Wat te doen bij het overlijden van de huurder?

24 juni | Blogs

Het komt helaas wel eens voor dat de huurder tijdens de loop van een huurcontract overlijdt. Wat gebeurt er dan met de lopende huurovereenkomst en biedt het Vlaams Woninghuurdecreet meer zekerheid voor de verhuurder en eventuele erfgenamen dan voorheen? Wij leggen het hier graag helder aan je uit.

Verschil Federale Woninghuurwet en Vlaams Woninghuurdecreet

Binnen de federale Woninghuurwet van 1991 was er voor de verhuurder geen specifieke regeling getroffen wanneer die met het overlijden van zijn (laatste) huurder werd geconfronteerd. Overeenkomstig artikel 1742 van het oud Burgerlijk Wetboek (gemeen recht) werd de huurovereenkomst immers niet ontbonden door de dood van de verhuurder, noch door de dood van de huurder. Het bleef onduidelijk wat er in zo’n situatie moest gebeuren. Deze lacune in de wetgeving heeft in de praktijk voor veel problemen gezorgd omdat ze zowel de verhuurder als de eventuele erfgenamen van de huurder in een moeilijk parket kon brengen.

wat bij overlijden huurder

De regeling van het Vlaams Woninghuurdecreet

Gelukkig wordt deze problematiek vandaag wél geregeld door het Vlaams Woninghuurdecreet van 1 januari 2019. Let wel: huurcontracten afgesloten vóór 1 januari 2019 vallen nog altijd onder de oude regeling van de federale Woninghuurwet, waardoor de regeling van het Vlaams Woninghuurdecreet er niet op van toepassing is.

Heb jij vragen over het Vlaams Woninghuurdecreet of het Woninghuurdecreet? Aarzel dan niet op aan te kloppen bij Heylen Vastgoed! 
Afspraak maken Bekijk ons ruime koopaanbod

Ook interessant