Het nut van het stedenbouwkundig attest

16 juni | Blogs

Mag ik appartementen bouwen op het stuk grond dat ik op het oog heb? Hoe weet ik of in een recreatiegebied een chalet mag worden geplant? Het stedenbouwkundig attest is een eerste stap in het realiseren van je bouwplannen.

Wat is een stedenbouwkundig attest precies?

Wie (ver)bouwplannen heeft en wil weten wat wel en niet kan op een perceel, kan een stedenbouwkundig attest aanvragen. Dit document geeft een eerste indicatie van de algemene stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele verkavelingsvoorschriften en de goede ruimtelijke ordening die van toepassing zijn op het betrokken perceel. Het stedenbouwkundig attest komt ook van pas als je van plan bent een perceel grond te verkopen. Potentiële kopers willen weten of zij hun bouwplannen kunnen waarmaken. Heb je dan een geldig stedenbouwkundig attest ter beschikking, dan hebben kopers alvast een eerste beeld van wat de mogelijkheden zijn. 

Hoe kun je een stedenbouwkundig attest aanvragen?

Het stedenbouwkundig attest aanvragen doe je bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente of stad waar het perceel is gelegen. De tussenkomst van een architect is niet vereist, een door jou opgemaakt schetsontwerp kan volstaan. Zo kan je zonder veel kosten meer zekerheid krijgen over de bouw- of verkavelingsmogelijkheden op het perceel.
Afspraak maken

Stedenbouwkundig attest

Keiharde garanties voor een stedenbouwkundig attest

De gemeente of stad is gebonden door het stedenbouwkundig attest. Dit attest kan dus niet worden gewijzigd of tegengesproken worden als er aan de volgende voorwaarden voldaan is:

- Zo mogen er geen substantiële wijzigingen aan het perceel of wijzigingen van de stedenbouwkundige of de verkavelingsvoorschriften gebeuren.
- Verder is er bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest rekening gehouden met de verplichte adviezen of de geformuleerde bezwaren tijdens het openbaar onderzoek. 
- De laatste voorwaarde is evident: er mogen geen manifeste materiële fouten in het stedenbouwkundig attest voorkomen. 

Weze het echter benadrukt dat het attest enkel een bepaalde indicatie kan geven wat de mogelijkheden op het perceel zijn. Indien de gemeente bijvoorbeeld in het attest aangeeft dat het bouwen van 4 appartementen mogelijk zou zijn, dan kan zij daar niet zomaar op terugkomen. Voor wat betreft de effectieve realisatie van dit bouwproject, dien je wel nog steeds de reguliere vergunningenprocedure te doorlopen.

Beperkte geldigheid stedenbouwkundig attest 

Binnen de 75 dagen na de aanvraag wordt het stedenbouwkundig attest afgeleverd. Weet ook dat de verstrekte informatie en de opgelegde voorwaarden slechts 2 jaar geldig blijven na de uitreiking van het attest. Opgelet! Hoewel je met het stedenbouwkundig attest alvast een goede inschatting krijgt van (ver)bouwmogelijkheden van een perceel, biedt het geen 100% zekerheid. Wil je exact weten wat je kan (ver)bouwen én wil je effectief starten met de bouwwerken, dan heb je een bouw- of omgevingsvergunning nodig. 

Heb jij nog vragen over het stedenbouwkundig attest, of heb je hulp nodig? Ons team staat altijd voor je klaar!
Bekijk ons ruime koopaanbod

Ook interessant