Impact gezinssituatie op verkoop/aankoop onroerend goed

25 februari | Kennis van wonen

We kennen verschillende soorten gezinssituaties. Sommige verkopers zijn wettelijk samenwonende, andere zijn gehuwd. Deze samenlevingsvormen, kunnen een impact hebben op de verkoop of aankoop van een onroerend goed. We zetten graag de spelregels hiervoor op een rijtje.

Toen u ongehuwd was, heeft u een woning aangekocht. Ondertussen bent u gehuwd, en wenst u deze woning te verkopen. Moet uw echtgenoot tussenkomst verlenen in de verkoop van het onroerend goed?

Indien de gezinswoning verkocht zou worden, heeft u te allen tijde instemming nodig van uw echtgenoot voor de verkoop van het onroerend goed. De gezinswoning kan namelijk nooit verkocht worden, zonder akkoord van beide partners. Het goed blijft wel volledig u eigendom, tenzij u gehuwd bent onder het stelsel van de algehele gemeenschap.

Als de verkoop echter betrekking heeft op een onroerend goed waar de gezinswoning niet gevestigd werd, is dit afhankelijk van het huwelijksvermogensstelsel. 
Indien u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel of het stelsel van scheiding van goederen, is er geen tussenkomst van uw echtgenoot vereist.
Indien u echter gehuwd bent onder het stelsel van de algehele gemeenschap, zijn alle goederen en activa gemeenschappelijk. Zodoende zal uw echtgenoot evenzeer akkoord dienen te gaan met de verkoop van het onroerend goed in dit geval.

U bent gehuwd en wenst alleen een woning aan te kopen. Is dit mogelijk? 

Ook dit is afhankelijk van het huwelijksvermogensstelsel.

Indien u gehuwd bent onder het stelsel van scheiding van goederen, is het mogelijk om alleen een woning aan te kopen.

Als u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel, is dit uitsluitend mogelijk, indien het gaat om een wederbelegging van eigen gelden. Dit gaat bijvoorbeeld om gelden die u uit een schenking, erfenis, etc. hebt verworven.

Wanneer er sprake is van het stelsel van de algehele gemeenschap, is het niet mogelijk om alleen een goed aan te kopen.

Wat als u wettelijk samenwonende bent, kan je in dit geval het goed verkopen of een nieuw goed aankopen?

Ook voor wettelijke samenwoning, geldt bij verkoop van dit pand de bescherming van de gezinswoning. Zodoende zal de wettelijk samenwonende partner bij verkoop dienen mee te tekenen voor tussenkomst, ook al heeft u het goed destijds alleen aangekocht. Het pand blijft wel volledig u eigendom.

De aankoop van een nieuw onroerend goed, kan echter zonder tussenkomst van de wettelijk samenwonende partner.  

En wat met feitelijke samenwoning. Heeft dit een impact op de verkoop of aankoop van een onroerend goed?

Aan een feitelijke samenwoning zijn geen juridische gevolgen verbonden.

De bescherming van de gezinswoning is hier niet van toepassing, zodoende dient geen tussenkomst verleend te worden door de feitelijk samenwonende partner.

Ook kan je in deze situatie perfect alleen een goed aankopen. 

Ook interessant