Indexatie huur na 1 oktober 2023

18 september | Kennis van wonen

Een jaar geleden werd het aan verhuurders verboden om, bij een slechte energiescore, een indexaanpassing door te voeren. De maatregel kwam er namens de Vlaamse regering om huurders te beschermen in tijden van hoge energieprijzen. Vanaf 1 oktober 2023 zal het aan verhuurders opnieuw toegelaten zijn om de huurprijs te indexeren voor appartementen of woningen met een minder goede energiescore.

Concreet wordt er sinds 1 oktober 2022 niet toegelaten dat woningen of appartementen met een EPC-label E of F, een verhoging van de huurprijs door indexaanpassing zouden ondergaan. Voor wat betreft panden die een label D hebben, wordt de indexatie beperkt tot 50%. Ook in geval er geen (geldig) EPC-attest werd opgemaakt, is een huurindexering niet aan de orde. Aan deze maatregel komt nu en einde op 30 september 2023.

Kan je nu als verhuurder de “verloren index” van de afgelopen periode gaan inhalen? Dat is niet altijd het geval. Gaat het om een huurwoning waarbij een label D, E of F werd toegekend, of indien er geen (geldig) EPC-attest werd opgemaakt, zal er bij de berekening van de indexatie van de huurprijs rekening moeten worden gehouden met een correctiefactor. Let wel, dit geldt enkel als je een woning of appartement verhuurt als hoofdverblijfplaats op de private markt én als de huurovereenkomst in werking is getreden voor 1 oktober 2022. De bevriezing van de huurprijzen was namelijk enkel van toepassing indien voldaan was aan deze voorwaarden.

Belangrijk om weten is dat de correctiefactor bij élke huurindexatie moet worden toegepast. Concreet betekent dit dat er ook in de komende jaren rekening zal moeten worden gehouden met de correctiefactor en dat dit dus niet zal beperkt worden tot de indexatie in 2023. Kan je als verhuurder na 1 oktober 2023 een (beter) EPC-attest voorleggen waaruit blijkt dat aan de woning of het appartement een EPC-label A+, A, B of C wordt toegekend, zal de correctiefactor niet meer spelen.  Dit is ook het geval wanneer er na die datum een nieuw huurcontract van start zou gaan.

Ook interessant