Huurprijs indexeren, wanneer kan dat?

21 december | Blogs

Bij de opmaak van een huurcontract spreken de huurder en verhuurder een huurprijs af die in principe de hele looptijd van het contract geldig blijft. Als verhuurder mag u jaarlijks de huur wel indexeren. Maar hoe doet u dat precies? De vastgoedexperten van Heylen Vastgoed vertellen u er alles over.

Waarom de huur indexeren?

Onze levenskosten kunnen stijgen of dalen. Om te bepalen hoeveel die kost gemiddeld stijgt of daalt heeft de overheid een lijst samengesteld met (vaak gekochte) basisproducten: de indexkorf. Elke maand worden de prijzen van die producten vergeleken om te bepalen hoeveel duurder het leven is geworden.

Als verhuurder legt u in de huurovereenkomst een huurprijs vast voor de volledige looptijd van de huurperiode. In principe stijgt die prijs dus niet, terwijl de levenskosten ook voor u als verhuurder wel stijgen.

Om te vermijden dat u daarbij teveel nadeel ondervindt heeft de overheid het systeem van huurindexatie in het leven geroepen. Daardoor mag u als verhuurder één keer per jaar de huurprijs indexeren, volgens de hoogte van de officiële gezondheidsindex.
Afspraak maken Bekijk ons ruim huuraanbod

Wanneer mag u de huurprijs indexeren?

Het indexeren van de huur mag één keer per jaar gebeuren. Wanneer dat is, ligt ook vast: u doet dit op de datum waarop het huurcontract startte. Begon u te verhuren op 1 november 2020, dan kan u op 1 november 2021 de huurprijs indexeren.

Let op: u mag dat doen, maar het is geen verplichting. U kan de huurprijs ook gewoon onveranderd laten gedurende de hele looptijd van het contract. Indexatie gaat dus niet automatisch. En wanneer u ervoor kiest het toch te doen, dan moet u de huurder daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Dat doet u best met een aangetekend schrijven.

U heeft als verhuurder drie maanden tijd om de indexering aan de huurder te melden. Dat kan ook met terugwerkende kracht tot maximum 3 maanden. Past u de huurprijs aan op 1 november 2021, dan heeft u in principe tot 1 februari 2022 om dit aan de huurder te communiceren.

Het is natuurlijk wel goed om op voorhand aan uw huurder te laten weten dat u van plan bent om te indexeren. Zo vermijdt u onaangename verrassingen bij uw huurders. De exacte prijs van de indexatie hangt af van de stand van de index op de verjaardatum van het contract. Die is moeilijk vooraf te communiceren.

Wanneer u in de huurovereenkomst heeft opgenomen dat de huurprijs niet zal worden aangepast tijdens de looptijd van het contract, dan mag u uiteraard niet indexeren.

U hoeft ook niet elk jaar de huurprijs aan te passen. Maar wanneer u na enkele jaren plots wel indexeert dan kan de sprong groot zijn en krijgt de huurder een behoorlijke prijsverhoging te verwerken.

Wil de huurder die nieuwe prijs niet betalen, dan heeft u als verhuurder één jaar de tijd – te tellen vanaf het versturen van de aangetekende brief – om een procedure op te starten. Wanneer u een huis verhuurt met Heylen Vastgoed dan kan u natuurlijk rekenen op onze juridische ondersteuning bij dit soort geschillen.

huurprijs indexeren wanneer kan dat

Hoe de huurprijs indexeren?

De jaarlijkse indexering van de huurprijs start natuurlijk vanaf de basishuurprijs. Die wordt vermenigvuldigd met de nieuwe index en dat totaal wordt gedeeld door de aanvangsindex. Drie indicatoren zijn dus van belang:

-        De basishuurprijs die u bent overeengekomen in het huurcontract

-        Het nieuwe indexcijfer dat maandelijks wordt berekend door de FOD Economie en dat slaat op de maand die voorafgaat aan de verjaardatum van het contract

-        De aanvangsindex: dat is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de startdatum van het contract.

Een voorbeeld

Laten we dit even illustreren met een voorbeeld. Stel dat u op 1 november 2020 een huurovereenkomst afsloot met een huurprijs van 1 000 EUR per maand. De aanvangsindex – dus die van oktober 2020 – bedroeg 110,11. U wil de huurprijs indexeren op 1 november 2021. Daarvoor gebruikt u het indexcijfer van oktober 2021, dat 113,94 is.

Om de nieuwe huurprijs te berekenen rekent u dus:

Nieuwe (geïndexeerde huurprijs = 1000 x 113,94 : 110,11 = 1034,78 EUR

U wil uw woning verhuren en zoekt een geschikte partner om dit proces zonder zorgen van u over te nemen? Neem contact op met de specialisten van Heylen Vastgoed.
Afspraak maken Bekijk ons ruim huuraanbod

Ook interessant