Wat is de wet Breyne?

19 november | Blogs

U wilt een woning kopen op basis van een plan? Of u liet uw oog vallen op een nog te bouwen woning? Dan is de wet Breyne, ook bekend als de woningbouwwet, er voor u. Dankzij deze wetgeving weet u precies wie waarvoor verantwoordelijk is, welke termijnen gelden en op welke financiële waarborgen u kan rekenen.

De wet Breyne uitgelegd

Wie een nog te bouwen woning koopt op basis van een plan of via een sleutel-op-de-deur principe, moest in het verleden goed opletten voor de kleine lettertjes in het contract of voor extra kosten die niet duidelijk beschreven werden.

De woningbouwwet of de wet Breyne voorziet voor zowel de koper als de bouwheer een duidelijk wettelijk kader. De wet bepaalt onder meer welke gegevens in het contract dienen opgenomen te worden, zoals bijvoorbeeld de totale kostprijs van de werken en de termijnen waarbinnen de bouw dient te worden uitgevoerd. Daarnaast beschrijft de wet de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van elke partij zodat u met een gerust hart uw nieuwe woning kan kopen.

Woningbouwwet : wat moet er in het contract staan?

Wat is nu precies een duidelijk en volledig contract? Om de nodige zekerheden voor de koper in te bouwen moeten volgende zaken verplicht worden opgenomen:

·       de identiteit van de eigenaar

·       de totale prijs van de woning en de manier van betaling. Daarbij is het belangrijk dat het voorschot maximaal 5% van de totale prijs bedraagt en dat de rest van het bedrag in schijven wordt betaald naarmate de vordering van de werken.

·       de startdatum van de werken en de termijn waarbinnen de werken uitgevoerd moeten worden

·       de schadevergoeding waar de koper recht op heeft wanneer deze termijnen niet gehaald worden

·       de uitdrukkelijke vermelding of de koper al dan niet een opschortende voorwaarde wenst te op te nemen voor het bekomen van een lening

·       informatie over de omgevingsvergunning(en)

·       bij appartementen: een beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke delen

·       de voorwaarden inzake de voorlopige en definitieve oplevering

Bovendien dienen de gedetailleerde plannen en prijsopgaves die door de architect ondertekend zijn, aan het contract worden gevoegd. Tot slot is het uiterst belangrijk dat artikel 7 en 12 van de wet Breyne letterlijk worden weergegeven in het contract. Deze artikels gaan over de verplichte vermeldingen en de financiële waarborg.

Afspraak maken Bekijk ons ruime koopaanbod

Welke financiële waarborgen voorziet de wet Breyne?

De wet voorziet onder meer een verplichte waarborg, die de koper beschermt tegen de eventuele insolvabiliteit van de verkoper en een vergoeding in het geval van een gebrekkige uitvoering van de werken.

wat is de wet breyne

Wanneer is de wet Breyne van toepassing?

De wet Breyne is van toepassing wanneer iemand een woning op plan aankoopt dewelke dus nog gebouwd moet worden of in aanbouw is. Dat is dus doorgaans via het populaire sleutel-op-de-deur principe. Bent u op zoek naar deze vorm van kopen en bouwen, ga dan zeker na of alle verplichtingen van de woningbouwwet in uw contract werden opgenomen.

Wanneer u koopt bij Heylen Vastgoed dan gaan wij uiteraard voor u na of er aan al deze vereisten wordt voldaan. U kan daarbij rekenen op onze volledige juridische ondersteuning.

De wet geldt trouwens niet alleen bij een verkoopovereenkomst, ze is ook van toepassing op een aannemingsovereenkomst indien u werkt met één globale aannemer die de volledige woning bouwt en afwerkt.

Echter geldt de woningbouwwet enkel wanneer u al een deel van de betaling als voorschot voldoet. Wanneer alle betalingen uitgesteld worden tot na de voorlopige oplevering, is deze wet niet van toepassing.

Bent u op zoek naar een nieuwe woning en kiest u voor het comfort van kopen op plan, waarbij de wet Breyne van toepassing is? Kom vrijblijvend langs in één van onze kantoren en maak kennis met ons ruime nieuwbouw aanbod.
Afspraak maken Bekijk ons ruime koopaanbod

Ook interessant