Wanneer heb je een kapvergunning nodig?

23 november | Blogs

Bomen in de tuin zorgen voor een rustige en landelijke sfeer. Maar soms zijn ze ook storend, bijvoorbeeld wanneer ze alle zonlicht van je huis weghouden of wanneer je dakgoot steeds verstopt raakt van de vallende bladeren. Bij stormweer kunnen bomen ook ronduit gevaarlijk zijn. Maar mag je ze dan gewoon kappen? Of heb je voor bomen op je eigen domein een kapvergunning nodig? Dat vertellen we je in dit artikel.

Wanneer kapvergunning nodig?

Zelfs al staat een boom op een domein dat jouw eigendom is, dat wil nog niet zomaar zeggen dat je die boom mag kappen. Daar zijn strikte richtlijnen over. Voor hoogstammige bomen met een stamomtrek van meer dan één meter, op één meter boven het maaiveld, is een kapvergunning nodig, zelfs al staat die boom op jouw privéterrein.

Alle details over de richtlijn vind je terug in artikel 4.2.1,3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de VCRO.

Wanneer geen kapvergunning nodig?

In andere gevallen is die kapvergunning niet nodig wanneer je bomen velt op je eigen domein. Kleine bomen zijn hoe dan ook geen probleem, maar er zijn ook uitzonderingen die het kappen van hoogstammige bomen mogelijk maken, zonder vergunning.

Welke bomen kappen zonder vergunning?

Bomen die een potentieel gevaar vormen voor de omgeving, mogen zonder vergunning worden geveld. Denk maar aan bomen die dreigen om te vallen en daarbij schade kunnen toebrengen aan mensen of huizen. Ook zieke bomen, die andere bomen kunnen besmetten, mogen zonder vergunning worden weggehaald.

Er zijn wel enkele voorwaarden:

-        Het gaat om een boom op privé domein, in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied

-        De boom staat op minder dan 15 meter van een vergund gebouw

-        Er is een acuut gevaar ontstaan

Ook voor bomen naast spoorwegen of hoogspanningskabels bestaan er uitzonderingen om te kappen zonder vergunning. Je leest alle voorwaarden na in artikel 6.1 van het Vrijstellingenbesluit.

Wat met bossen?

Om bomen te vellen in een bos, gelden weer andere regels. Wat in Vlaanderen precies geldt als bos, dat lees je in het Bosdecreet.  Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen bomen vellen uit veiligheidsredenen, onderhoudsredenen of ontbossing. Vooral voor dat laatste geval is de regelgeving erg streng.

De gemeente is hoe dan ook verantwoordelijk voor het afleveren van de vergunning. Je gaat dus best altijd bij jouw gemeente langs, vooraleer je begint met bomen vellen.

Ben je zelf op zoek naar een bosrijke grond? Kom langs in één van de kantoren van Heylen Vastgoed en ontdek ons aanbod gronden en woningen.

Bekijk het koopaanbod Contacteer Heylen Vastgoed

 

Ook interessant