Lekkende mazouttank? Beter voorkomen dan genezen!

25 juli | Blogs

Heel wat Belgen verwarmen nog met stookolie, vooral in oudere woningen. Een periodieke keuring van de stookolietank is niet altijd verplicht, maar wel aan te raden. Als er bodemverontreiniging is, bijvoorbeeld door lekkage, kan je je woning niet zomaar verkopen.

Keuring stookolietank

Niet alle stookolietanks vallen onder de wettelijke keuringsplicht. Dat is afhankelijk van het gewest waarin je woont, de grootte van je mazouttank en het type (boven- of ondergronds). Toch is het zeker verstandig om je keuring voor de stookolietank regelmatig te laten doen door een erkend expert. Deze erkend expert vult de stookolietank alleen bij als hij voorzien is van een groene of oranje dop en dus gecontroleerd is en conform werd bevonden. Als je stookolietank niet op tijd gekeurd werd of een rode dop kreeg, en dus een risico vormt voor het milieu, blijft hij onaangevuld. 

Gevolgen stookolietank door minder fossiele brandstoffen

Tegen 2050 wil Vlaanderen het gebruik van fossiele brandstoffen sterk terugschroeven en dat heeft gevolgen voor wie verwarmt met stookolie. Vanaf 1 januari 2022 mag je jouw stookolieketel niet meer laten vervangen door een nieuwe, maar word je verplicht om over te stappen op een andere vorm van verwarming. Uiteraard geldt dit alleen als er een aardgasleiding in je straat ligt, zonder de aansluiting van dergelijke leiding mag je wél een nieuwe ketelinstalleren. Na het verwarmen met stookolie wil Vlaanderen ook het gebruik van aardgas aanpakken. Vanaf 2021 mogen er geen nieuwe aardgasaansluitingen voorzien worden in nieuwe grote projecten zoals verkavelingen, appartementsgebouwen of groepswoningen.
Gratis schatting

Lekkende mazouttank

Een geldig stookolietank certificaat: verplicht?

Als je je eigendom wil verkopen, is een geldig certi­ficaat een pluspunt. Hoewel het strikt gezien niet verplicht is volgens de wet, kan het ontbreken van een certi­ficaat wel een struikelblok zijn voor potentiële kopers. Een niet-gekeurde stookolietank is mogelijk een kostenpost en dus te vermijden. In het kader van informatieplicht is een geldig attest wél een must. Elke verkoper moet de koper zo goed mogelijk inlichten over de staat van het eigendom en dus ook over de stookolietank. Een keuring is trouwens wél altijd wettelijk verplicht na de plaatsing, voor ingebruikname en bij het de­finitief buiten werking stellen van je stookolietank.

Bodemverontreiniging vermijden

Je stookolietank correct onderhouden en periodiek laten keuren is vooral aangewezen om bodemverontreiniging te vermijden, ook als die keuring dus niet verplicht is. Bij de verkoop van onroerend goed is een overdraagbaar bodemattest namelijk een belangrijk, zo niet hét belangrijkste document. Wanneer je als verkoper geen blanco bodemattest kan voorleggen, bijvoorbeeld door een lekkende tank, kan de verkoop niet doorgaan. Heel wat stookolietanks in Vlaanderen hebben last van lekken. Met meer dan 25 miljoen liter olie die de afgelopen jaren in onze bodem terechtkwam, spreekt men zelfs van historische bodemverontreiniging. De kosten om die verontreiniging recht te zetten, bijvoorbeeld door sanering, kunnen voor eigenaars hoog oplopen. PROMAZ vzw, dat instaat voor de sanering van vervuilde gronden door lekkende stookolietanks bij particulieren, werd op 25 november 2021 officieel erkend. Het fonds ondersteunt eigenaars ­financieel bij sanering veroorzaakt door een lek in de tank of de leidingen.

Heb jij nog vragen over de keuring van je stookolietank of over bodemverontreiniging? Ons team staat altijd voor je klaar! 
Afspraak maken Gratis schatting

Ook interessant