Vastgoed in 2022. Wat verandert er?

14 januari | Blogs

Bij het begin van het nieuwe jaar blikken we vooruit naar de belangrijkste wijzigingen op vlak van vastgoed in Vlaanderen. In het licht van de veranderende wetgeving willen we ook benadrukken dat het belangrijk is om u goed te laten begeleiden. Daarvoor kan u steeds terecht bij ons team van ervaren specialisten bij onze juridische afdeling.

Onze juridische afdeling heeft de 8 belangrijkste wijzigingen in verband met vastgoed in Vlaanderen voor u opgelijst. Heeft u hierover nog vragen of wil u weten wat dit voor u zou kunnen inhouden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

 

1

Nieuwe verkooprechten (ook gekend als registratierechten) in Vlaanderen

Zoals u ongetwijfeld al heeft meegekregen zal wie in 2022 vastgoed koopt anders belast worden. De verkooprechten voor de aankoop van een enige eigen woningdalen van 6% naar 3%. Koopt u een tweede eigendom, of valt u niet onder de voorwaarden om te genieten van het verlaagd tarief, dan betaalt u 12% (in de plaats 10% zoals voorheen). Wie zijn woning in 2022 “ingrijpend energetisch renoveert”, sloopt en (gedeeltelijk of volledig) herbouwt, geniet dan weer van een tarief van 1%verkooprechten.

Wie een bescheiden woning aankoopt, komt nu sneller in aanmerking voor een bijkomende korting op de verkooprechten. Immers werden de drempelbedragen opgetrokken met 20.000,00 EURO. Meer bepaald valt vanaf 2022 een woning onder de categorie “bescheiden woning” indien deze een maximale aankoopprijs heeft van 240.000,00 EURO in de kernsteden en de Vlaamse rand (vroeger bedroeg dit maximaal 220.000,00 EURO) of een maximale aankoopprijs van 220.000,00 EURO in de rest van Vlaanderen (vroeger bedroeg dit maximaal 200.000,00 EURO). Anderzijds wordt de korting wel gehalveerd van maximaal 5.600,00 EURO (vroeger) naar maximaal 2.800,00 EURO (nu).

De nieuwe regeling schaft daarom de ‘meeneembaarheid’ af vanaf 1 januari 2024. Tot dan gelden er wel nog overgangsmaatregelen en heeft u de keuze : het “oude” systeem en de meeneembaarheid OF het nieuwe systeem zonder meeneembaarheid. Zo kan u de voor u meest voordelige optie kiezen.

Als u als koper van een enige eigen woning zowel in aanmerking zou komen voor zowel het verlaagde tarief van 3% of 1% (bij ingrijpende energetische renovatie bijvoorbeeld) als voor meeneembaarheid, zal u een keuze moeten maken: ofwel kiest u voor het oude tarief van 6% of 5% in combinatie met meeneembaarheid, ofwel kiest u voor het nieuwe tarief van 3% of 1% zonder toepassing van de meeneembaarheid. 

2

Verplichte schatting van de bank bij de aankoop van een woning

Wie vanaf 2022 een hypothecair krediet afsluit om de aankoop van een woning te financieren, moet zijn aangekocht goed laten schatten door de bank. Deze maatregel vloeit voort uit een richtlijn van de Europese Bankenautoriteit. De bedoeling is om ervoor zorgen dat een woning voldoende opbrengt als het tot een gedwongen verkoop zou komen, bijvoorbeeld omdat de koper zijn krediet niet kan afbetalen.  De schatting zal echter ook kunnen gebeuren via een databank waarin panden worden vergeleken alsook via statistische modellen.  Daardoor is een plaatsbezoek en het inschakelen van een schatter niet per se noodzakelijk.

3

Vermindering van de onroerende voorheffing bij nieuwbouw

Eigenaars van nieuwbouwwoning waarvoor de omgevingsvergunning is ingediend vanaf 1 januari 2016, genieten van een vermindering op hun onroerende voorheffing als ze een beperkt E-peil halen. Een E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Het E-peil hetwelk in aanmerking komt voor de vermindering van 50% en 100% van de onroerende voorheffing worden vanaf 1 januari 2022 verlaagd naar E20 (voor een halvering van de onroerende voorheffing) en E10 (voor een vrijstelling van de onroerende voorheffing). 

Dit is dus een verstrenging dewelke geldt voor nieuwbouwwoning waarvan de omgevingsvergunning is ingediend vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. De vermindering wordt geldig gedurende vijf jaar. Dit blijft dus ongewijzigd. Belangrijk om aan te stippen is dat alle toegekende verminderingen toegekend blijven voor de resterende periode. Vanaf 2023 worden de voorwaarden voor het bekomen van verminderingen verder verfijnd. 

