Meeneembaarheid dooft uit: dit verandert er vanaf 1 januari 2024

4 december | Kennis van wonen

Zoals je eerder dit jaar via Kennis van Wonen kon vernemen, dooft de meeneembaarheid sinds 1 januari 2022 geleidelijk aan uit om vervolgens volledig te worden afgeschaft vanaf 1 januari 2024. Het uitdoven van de meeneembaarheid kadert in de wijziging van het verkooprecht, in werking getreden op 1 januari 2022.

Wie een onroerend goed aankoopt, betaalt op de aankoopsom een zogenaamd “verkooprecht”. Dit is met andere woorden de registratiebelasting. Welk tarief daarbij van toepassing is, hangt af van de aard van het onroerend goed en jouw persoonlijke situatie. In principe bedraagt het verkooprecht 12%, maar er bestaan ook enkele afwijkende tarieven. Er is bijvoorbeeld een verlaagd tarief van 3% (voorheen 6%) van toepassing bij de aankoop van een enige, eigen woning. Koop je een enige eigen woning met verbintenis tot ingrijpende renovatie, kan het 1% (voorheen 5%) tarief van toepassing zijn.  

Deze nieuwe verkooprechten zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022. Hoewel de nieuwe verkooprechten voor wat betreft de aankoop van een gezinswoning lager zijn, kan je er tot en met 31 december 2023 voor kiezen om toch het oude tarief van 6% (of 5%) toe te passen, in combinatie met meeneembaarheid. Meeneembaarheid betekent dat je het verkooprecht dat je hebt betaald op een vorige gezinswoning, (gedeeltelijk) in mindering mag brengen van het verkooprecht dat je zal betalen bij de aankoop van de volgende gezinswoning. Daarbij moet rekening gehouden worden met een maximaal mee te nemen bedrag van 14.500,00 euro. Enkel natuurlijke personen kunnen aanspraak maken op meeneembaarheid. Daarnaast moet het dus gaan over de aan- en verkoop van de enige en eigen woning, waar je sinds 18 maanden jouw hoofdverblijfplaats hebt gevestigd. Indien je aan deze voorwaarden voldoet, kan het dus in bepaalde gevallen voor de koper interessanter zijn om voor het oude tarief van 6% (of 5%) in combinatie met meeneembaarheid te opteren.

Let wel, om dit jaar toch nog aanspraak te kunnen maken op die meeneembaarheid, dient de aankoopakte ten laatste op 31 december van dit jaar te worden verleden. Daarbij komend geldt dat enkel verkooprechten voor een gezinswoning die voor 1 januari 2022 werd aangekocht in rekening worden gebracht.

Deze keuzemogelijkheid valt weg vanaf 1 januari 2024. Vanaf dan zal het nieuwe, lagere, verkooprecht automatisch van toepassing zijn. Belangrijk is dat de meeneembaarheid met deze nieuwe tarieven niet kan gecombineerd worden. Het gunsttarief voor de enige eigen woning zal aldus 3% bedragen. Gaat het om een enige eigen woning met verbintenis tot ingrijpende renovatie, is het 1% tarief van toepassing. Wie een tweede verblijf of investeringseigendom, dan wel een bouwgrond wenst aan te kopen, moet rekening houden met een verkooprecht van 12%.

Ook interessant