Overgangsmaatregel btw-tarief 6% BTW

9 juni | Kennis van wonen

Gezien de verwarring en beperkte communicatie over de overgangsmaatregel van de 6% BTW-regeling en de fiscale verplichtingen rond het indienen van een aanvullende verklaring, willen we graag alles helder voor u op een rijtje zetten. Zo kunt u tijdig de benodigde stappen ondernemen om aan de fiscale vereisten te voldoen.

Concreet

Er dient een bijkomende verklaring nr. 111/3-2024 aan de administratie te worden bezorgd, opdat er in 2024 nog aan 6% btw gefactureerd kan worden.

Normaal gezien diende deze verklaring in het begin van 2024 te worden ingediend, vooraleer de eerste factuur onder 6% btw werd uitgestuurd.

Omwille van de grote onduidelijkheid die hierover heerste, heeft de administratie een versoepeling toegestaan en is er een langere termijn om dit bijkomend formulier in orde te brengen.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de reeds afgewerkte projecten en de kavels die nog in oprichting zijn:

  • Verkoop van afgewerkte nieuwbouwkavels in 2024, of waarvan de oplevering in 2024 heeft plaatsgevonden:

Vóór 1 juli 2024 (uiterlijk 30 juni 2024) zal de bijkomende verklaring 111.3-2024 ingediend moeten worden. Facturen die daarna worden uitgestuurd, dienen te verwijzen naar deze nieuwe verklaring, anders zullen zij onder 21% btw moeten gefactureerd worden.

  • Indien het project nog in oprichting is:

Bij kavels die nog in oprichting zijn (verkoop op plan) wordt de verklaring geacht tijdig te zijn ingediend uiterlijk op het tijdstip van de levering van de kavel (= in principe de voorlopige oplevering), en dus het moment dat de laatste schijf opeisbaar wordt.

Uit voorzichtigheid raden wij wel aan om de bijkomende verklaring zo snel mogelijk in te dienen.

De fiscale administratie heeft toegestaan dat facturen die dateren voor voormelde data bij uitzondering dus toch belastbaar zijn aan 6% in plaats van 21% indien zij enkel verwijzen naar de oorspronkelijk ingediende verklaring nr. 111/3.

Indien de bijkomende verklaring 111/3-2024 echter laattijdig wordt ingediend, zal de administratie overgaan tot het heffen van de bijrechten, ten belope van 15%, op alle facturen in 2024 (dus ook deze van voor juli 2024 die eerder onder de tolerantie vielen).

Voor de volledigheid kunnen wij u één en ander zelf laten nalezen :

  • Circulaire de dato 08/05/2024 en erratum de dato 22/05/2024 (specifiek punt 47 met betrekking tot wanneer de verklaring 111/3-2024 dient te worden ingediend)
  • De bijlage van de koper bij de bijkomende verklaring nr. 111/3-2024

Bijlages zijn te verkrijgen via cedric@heylenvastgoed.be

Ook interessant