4

Enkel ‘nieuwe’ EPC’s bij verkoop

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft belangrijke informatie over de energiezuinigheid van een woning. De verkoper moet zo’n certificaat bij elke verkoop kunnen voorleggen. Een EPC is tien jaar geldig. In 2019 kregen EPC’s een ‘nieuw jasje’ waardoor burgers nog beter geïnformeerd worden.  Tot en met 2021 kon een “oud EPC (opgemaakt voor 01 januari 2019) nog gebuikt worden. Echter komt daar vanaf 2022 verandering in voor wat verkopen betreft. Enkel de vernieuwde EPC’s (opgemaakt na 01 januari 2019) komen nog in aanmerking. Dit is van toepassing voor alle verkopen en notariële akten vanaf 2022. Bij Heylen Vastgoed zorgen wij gratis voor uw EPC bij verkoop!

5

Geen installatie meer van nieuwe stookolietanks

In het kader van de nieuwe wetgeving is het vanaf 2022 niet meer toegelaten om nog een nieuwe stookolieketel te plaatsen als in uw straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Kleine herstellingen aan een bestaand toestel blijven wel mogelijk. Wie afgelopen jaar nog snel een stookolietank heeft besteld, loopt het risico op een boete als de installateur de ketel pas in 2022 kan vervangen. 

Een uitzondering geldt voor wie uiterlijk op 18 november 2021 een ketel heeft besteld. Wordt de ketel uiterlijk op 31 maart 2022 geplaatst, dan volgt er geen boete. Er gelden immers uitzonderlijke leveringsvertragingen en zo zijn deze mensen – die hun bestelling tijdig hebben aangepakt -  daar niet de dupe  van. In nieuwbouwgebouwen of gebouwen die ingrijpend energetisch worden gerenoveerd (met bouwvergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2022) zal men geen stookolieketels meer mogen plaatsen, zelfs als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

6

Nieuwe belastbare basis voor onroerende inkomsten uit het buitenland voor aangifte 2022

Wie een tweede verblijf in het buitenland heeft, moet zijn buitenlands onroerend goed ook in zijn jaarlijkse belastingaangifte opnemen. Eerder moest u in de belastingaangifte ofwel de werkelijke huurinkomsten opnemen (bij verhuur van het buitenlands goed) ofwel de ‘fictieve’ brutohuurwaarde (als u het buitenlands goed zelf gebruikt). Vanaf 1 januari 2022 verandert de belastbare basis voor onroerende buitenlandse inkomsten. Net zoals voor een Belgische woning zal de eigenaar het buitenlands kadastraal inkomen moeten aangeven. 

De in het buitenland betaalde belastingen zullen niet langer aftrekbaar zijn. Wordt het pand echter verhuurd aan iemand die het professioneel gebruikt of aan een vennootschap, dan wordt wel nog altijd de werkelijke huur belast. Belangrijk aandachtspunt: het is niet omdat u een buitenlands onroerend goed opneemt in uw jaarlijkse aangifte, dat u er effectief op wordt belast. Met populaire vakantielanden heeft België een dubbelbelastingverdrag, waardoor er een vrijstelling geldt. Wel kan het leiden tot een hogere belasting op uw andere inkomsten waarop u wel Belgische belastingen betaalt. 


De wetswijziging had uitwerking vanaf 1 januari 2021. U zult dus pas in de aangifte personenbelasting van 2022 het KI voor uw buitenlands inkomen voor het eerst moeten aangeven. 

7

Vereenvoudigde renovatiepremie

Om komaf te maken met de vele verschillende premieaanvragen, komt er vanaf 1 juli 2022 een vereenvoudigde renovatiepremie. De bestaande renovatiepremie en energiepremies van Fluvius worden gebundeld in een eengemaakte premie: Mijn VerbouwPremie. Particulieren en bedrijven zullen via één online loket een premie kunnen aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. De bedragen en de voorwaarden van premies voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler blijven behouden. Ook de premie voor zonnepanelen blijft ongewijzigd. 

8

Asbestattest in de loop van 2022

Tegen 2040 moet Vlaanderen ‘asbestveilig’ worden. De eerste stappen worden al gezet. In de loop van 2022 zal een asbestattest verplicht zijn bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest uitvoeren. De regels rond de procedures worden momenteel nog uitgewerkt.

 

 

Ook interessant