Stormschade door een omgevallen boom?

29 november | Blogs

De herfst en de winter kunnen sfeervolle, gezellige seizoenen zijn. Maar het zijn ook de seizoenen waarin het stevig kan waaien. Zeker in de herfst, wanneer de bladeren nog aan de bomen hangen, bestaat het gevaar dat bomen veel wind vangen en zelfs kunnen omvallen. Komt zo’n boom op een huis terecht, dan kan de schade groot zijn. Maar wat doe je in geval van stormschade door een omgevallen boom? Dat vertellen we in dit artikel.

Wat is stormschade?

Officieel spreken we over een storm bij een windsnelheid van meer dan 100 km per uur, maar heel wat verzekeraars dekken stormschade al vanaf 80 km per uur. Het gaat dus om alle schadegevallen en vernielingen, aangericht door hevige wind, in een straal van 10 km rond je woning.

Eigen schade versus schade aan derden

Stel dat er een boom omwaait tijdens een storm. Dan zijn er natuurlijk verschillende scenario’s. Het kan een boom op jouw eigendom zijn, die op je eigen huis valt. Of het is een boom op jouw eigendom die op het huis van de buren valt. Tenslotte kan het ook een boom van de buren zijn die op jouw huis terechtkomt.

Drie verschillende scenario’s die alle drie op verschillende manieren verzekerd worden. Het eerste scenario via je eigen brandverzekering, het tweede via jouw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Mocht de boom van je buren op jouw huis vallen gaat het via de burgerlijke aansprakelijkheid van je buren.

Wat te doen bij stormschade door een omgevallen boom? 

In de eerste plaats moet je jouw verzekeraar natuurlijk zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Dien je een dossier in, dan voeg je daar best ook duidelijke foto’s en facturen aan toe, zodat de verzekeraar het dossier zo efficiënt mogelijk kan afhandelen.

Bij grote schade (bijvoorbeeld wanneer de dakconstructie werd beschadigd) moet je ook de gemeente verwittigen, voor je aan de herstellingswerken begint. Die meldingsplicht is formeel. Zolang er niets wijzigt aan het uitzicht van de woning (meestal gaat het om werken die het huis herstellen in de oorspronkelijke staat) heb je geen bouwvergunning nodig, maar de melding moet wel gebeuren.

Wanneer er echter stabiliteitswerken moeten worden uitgevoerd, dan ben je verplicht om een architect aan te stellen. Die moet dan tussenkomen in de melding. Ga je het uitzicht van je woning na de stormschade veranderen of breid je je woning uit, dan is een vergunning natuurlijk wel nodig.

Meer vragen over vastgoed en verzekeringen? De specialisten van Heylen Vastgoed helpen je graag! 

Contacteer Heylen Vastgoed

Ook interessant