Wie zorgt er voor de verzekeringen bij het huren of verhuren van een woning?

28 januari | Blogs

Wanneer u een woning huurt of verhuurt dan moet u natuurlijk ook over de juiste verzekeringen beschikken. Als verhuurder moet u een brandverzekering voor het pand afsluiten, als huurder hebt u een aansprakelijkheidsverzekering nodig voor brand en waterschade. Vroeger stond die afspraak meestal al wel in het huurcontract, maar sinds de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet in 2019 is het ook wettelijk verplicht. Hoe zit dat dan precies? Welke verzekeringen heeft u nodig bij het verhuren of huren van een huis? Dat vertellen we u in dit blogbericht.

Brandverzekering huurder en verhuurder

De verhuurder van een pand is wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten voor het gebouw. Doorgaans gebeurt dit tegen de nieuwwaarde van het pand. Zo bent u zeker van een voldoende hoge schadevergoeding als er bijvoorbeeld een brand uitbreekt. Dat kan gebeuren door bijvoorbeeld een kortsluiting of een natuurramp. Bij dit soort grote schade wilt u uiteraard een vergoeding ontvangen om de woning in de originele staat te herstellen en met een verzekering op nieuwwaarde heeft u die mogelijkheid.

Verplichte verzekering verhuurder

Naast de gewone brandverzekering (die ook waterschade dekt) bent u als verhuurder ook verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering bij brand of waterschade af te sluiten. Want wanneer er schade ontstaat door uw fout (bijvoorbeeld brand dankzij een verouderde elektriciteitscentrale of waterschade door een waterleiding in slechte staat) dan bent u als eigenaar/verhuurder natuurlijk aansprakelijk.

Verplichte verzekering huurder

Sinds 2019, na de invoering van het Vlaams Woonhuurdecreet, is ook de huurder wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten die schade door brand of water dekt. Meestal wordt die dan genomen voor de werkelijke waarde van de woning, niet voor de nieuwwaarde. Een huurder hoeft zich slechts in te dekken tegen de echte waarde van het pand dat hij huurt.

Afstand van verhaal

Soms kiest de eigenaar-verhuurder voor een clausule ‘afstand van verhaal’ in zijn brandverzekeringspolis. Met die clausule ‘afstand van verhaal’ bent u als huurder mee verzekerd in de brandverzekering van de verhuurder. Meestal rekent die de premie die bij de clausule hoort door aan de huurder.

Vaak is dit goedkoper dan een klassieke brandverzekering huurder, maar u heeft geen inspraak in wat er precies gedekt is. Houdt u alles liever zelf onder controle? Dan doet u er goed aan om toch zelf een brandverzekering af te sluiten.

Verzekeringen huren of verhuren woning

Is een inboedelverzekering verplicht?

Over inboedelverzekering bestaat er wel wat verwarring: bent u als huurder nu wel of niet verplicht om uw inboedel te verzekeren? Wettelijk is een huurder niet verplicht om een inboedelverzekering af te sluiten. Maar dat wil niet zeggen dat het niet interessant kan zijn om het toch te doen.

De verplichte brandverzekering dekt namelijk enkel de waarde van het gebouw. Mocht uw inboedel ten gevolge van brand- of waterschade verloren gaan dan bent u alles kwijt. Met een inboedelverzekering (meestal is de hoogte gebaseerd op een schatting van de waarde van uw inboedel) wordt de schade wel vergoed.

Hetzelfde geldt voor een inbraakverzekering. Ook die kan interessant zijn om ze als huurder af te sluiten. Heeft u nog  vragen over de verzekeringen die u als huurder of verhuurder best afsluit? De experten van Heylen Vastgoed geven u graag advies. Kom gerust langs op één van onze kantoren. 

Afspraak maken Bekijk ons ruim huuraanbod

Ook interessant