Wat is de vetusteit bij het berekenen van een schatting?

5 mei | Kennis van wonen

Vetusteit, dat vreemde woord dat klinkt als iets uit een oude spreuk, is een maat voor hoeveel een woning door de tijd heen is veranderd. Het kijkt naar leeftijd, gebruik en onderhoud en geeft een knipoog naar hoeveel charme en waarde een huis heeft ingeleverd. Het is de geheime saus van de echte waarde van een woning!

Vetusteit, wat?

Vetusteit, ook wel sleetwaarde genoemd, is een factor die helpt bij het bepalen van de huidige waarde van een bestaande woning. Het concept van vetusteit houdt rekening met drie belangrijke elementen:

  1. Bouwjaar van de woning: Dit omvat ook eventuele renovaties die aan de woning zijn uitgevoerd.
  2. Staat van gebruik: Dit verwijst naar de mate waarin de woning is gebruikt. Eerder intensief gebruik kan de sleetwaarde van de woning beïnvloeden, met een percentage dat varieert van 2% tot 8%.
  3. Staat van onderhoud: Indien de woning niet goed is onderhouden, bijvoorbeeld in het geval van een nalatige huurder, zal dit mee worden verrekend. Het percentage kan variëren van 3% tot zelfs 20%.

Vetusteit wordt uitgedrukt in een percentage dat van de nieuwbouwwaarde van de woning wordt afgetrokken om de huidige waarde te bepalen.

Nieuwbouwwaarde

Om de nieuwbouwwaarde van een woning te berekenen, moet men rekening houden met de afwerkingsgraad (van bescheiden naar luxueus) en het type bebouwing (open, halfopen, gesloten, appartement, etc.).

Voorbeeldberekening

Nieuwbouwwaarde van de woning: €450.000,00

  1. Leeftijd van de woning: Als de leeftijd van de woning, inclusief renovaties, wordt geschat op 10%, dan wordt dit percentage als factor meegenomen in de berekening.
  2. Factor gebruik: Als de mate van gebruik van de woning als normaal wordt beschouwd, is de gebruiksfactor 2%.
  3. Factor onderhoud: Als de onderhoudsstaat van de woning als normaal wordt beschouwd, is de onderhoudsfactor 8%.

Berekening van de huidige waarde:
Nieuwbouwwaarde van de woning: €450.000,00

Vetusteit: 10% (leeftijd) + 2% (gebruik) + 8% (onderhoud) = 20%

Huidige waarde = Nieuwbouwwaarde - Vetusteit
             = €450.000,00 - (20% van €450.000,00)
             = €450.000,00 - €90.000,00
             = €360.000,00

De huidige waarde van de woning is dus €360.000,00.

Naast de vetusteit zijn er natuurlijk nog veel andere factoren die een rol spelen bij de waardering van een woning, zoals locatie, marktomstandigheden en kenmerken van de woning zelf. Deze worden doorgaans meegenomen bij het bepalen van de venale waarde.

Ook interessant