heeft om zelf te kopen.

Alternatieve koopvormen

Uit een studie van de Nationale Bank blijkt dat een eerste koper in 2022 gemiddeld 57 000 euro eigen inbreng moet hebben om een huis te kunnen kopen. Ter vergelijking: vijf jaar geleden was dat nog minder dan 40 000 euro. Uiteraard kan niet iedereen zo'n bedrag zomaar op tafel leggen, maar wat dan met die typisch Belgische baksteen in de maag?

Mensen die niet over genoeg eigen middelen beschikken om een woning te kopen, zijn al snel aangewezen op huren. Of toch niet? Er bestaan vandaag verschillende alternatieve koopvormen die het onderzoeken waard zijn. In deze blog lees je meer over:

  1. Huurkoop
  2. Splitskopen

Bekijk het koopaanbod Contacteer ons

Wat is huurkoop en hoe werkt het? 

Bij huurkoop zijn er twee mogelijkheden. In het eerste geval wordt er meteen een akte verleden bij de notaris, maar blijft de koper voor een lange periode de huurprijs betalen. Daarnaast kan er ook een huurovereenkomst worden afgesloten waarin wordt afgesproken dat de betaalde huur bij het verlijden van de akte van de totaalprijs afgetrokken mag worden. In het laatste geval gaat het meestal over een kortere periode die als overbrugging dient.

Als de akte verleden wordt, is er sprake van een effectieve verkoop. De koper is bij huurkoop ook verplicht om te kopen. Op het einde van de huur wordt hij sowieso eigenaar, meer zelfs, de verkoper kan hem hier toe dwingen.

Let wel, hoewel je pas juridisch eigenaar wordt na de laatste afbetaling, ben je al aansprakelijk voor schade aan de woning vanaf het betalen van de eerste aflossing. 

In de aankoopakte, die bij de notaris verleden wordt, worden de koopprijs, de termijn, het aflossingsschema en alle andere modaliteiten vastgelegd. De aankoopsom wordt niet in één keer betaald, maar de koper betaalt elke maand een vastgelegd bedrag aan de verkoper.

De koper wordt pas de effectieve eigenaar van de woning als hij de volledige prijs betaald heeft.

Om de aankoop te financieren hoe de koper dus geen hypothecaire lening af te sluiten. Dat is bijvoorbeeld interessant voor panden waarbij de banken moeilijk doen om een lening toe te kennen, denk aan een bungalow in een recreatiegebied of een vakantiewoning. In zo'n gevallen kan huurkoop dus een goeie oplossing zijn, zowel voor de eigenaar als voor de koper.

Wat is splitskopen

Wat is splitskopen en hoe werkt het?

Een tweede alternatief dat de laatste ¡aren aan terrein wint is splitskopen. Je koopt dan de woning en de grond waarop de woning staat niet op hetzelfde moment, maar spreekt met de eigenaar af om de grond op een later tijdstip te kopen.

In dat geval moet ¡e wel nadenken over wat er gebeurt als de grondeigenaar failliet zou gaan voor je de grond ook effectief hebt gekocht. Tot op dat moment blijft de grond namelijk zijn eigendom.

Omdat je de grond niet onmiddellijk koopt, zal je minder eigen kapitaal nodig hebben en je hypothecaire aflossing zal initieel minder groot zijn. Dat verandert natuurlijk na een aantal jaren, wanneer je de grond wel moet kopen en dus ook het resterende bedrag moet ophoesten. Houd dat zeker in je achterhoofd.

De grondeigenaar kan de prijs ook indexeren over de jaren waardoor je uiteindelijk duurder uitkomt. Er moeten daarnaast twee notariële aktes getekend worden, één voor de woning en één voor de grond, waarvoor je dus ook twee keer moet betalen.

Conclusie

Alternatieve koopvormen kunnen interessant zijn en omdat de vraag naar eigen vastgoed nog altijd groot is in ons land, zullen ze alleen maar aan terrein winnen. Ook andere vormen die in het buitenland al bekend zijn, zullen hier waarschijnlijk hun intrede doen.

Het voordeel voor de koper is duidelijk: aan het begin van de rit moet je minder geld in één keer op tafel leggen.

Juridisch gezien zijn deze vormen wel geen makkelijke constructies. Voor zowel de koper als de verkoper is het belangrijk om je te laten bijstaan door professionelen. Vraag dus altijd hulp aan een makelaar en/of notaris.
Bekijk het koopaanbod Contacteer ons

Ook interessant