Opschortende voorwaarden bij de aankoop van een woning: hoe werkt het?

29 juni | Blogs

Eindelijk heeft u het huis van uw dromen gevonden. Uw bod wordt aanvaard en u wil zo snel mogelijk een overeenkomst tekenen. Heel begrijpelijk. Maar let op, om uzelf te beschermen, kan het verstandig, of zelfs nodig zijn, dat er opschortende voorwaarden worden opgenomen. Op die manier zet u het contract even on hold en gaat de koop enkel door wanneer er aan alle voorwaarden werd voldaan. We vertellen u alles over een bod met opschortende voorwaarden in dit artikel.

Wat zijn opschortende voorwaarden? 

Bij opschortende voorwaarden komen koper en verkoper overeen dat het doorgaan van de verkoop (de uitvoering van de verbintenissen) afhangt van de vervulling van één of meer voorwaarden. Als aan één van de voorwaarden niet kan voldaan worden, wordt het contract geacht nooit uitwerking te hebben.

Bod met opschortende voorwaarden 

Een opschortende voorwaarde zet een verkoop eventjes on hold. Uw bod met opschortende voorwaarde wordt opgenomen in de aankoop-verkoopbelofte. De partijen blijven dus contractueel verbonden, maar de uitvoering van het contract treedt pas in werking wanneer er aan de voorwaarden werd voldaan.

U heeft dus wel een overeenkomst met de verkoper of de koper over de aan- of verkoop van het pand, maar u heeft tegelijk de zekerheid dat die pas geldig is wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een bodemonderzoek, stedenbouwkundige voorschriften die moeten worden nagegaan of voorwaarden over het verkrijgen van een lening bij uw bank.

De specialisten van Heylen Vastgoed helpen u graag bij het opstellen van een aankoopbelofte met opschortende voorwaarde. Als klant rekent u op onze volledige juridische ondersteuning.

Afspraak maken

Welke opschortende voorwaarden kunt u laten opnemen in de aankoop-verkoopbelofte? 

Eén van de meest courante opschortende voorwaarden is het verkrijgen van een hypothecaire lening. De verkoop gaat enkel door op voorwaarde dat de koper een lening krijgt. Wanneer de bank geen lening wil toekennen aan de koper, “vervalt” de overeenkomst.

Om aan deze opschortende voorwaarde financiering te voldoen moet u als koper wel kunnen aantonen dat u uw best heeft gedaan om een lening te krijgen. Zo zal u doorgaans meerdere banken dienen aan te spreken en zal u weigeringsattesten moeten bezorgen om aan te tonen dat u werkelijk geen krediet wordt verleend.

Andere voorbeelden van het bod met opschortende voorwaarden: 

 • het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen,
 • het bekomen van een gunstig bodemattest,
 • het verlijden van een verkavelingsakte, enz.

Een bod met opschortende voorwaarde geeft u misschien de zekerheid dat de koop enkel doorgaat wanneer er aan de afgesproken criteria wordt voldaan, maar het is natuurlijk niet vrijblijvend. Eénzijdig beslissen om van de koop af te zien, zonder dat u alles in het werk hebt gesteld om aan de voorwaarden te voldoen, is niet mogelijk.

opschortende voorwaarden aankoop huis

Hoe een geldig bod met opschortende voorwaarden opstellen? 

Het is natuurlijk heel belangrijk om de opschortende voorwaarden duidelijk en gedetailleerd te beschrijven en niet alleen af te laten hangen van de wil van één van de partijen. Heylen Vastgoed raadt klanten ook aan om een duidelijke termijn op te nemen waarbinnen de voorwaarde vervuld moet worden.

Als de voorwaarde dan vervuld wordt binnen die termijn, wordt de overeenkomst uitgevoerd. Wordt ze echter niet of niet op tijd vervuld, dan zal de verkoop niet doorgaan. Met uw opschortende voorwaarde bod geeft u zichzelf dus wat extra tijd.

Het kan ook nuttig zijn om in de formulering van de opschortende voorwaarde te vermelden op welke manier de andere partij ingelicht moet worden over het al dan niet vervullen van de voorwaarde. Zo vermijdt u discussies achteraf.

Een opschortende voorwaarde is geen vrijgeleide! 

Belangrijk om weten is dat de overeenkomst geldig is, maar dat de uitvoering van de verbintenissen wordt opgeschort (on hold gezet) tot de voorwaarde is vervuld. Het is met andere woorden geen manier om zomaar onder de verkoop uit te geraken!

Neem bijvoorbeeld het opnemen van het verkrijgen van een lening als opschortende voorwaarde: de koper is verplicht om al het nodige te doen om een lening te krijgen, en dit indien nodig ook te bewijzen. Dat wil dus zeggen dat de potentiële koper bij verschillende banken moet aankloppen voor een lening.

Indien de opschortende voorwaarde financiering niet voor de overeengekomen datum in vervulling is gegaan, dan zal de verkoop niet doorgaan. Indien dit wel het geval is, zal de verkoop uitvoerbaar en juridisch afdwingbaar zijn.

Indien echter een kandidaat-koper niet tijdig en voor het verstrijken van de termijn, de nodige weigeringsattesten voorlegt waaruit blijkt dat de bank geen lening wil toestaan, dan zal deze koper echter wel definitief verbonden zijn. Let bij het opmaken van uw bod met opschortende voorwaarde dus goed op die termijnen en zorg ervoor dat ze voor u haalbaar zijn.

De meest gangbare opschortende voorwaarden zijn: 

 • Financiering
 • Bodemattest
 • Stedenbouwkundige inlichtingen
 • Voor vrij en onbelast
 • Rechterlijke machtiging
 • Voorkooprecht
 • Vergunningen
 • Basisakte

Een verkoopovereenkomst of aankoop-verkoopbelofte met opschortende voorwaarden laat u best opstellen door een expert. Onze juristen bij Heylen Vastgoed kunnen een geldige overeenkomst met alle essentiële opschortende voorwaarden voor u opstellen in uw dossier.

Heeft u nog meer vragen over opschortende voorwaarden? Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie en vrijblijvend advies op maat. 
Afspraak maken

Ook interessant