Wat zijn de gevolgen van een laadpaal voor uw brandverzekering?

19 mei | Blogs

Nu en dan horen we nieuws over elektrische auto’s die tijdens het laden in brand vliegen. Omdat het vuur makkelijk opnieuw kan oplaaien worden brandende elektrische auto’s in met water gevulde containers geplaatst. Veel mensen stellen zich dan ook de vraag: wat zijn de gevolgen van een laadpaal voor mijn brandverzekering?

Niet elke verzekeraar eist dat u de installatie van een laadpaal meldt. Maar het is aan te raden hem op de hoogte te brengen. ‘Verzekeringsnemers doen er altijd goed aan structurele veranderingen aan te geven. Kwestie dat de verzekeraar op de hoogte is en de klant niet onderverzekerd blijkt’, zegt Barbara van Speybroeck, de woordvoerster van de verzekeringsfederatie Assuralia.

Laadpaal brandverzekering: maakt een e-auto of laadpaal deze duurder?

Verzekeraars kunnen zelf beslissen of ze de premie aanpassen van de laadpaal brandverzekering. ‘Maar wij hebben geen kennis van polissen die stijgen wegens een laadpunt’, zegt van Speybroeck. De vraag is of dat zo blijft. E-wagens en laadpalen zijn in volle evolutie. Er kan dus nog veel veranderen. 

Gevolgen van laadpaal voor brandverzekering

Wat dekt uw woonverzekering bij brand of overstroming van jouw laadpaal?

Als de laadpaal schade oploopt door een brand of overstroming, wordt de schade aan de apparatuur vergoed. Als brand ontstaat bij het opladen van een elektrische wagen, is dat ook gedekt door de brandverzekering van het huis. ‘Het kan gebeuren dat de brand veroorzaakt werd door een voertuig van derden. In dat geval kan de schade verhaald worden op de autoverzekering van die partij’, zegt Gianni de Muynck van verzekeringsmaatschappij AXA. Er is wel een belangrijke kanttekening. ‘Een defect of storing aan het oplaadstation, door pakweg een fabricagefout, wordt niet gedekt door de courante brandpolis’, merkt van Speybroeck op. Als de laadpaal aan de basis van een brand ligt, is die zelf niet gedekt. De schade aan de laadpaal is dan geen gevolgschade, want het toestel veroorzaakte de schade. ‘Je kan je dan eventueel beroepen op de rechtsbijstandverzekering om de schade te verhalen op de producent van de laadpaal’, stelt de Muynck. Schade aan het huis wordt wel gedekt door de woonverzekering. De verzekeraar kan nadien verhaal halen bij de fabrikant. 

Heb jij alle antwoorden gekregen wat betreft laadpalen en brandverzekeringen? Of heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met Heylen Vastgoed!

Afspraak maken Lees over onze zekerheden

Ook interessant