Voorkooprecht en voorkeurrecht, een wereld van verschil!

28 juli | Blogs

Yes, je bod op je droomwoning is aanvaard! Voor je effectief eigenaar van de woning bent, moet er nog een juridisch-administratieve weg worden afgelegd. Eerst en vooral wordt een onderhandse verkoopovereenkomst of een aan- en verkoopbelofte opgemaakt waarin de voorwaarden van de verkoop zijn vastgelegd. Zo vermeldt deze verkoopovereenkomst of er voorkooprechten of voorkeursrechten bestaan. Wat betekenen deze termen precies en wat is hun impact op jouw aankoop, je leest het hieronder.

Verkooprecht en voorkeurrecht: verschil

Voorkooprechten en voorkeurrechten geven een zekere voorrang aan een persoon, overheid of instantie bij de aankoop van vastgoed. Hoewel beide begrippen op elkaar lijken, is er toch een essentieel verschil.

Vóór de verkoop van een pand is het mogelijk dat de houder of van voorkeurrecht al kan onderhandelen met de eigenaar van het pand en eventueel een bod kan uitbrengen. Komen de eigenaar en de begunstigde niet tot een akkoord, dan is de eigenaar vrij om zijn eigendom te verkopen aan een ander. Bij het voorkeursrecht is er op voorhand dus nog geen verkoopovereenkomst. En daarin schuilt het grote verschil. 

Het verkooprecht, de betekenis?

Het voorkooprecht is het recht van een derde partij om bij voorrang een grond of een gebouw te kopen aan dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden die met de koper zijn overeengekomen. Met andere woorden: de begunstigde van een voorkooprecht kan de plaats innemen van de koper, waardoor die het pand niet meer kan aankopen. De begunstigde of houder van een voorkooprecht kan een natuurlijk persoon, de overheid of een sociale huisvestingsmaatschappij zijn. 
Gratis schatting
 

Twee soorten voorkooprechten

Er bestaan twee soorten voorkooprechten: wettelijke voorkooprechten en conventionele voorkooprechten. Wettelijke voorkooprechten worden bij wet of bij decreet vastgesteld. Het is de wetgever die de personen of instanties aanduidt als begunstigde van het voorkooprecht. Zo bepaalt de Vlaamse Codex Wonen dat sociale huisvestigingsmaatschappijen een voorkooprecht krijgen op woningen die zijn opgenomen in het leegstandsregister. 

voorkooprecht en voorkeurrecht

Onderlinge afspraak tussen partijen

Conventionele voorkooprechten ontstaan door een onderlinge afspraak tussen 2 partijen. Denk bijvoorbeeld aan een voorkooprecht opgenomen in een huurovereenkomst: wanneer een huurwoning wordt verkocht en er een koper is gevonden, kan de huurder eventueel van zijn voorkooprecht gebruikmaken om in plaats te treden van de koper. Zoals hierboven vermeld; koopt de huurder de woning aan dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden die met de oorspronkelijke koper zijn afgesproken.

Voorkooprecht met tussenkomst van de notaris

Bestaat er een voorkooprecht bij de verkoop van een goed? Dan is het aan de notaris om de begunstigde van het voorkooprecht aan te schrijven en het voorkooprecht aan te bieden. De notaris vraagt dus aan deze persoon of hij zijn recht wil uitoefenen. Als houder van het voorkooprecht moet je binnen een bepaalde termijn je beslissing kenbaar maken. Daarom wordt een verkoopovereenkomst altijd gesloten onder de opschortende voorwaarde van het niet-uitoefenen van het voorkooprecht door de begunstigde.

Heb jij nog vragen over voorkooprecht en voorkeurrecht? Ons team staat altijd voor je klaar!
Afspraak maken Gratis schatting

Ook interessant