Vernieuwingen 2024

14 december | Kennis van wonen

2024 komt steeds dichterbij. De start van een nieuw jaar zorgt vaak voor enkele vernieuwingen in de vastgoedsector. We zetten graag de grootste vernieuwingen van het nieuwe jaar voor u op een rijtje.

1)     Meeneembaarheid van de registratierechten

De meeneembaarheid van de verkooprechten zal afgeschaft worden. Tot eind 2023, werd een overgangsregeling voorzien, waarbij kopers nog konden genieten van meeneembaarheid onder bepaalde voorwaarden. Deze maatregel zal binnenkort uitdoven. Vanaf 1 januari 2024, zullen enkel de nieuwe tarieven van 3% (in geval van enige eigen woning) en 12% (in alle andere gevallen), zonder meeneembaarheid gehanteerd kunnen worden. Meer informatie met betrekking tot de afschaffing van de meeneembaarheid, kan je terugvinden in volgend artikel: https://www.heylenvastgoed.be/nl/over-ons/nieuws/meeneembaarheid-dooft-uit-dit-verandert-er-vanaf-1-januari-2024

2)     Energieprestatiecertificaat (EPC) gemeenschappelijke delen

Vanaf 1 januari 2024 zal de EPC verplichting voor de gemeenschappelijke delen (EPC GD) van appartementsgebouwen in Vlaanderen verstrengen. Het EPC GD werd gefaseerd ingevoerd, waar dit sinds 2022 aanwezig moest zijn voor gebouwen met 15 of meer appartementen en sinds dit jaar voor gebouwen met 4 of meer appartementen. Alle appartementsgebouwen zullen vanaf dan verplicht een EPC gemeenschappelijke delen in het bezit moeten hebben. Dit dient altijd aanwezig te zijn, dus niet enkel naar aanleiding van een eventuele verkoop. Indien uw appartementsgebouw dit nog niet heeft, contacteer dan zeker jouw syndicus om dit alsnog tijdig in orde te brengen, gezien de afwezigheid van dit attest met fikse boetes bestraft wordt. Meer uitgebreide info kan je terugvinden in ons artikel, via volgende link: https://www.heylenvastgoed.be/nl/over-ons/nieuws/epc-gemene-delen-verplicht-voor-elk-appartementsgebouw-vanaf-1-januari-2024https://www.heylenvastgoed.be/nl/over-ons/nieuws/federale-woonbonus-voor-de-niet-gezinswoning

3)     Tijdelijke BTW verlaging 6% voor afbraak en wederopbouw van een woning

Sinds 1 januari 2021 werd een verlaagd BTW-tarief voorzien van 6% voor de afbraak en wederopbouw van een woning. Deze maatregel was ook van toepassing bij de levering van een nieuwbouwwoning. Dit betekende dat ook nieuwbouwprojecten van professionele bouwpromotoren waarbij op de grond vroeger een ander gebouw stond, onder deze regeling vielen. Kopers konden hier echter slechts van genieten indien zij aan strikte persoonlijke voorwaarden voldeden. Zo mogen zij geen andere eigendommen hebben, en verbinden ze zich ertoe om gedurende 5 jaar geen andere eigendommen te verwerven én in de gekochte woning te blijven wonen. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze maatregel in dit laatste geval afgeschaft.

Wel wordt in een overgangsmaatregel voorzien voor projecten waar de omgevingsvergunning werd aangevraagd voor 1 juli 2023. Daar kan er nog tot 31 december 2024 gefactureerd worden aan het verlaagde BTW-tarief.

Wel goed nieuws: een particulier die zelf en voor eigen bewoning een oude woning aankoopt, deze afbreekt en er vervolgens een nieuwbouwwoning opzet, zal vanaf nu permanent van het verlaagd tarief kunnen genieten. Hier heeft de fiscus immers besloten dat deze tijdelijke maatregel permanent van kracht zal blijven, mits aan de sociale voorwaarden wordt voldaan.

4)     Afschaffing federale woonbonus

Na de Vlaamse woonbonus die al in 2020 sneuvelde, wordt ook de federale woonbonus met ingang van 1 januari 2024 afgeschaft. Dit betekent dat hypothecaire leningen die vanaf dan worden aangegaan voor de verwerving van een tweede verblijf of opbrengsteigendom niet langer kan inbrengen in je personenbelasting onder de noemer langetermijnsparen.

Hierdoor zal je niet meer van een belastingvoordeel kunnen genieten. De federale woonbonus blijft wel behouden, voor degene die het voordeel al heeft. Wil je hier meer over lezen? Dit kan via volgende link: Federale woonbonus voor de niet-gezinswoning.

Ook interessant