Renovatieplicht en asbestattest

30 mei | Blogs

2023 wordt het jaar van de energiezuinige renovaties, maar ook van een stap voorwaarts naar asbestveilige woningen. “Toekomstige eigenaars van een energieverslindende woning of een pand met asbesthoudende materialen zullen dieper in de buidel moeten tasten”, voorspelt Yves Vervliet, sales manager bij Heylen Vastgoed. “Wacht daarom niet langer met het te koop zetten van dergelijke woningen.”

Renovatieplicht 2023: minstens een EPC-label D

Nieuwe eigenaars van energieverslindende woningen met een EPC-label E of F, opgelet! Vanaf 1 januari 2023 moet de aangekochte woning binnen de vijf jaar na aankoop grondig worden gerenoveerd tot een energiezuiniger pand met een EPC-label D of beter. Ben je al eigenaar van een woning? Dan heb je hiervoor tijd tot 2030.

Hoe energiezuinig is je woning? 

Een energieprestatiecertificaat of EPC toont met een score en een label aan hoe energiezuinig een woning of appartement is. Daarnaast bevat het EPC een aantal aanbevelingen om de woonst energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld isoleren van het dak, zonnepanelen plaatsen of vervangen van oude ramen. Zo weet je als eigenaar welke werken een verschil kunnen maken in de energiezuinigheid van je woning. Het EPC moet verplicht aanwezig zijn bij elke verkoop van residentiële gebouwen en kleine niet-residentiële gebouwen. Een nieuwe eigenaar kan bij zijn aankoop dus perfect inschatten of de woning al dan niet onder deze renovatieplicht valt. Dit is uiteraard van groot belang, gelet op de prijskaartje dat hieraan vasthangt. Energetisch renoveren kost geld. Om mensen aan te moedigen toch grondig energetisch te renoveren, voorziet de Vlaamse overheid in een aantal mogelijkheden voor financiële ondersteuning: het renteloos renovatiekrediet, de energielening+, de 0%-energielening, en verschillende premies zoals de nieuwe Mijn VerbouwPremie, de EPC-labelpremie, de huur- en isolatiepremie en de collectieve renovatiebegeleidingspremie. Meer informatie over deze leningen en premies kan u terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.energiesparen.be

Een asbestveilig Vlaanderen met asbestattest

Naast het energiezuiniger maken van woningen, ligt de focus van Vlaanderen ook op asbestveiligheid. We lichten dit kort even toe.

Wat is asbest?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd gebruikt, en vaak voorkomt in daken en gevels, maar ook in vinylvloeren, lambriseringen, vensterbanken en afvoergoten. Sinds 1998 is het verboden asbesthoudende materialen te produceren, verhandelen of hergebruiken. Sinds 2001 geldt er zelfs een volledig verbruiksverbod op asbest. Het doel van dit verbod is duidelijk: gezondheidsrisico’s vermijden. Ondanks het verbod, kunnen er in oudere woningen (gebouwd vóór 2001) nog steeds asbesthoudende materialen aanwezig zijn. De Vlaamse overheid wil thans verder gaan dan het verbruiksverbod alleen, en streeft ernaar om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 “asbestveilig” te maken. Hiertoe voert de overheid dit jaar nog het asbestattest in.

Gratis schatting aanvragen

renovatieplicht en asbestattest

Wanneer is het asbestattest verplicht?

Vanaf 23 november 2022 is een asbest inventarisatie verplicht bij de verkoop van gebouwen en woningen die gebouwd werden vóór 2001. De verkoper heeft vanaf dan de wettelijke verplichting om een asbestattest voor te leggen op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. Dankzij het attest weet de koper welke materialen of onderdelen van het gebouw asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden. Het asbestattest kan je vanaf juni aanvragen. Pas vanaf 2032 is een asbestattest verplicht voor iedere gebouweigenaar, los van een verkoop. Voor de eigenaars van appartementen ziet de regelgeving er nog iets anders uit: opnieuw geldt de regel dat bij verkoop van een woning, gebouwd voor 2001 een asbestattest aanwezig moet zijn. Dit geldt dus ook bij de verkoop van de privatieve delen van een appartement. Wat betreft de gemeenschappelijke delen geldt deze verplichting pas vanaf 1 mei 2025.

Beter nu verkopen? 

“Een asbestattest kost minstens 500 euro per keuring”, weet Yves Vervliet. “Gaat het om een woning waarin veel asbesthoudende materialen aanwezig zijn, dan kunnen de kosten oplopen tot maar liefst 800 à 900 euro per asbestattest. Bezit je nog een woning gebouwd voor 2001? Of een woonst met een EPC-label E of F? Dan is het nu misschien wel de tijd om ze te verkopen!” 

Wil je jouw eigendom verkopen? Verkoop jouw woning met de unieke succesformule van Heylen Vastgoed inclusief gratis schatting, gratis asbestattest, gratis EPC en gratis elektrische keuring. Vraag naar de voorwaarden.

Ook interessant