Welke attesten zijn er nodig voor de verkoop van je huis?

21 augustus | Kennis van wonen

Ben je klaar om je eigendom te verkopen? In dit artikel vertellen we je welke documenten en attesten je dan zeker nodig hebt. Goed geïnformeerd zijn over al jouw administratieve verplichtingen is namelijk de eerste essentiële stap naar een vlotte verkoop. In dit artikel zullen we de inhoud van volgende attesten en documenten toelichten: stedenbouwkundig uittreksel, postinterventiedossier, keuringsverslag van de elektrische installatie en energieprestatiecertificaat, het kadastraal plan, het overstromingsrapport, bodemattest en het asbestattest.

1.      Stedenbouwkundig uittreksel

Als verkoper ben je verplicht om bij de verkoop van je woning de nodige stedenbouwkundige inlichtingen te bezorgen aan de koper via het stedenbouwkundig uittreksel. Dit attest heeft een informatieve waarde voor de koper aangezien deze aan de hand van het uittreksel kan nagaan welke vergunningen voor de woning werden aangevraagd en of er geen bouwovertredingen zijn. Dit uittreksel, dat wordt afgeleverd door de stad of de gemeente, bevat verder ook informatie over de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke voorschriften die van toepassing zijn op de woning in kwestie. Je kan dan als koper bijvoorbeeld ook nagaan of de woning het voorwerp is van een onteigenings- of rooilijnplan.

2.      Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier betreft een verzameling van alle technische informatie in een geheel van documenten over de structuur en de materialen van de woning. Het postinterventiedossier bevat onder andere plannen en tekeningen van de woning, plannen van de elektriciteit en leidingen, aankoopfacturen van bijvoorbeeld keukentoestellen, enzovoort. Deze documenten maken het voor de koper mogelijk om de woning bouwkundig te ontleden. Dit dossier is slechts verplicht als jouw woning gebouwd of gerenoveerd werd door een aannemer na 1 mei 2001. Deze informatie maakt het mogelijk de veiligheid en de gezondheid van de personen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan de woning te waarborgen.

3.      Keuringsverslag van de elektrische installatie en energieprestatiecertificaat

Als je een woning wenst te verkopen zal je een keuringsverslag van de elektrische installatie moeten kunnen voorleggen. Hierdoor kan de koper weten of de elektrische installaties al dan niet conform zijn met de huidige normen. Indien je een conform attest ontvangt van een gecertificeerd controleorganisme dan blijft dat attest voor 25 jaar geldig, of tot zo lang je iets wijzigt aan je elektrische installatie. Wanneer je een negatief attest ontvangt betekent dit niet dat je de woning niet kan verkopen. De koper zal dan zelf de nodige acties moeten ondernemen om de elektrische installaties binnen de 12 of 18 maanden conform de huidige normen te laten maken en opnieuw te laten keuren.

Het energieprestatiecertificaat is een informatief attest dat aantoont hoe energiezuinig een woning is. Dit attest moet eveneens meegedeeld worden aan de koper zodat deze op de hoogte wordt gebracht van de energiezuinigheid van de woning. Bovendien kan de koper hierdoor ook weten welke maatregelen hij kan nemen om de energieprestaties te verbeteren. Als u een certificaat laat opmaken zal het certificaat in principe 10 jaar geldig blijven. Let wel op, als u een EPC-label E of slechter ontvangt zal er een renovatieplicht heersen voor de koper. Sinds 1 januari 2023 geldt een EPC-plicht voor alle niet-residentiële gebouwen en gebouweenheden.

4.      Het kadastraal plan en het kadastraal uittreksel

Bij een verkoop is er eveneens het kadastraal uittreksel en kadastraal plan vereist. Deze documenten bevatten verschillende gegevens over het pand. Het kadastraal plan biedt een grafische weergave van het perceel en de bijhorende gebouwen. Het kadastraal uittreksel bevat informatie over het perceelnummer, het bouwjaar van de woning, het kadastraal inkomen, enzovoort. Deze documenten helpen met het identificeren van uw pand zodat er bij de verkoop geen discussie bestaat over welk goed nu het voorwerp vormt van de overeenkomst.

5.      Het overstromingsrapport

Bij de verkoop van een woning of een bouwgrond dien je de koper ook in te lichten over het risico op overstroming. Hiervoor heb je de watertoets of het overstromingsrapport nodig. In dit document staat aangegeven of uw pand gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied dan wel in een gebied zonder overstromingsgevoeligheid. In het rapport wordt er een lettercode toegekend aan uw perceel en gebouwen die de overstromingskans aangeeft, gaande van A (geen of amper overstromingskans) tot D (middelgrote overstromingskans). Als u verbeteringswerken heeft uitgevoerd is het steeds mogelijk een gecertificeerde deskundige aan te stellen die een nieuw overstromingsattest opmaakt van de verbeterde situatie.

6.      Het bodemattest

Verder is er bij de verkoop van uw woning ook een bodemattest vereist. Dit attest geeft de koper informatie over de mogelijke bodemverontreiniging van het perceel. Deze verplichting geldt niet alleen bij de verkoop van gronden maar eveneens bij de verkoop van onroerend goed. Als er geen bewijzen zijn van een bodemverontreiniging ontvang je een blanco bodemattest. Vaak zal u een blanco bodemattest ontvangen aangezien de staat van de bodem over het algemeen onbekend is.

7.      Asbestattest

Bij de verkoop van uw pand ben je ook verplicht een asbestattest voor te leggen als je een pand verkoopt met bouwjaar 2000 of ouder. Het asbestattest wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige en is 10 jaar geldig. Let wel op, de inhoud van dit attest moet verplicht worden meegedeeld aan de koper. Als dit niet is gebeurd kan de koper de overeenkomst nadien nietig laten verklaren.

Als u wenst uw vastgoed te verkopen heeft u dus verschillende administratieve verplichtingen. Het aanbrengen van deze documenten en deze belangrijke informatie is dan ook essentieel voor een correct verloop van de vastgoedtransactie. Alle bovengenoemde documenten bieden namelijk cruciale informatie over onder andere de eigendomsrechten, de stedenbouwkundige situatie en de veiligheid. Heylen Vastgoed helpt u graag bij het verzamelen en laten opmaken van deze documenten.

Het aanleveren van deze documenten is de eerste stap naar een vlotte verkoop in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen zodat je met een gerust hart de sleutels kan overhandigen aan de nieuwe bewoner(s).

Ook interessant