Investeren in een studentenkot? Dit zijn de mogelijkheden.

30 september | Blogs

Investeren in een studentenkamer, of een woning kopen en die verbouwen tot studentenhuis, is een interessante optie als je studerende kinderen hebt. Je betaalt zelf geen huur tijdens de studieperiode én het levert een mooie investering op voor de toekomst. Wij bekeken de verschillende mogelijkheden om te investeren in een studentenkot.

Mogelijkheden investeren in studentenkamers

  1. Een huis kopen en verbouwen tot een studentenwoning
  2. Een studentenkamer in een studentencomplex kopen

Een huis kopen en verbouwen tot studentenwoning

Je kan overwegen om een hele woning te kopen in een studentenstad en die om te bouwen tot studentenkamers. Je moet dan een omgevingsvergunning aanvragen, ook als je geen grote werken moet uitvoeren, omdat je de bestemming van de woning verandert.
Bekijk het koopaanbod

Als je een aantal van de kamers wil verhuren, moet je rekening houden met de geldende veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen. Je moet bijvoorbeeld altijd zorgen voor drinkbaar water. Het volledige overzicht van de regels vind je terug in de Vlaamse Codex Wonen.

Steden en gemeenten kunnen daarnaast ook nog hun eigen extra normen opleggen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit of een conformiteitsattest verplichten wanneer je wil verhuren. Dat attest bevestigt of je studentenkamers al dan niet voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen.

Als laatste gelden er in elk gewest ook specifieke regels over welke verhuurvergunning je nodig hebt. Informeer je dus zeker bij de studentenstad naar de mogelijkheden en plaatselijke regels voor je overgaat tot aankoop.

Je studerende kinderen kunnen in ieder geval in je aangekochte huis of appartement wonen, zonder hun domicilie er ook te vestigen.

Een studentenkamer in een studentencomplex kopen 

Een andere optie is om een studentenkamer te kopen in een studentencomplex. Je koopt dan een kamer in het gebouw, zoals bij een appartement, maar je mag je domicilie er niet vestigen.

Op termijn is dit zeker en vast een goede investering. Je betaalt zelf geen huur en na het afstuderen van je kind(eren), verhuur je de kamer makkelijk door aan een volgende student.

Fiscaal

Als je een studentenkamer onbemeubeld verhuurt, word je belast op het onroerend inkomen. Verhuur je bemeubeld, dan word je ook belast op het roerend inkomen.

Heb jij vragen over het investeren in een studentenkot? Of heb je andere vastgoedvragen. Neem contact op met Heylen Vastgoed
Contacteer ons

Investeren in studentenkot

Ook interessant