Mag ik zomaar een oprit aanleggen?

28 juni | Verkoop

Wie van plan is een vracht kiezelstenen te laten leveren om zijn oprit aan groter te leggen, informeert best eerst bij de gemeente. De kans bestaat immers dat je voor die werken een vergunning nodig hebt.

Wist je dat een verharde oprit wordt beschouwd als een constructie? En dat je voor het aanleggen ervan vooraf een omgevingsvergunning moet aanvragen? Toch zal het meestal niet zo'n vaart lopen omdat er in de praktijk een aantal vrijstellingen worden verleend.

80 vierkante meter

Zo zijn verhardingen naar de garage van maximaal 3 meter breed

Onder voorwaarden vrijgesteld van vergunning. Hetzelfde geldt als de totale oppervlakte van de oprit niet is dan 80 vierkante meter, alle bestaande niet-overdekte constructies zoals terrassen en zwembaden meegerekend. Er is ook geen vergunning vereist voor een oprit die geen bouwvolume heeft, niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komt, minstens 1 meter van de perceelgrens ligt, zich minder dan 30 meter van de woning bevindt en niet in een kwetsbaar of gereguleerd gebied is gelegen.

Vergunning aanvragen

Opgelet: de gemeente of het gewest kan bijkomende voorwaarden of lokale regels opleggen. Doe dus zeker navraag. Zit er voor jou geen vrijstelling in en heb je een vergunning nodig? Dan kan je aankloppen bij het Omgevingsloket Vlaanderen.

oprit aanleggen vergunning nodig

Ook interessant