Wanneer sluit je een brandverzekering af?

30 december | Blogs

De verkoop van een woning is definitief van zodra de koper en de verkoper een prijs overeengekomen zijn en die officieel vastgelegd hebben in een verkoopovereenkomst of compromis. Vanaf het moment dat zo’n overeenkomst afgesloten is, gaat de eigendom van de woning over op de koper. Wettelijk gezien draag je als koper vanaf dan de risico’s die gepaard gaan met (het bezitten van) de woning en dien je dus zelf de nodige verzekeringen te voorzien zoals de brandverzekering. Maar wanneer sluit je een brandverzekering af?

Wiens brandverzekering spreek je aan?

In de praktijk is het echter vaak zo dat je pas op een later tijdstip, veelal na het verlijden van de notariële akte, over het aangekochte goed kunt beschikken. In die situatie is het belangrijk om je voorzorgen te nemen op het vlak van verzekering, zodat de woning steeds gedekt blijft voor schade. Want wiens brandverzekering wordt bijvoorbeeld aangesproken als de woning in die tussenperiode afbrandt? Hoe vang je die periode op?
Bekijk het koopaanbod   Gratis schatting aanvragen
De wetgeving dekt jou als nieuwe eigenaar enigszins in: er werd vastgelegd dat bij de overdracht van een onroerend goed, de lopende brandpolis van rechtswege pas eindigt drie maanden na het verlijden van de verkoopakte. Tot die termijn verstreken is, geniet je als koper dus nog dekking via de brandverzekering van de verkoper.

Wanneer brandverzekering afsluiten?

Kom je met de verkoper overeen om de risico- en eigendomsoverdracht uit te stellen tot de datum waarop de akte verlijdt, hetgeen in de praktijk doorgaans het geval is, dan is het belangrijk om dat via een clausule van eigendomsvoorbehoud op te nemen in de compromis. Als koper moet je de brandverzekering voor je nieuwe woning in dat geval pas laten ingaan vanaf de datum van de eigendomsoverdracht bij het verlijden van de akte. Tot zo lang draagt de verkoper het risico en zal in geval van schade aan de woning diens brandverzekering aangesproken worden.

Wanneer je geen clausule van eigendomsvoorbehoud hebt opgenomen in de compromis, draag je wél het risico: gaat de woning door overmacht teniet tussen het tekenen van de compromis en het verlijden van de akte, dan kan je als koper (schuldeiser) niet langer de levering ervan eisen en ben je verplicht om de aankoopprijs te betalen. De compromis is op dat vlak juridisch bindend.

Advies afsluiten brandverzekering

Als koper heb je geen zekerheid over de brandverzekering van de verkoper. Je weet niet of de verkoper wel een brandverzekering genomen heeft, of het pand voor een correct bedrag verzekerd is en of de waarborgen niet geschorst werden. Daardoor kan je er helaas ook niet helemaal gerust op zijn dat de woning tot het verlijden van de akte goed beschermd is. Daarom is het aan te raden om als koper net vóór de ondertekening van de compromis je eigen brandverzekering af te sluiten voor de nieuwe woning. Zo kan je op beide oren slapen.

Heb je vragen over wanneer je het beste een brandverzekering afsluit? Neem contact met ons op.
Contacteer ons Bekijk het koopaanbod

Wanneer sluit je een brandverzekering af

Ook interessant