WATERBELEID - Overstromingsgebieden & perceel/gebouwscore: betekenis

10 januari | Kennis van wonen

Bij de verkoop of verhuur van een gebouw, moet een potentiële koper of huurder steeds worden geïnformeerd over tal van zaken. Wat is de toestand van de bodem? Gaat het om onroerend erfgoed? Hoe groot is de kans op overstromingen? Deze laatste vraag verdient tijdens deze natte maanden wat meer aandacht.

Overstromingsrapport

Om na te gaan of jouw woning of perceel grond kans loopt op overstromingen, werd het overstromingsrapport in het leven geroepen. Hierin kan iedereen nagaan hoe overstromingsgevoelig het gebouw of perceel juist is. Dit rapport is kosteloos en kan altijd online geraadpleegd worden.

Het is daarnaast verplicht om een potentiële koper, en in bepaalde gevallen ook huurders, een kopie van dit rapport te overhandigen. Op die manier is een kandidaat niet alleen voordien al geïnformeerd, het resultaat van dit rapport wordt ook opgenomen in elke onderhandse overeenkomst, notariële akte en huurovereenkomst van méér dan negen jaar.

Ben je eigenaar van een pand of perceel en trek je het rapport in twijfel? Dan kan je steeds vrijblijvend een erkend deskundige inschakelen voor het opmaken van een overstromingsattest. Zo wordt de overstromingsgevoeligheid geactualiseerd en afgestemd op de specifieke locatie en situatie.  

P- & G-score

Sinds 1 januari 2023 is er niet langer sprake van de vroegere ‘mogelijke en effectieve overstromingsgevoelige gebieden’, maar gaat het enkel nog over de overstromingsgevoeligheid van een bepaald gebied.

Die overstromingsgevoeligheid wordt uitgedrukt in twee scores: een P-score voor het perceel, en een G-score voor het gebouw. Op die manier kan er een handig onderscheid gemaakt worden: mogelijks is niet heel het perceel onderhevig aan overstromingen en gaat het om een kleiner deel, en wordt het gebouw volledig gevrijwaard. Een mogelijke koper krijgt hierdoor een beter zicht op de situatie.

De score wordt uitgedrukt aan de hand van een letter, gaande van A (geen overstromingen gemodelleerd) tot D (middelgrote overstromingskans onder het huidige klimaat).

Impact op een vergunning

Heb je een bouwgrond in bezit en wens je te bouwen maar bevindt de grond zich in overstromingsgevoelig gebied? Hou er dan rekening mee dat de gemeente dit in overweging neemt alvorens een bouwvergunning wordt afgeleverd. Mogelijks wordt er ook een watertoets uitgevoerd. Die is erop gericht om na te gaan of jouw project specifieke gevolgen heeft voor het watersysteem in de omgeving.

Daarnaast kan de gemeente ook steeds voorwaarden opleggen opdat je woning volledig opgewassen is tegen eventuele overstromingen. Zo is het niet ondenkbaar dat er minder verharding mag worden voorzien, meer fundering moet worden gezet, of dien je de woning hoger te bouwen.

Signaalgebied

Op het overstromingsrapport wordt ook steeds vermeld of een onroerend goed gelegen is in een signaalgebied. Dit zijn gebieden die nog niet ontwikkeld zijn in het kader van industrie of wonen, maar een groot waterbergend potentieel hebben. Signaalgebieden kunnen dus belangrijk zijn bij het voorkomen of oplossen van wateroverlast: ze kunnen overstromen, of de bodem kan dienstdoen als ‘een spons’.

De ligging van een goed in een signaalgebied kan een impact hebben op de mogelijkheden op de percelen. Zo kunnen er extra voorwaarden worden opgelegd voor de ontwikkeling van het gebied, en in bepaalde gevallen moeten delen van het signaalgebied ook volledig bouwvrij blijven.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen in verband met de overstromingsgevoeligheid van een onroerend goed, neem dan contact op met onze collega’s van afdeling ‘Legal’ van Heylen Vastgoed.

Ook interessant