Zelf je huis of appartement verkopen? Deze 10 verplichte attesten heb je nodig

26 januari | Nieuws

Wanneer je op het punt staat om je huis of appartement te verkopen, ben je verplicht een aantal attesten voor te leggen. Ofwel breng je ze zelf in orde ofwel kan je beroep doen op je notaris of een immokantoor. Toch blijft het belangrijk om zelf op de hoogte te blijven van alle attesten.

In totaal moet je 10 attesten kunnen voorleggen in Vlaanderen. Kan je dat niet, dan heeft dat grote gevolgen. Zo kan de verkoop vernietigd worden. Kristophe Thijs van de Confederatie van de Immobiliënberoepen (CIB) benadrukt dat de attesten voor kopers ook belangrijk zijn: "Kandidaat-kopers willen deze attesten graag inkijken en kunnen hier kritische vragen over stellen." 

Het asbestattest en het postinterventiedossier bewijst of er asbest verwijderd moet worden en of er renovatieverplichtingen zijn. Je moet die verplicht hebben als je woning voor 2001 gebouwd of gerenoveerd is. 

De verplichte attesten en waar je ze kan vinden

Eigendomstitel of notariële aankoopakte: je kan dit attest terugvinden bij de notaris of bij het registratiekantoor van je provincie.

Keuringsattest van je elektrische installatie: dit attest is 25 jaar geldig. De keuring moet door een erkend organisme gebeuren. Je toont hiermee aan dat alle elektrische installaties al dan niet in orde zijn.

Bodemattest: je kan hiervoor terecht bij OVAM of je notaris. Dit bewijst of de grond waarop de woning staat al dan niet verontreinigd is.

Energieprestatiecertificaat of EPC: een erkende energiedeskundige moet dit certificaat opmaken. Bij een nieuwbouw, wanneer de bouwaanvraag vanaf 2006 gedaan is, moet ook nog het E-peil vermeld worden. De EPC-score toont de energiezuinigheid van je woning. Het E-peil geeft weer of de woning voldoet aan de eisen van de energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw.

Asbestattest: als je woning voor 2001 gebouwd is, ben je verplicht dit voor te leggen. Je toont daarmee aan of er eventuele asbesthoudende materialen in de woning zitten. Deze informatie is opgenomen in het compromis en de notariële akte.

Stedenbouwkundig uittreksel: dit attest vraag je best net voor verkoop aan bij je gemeente of notaris, want het document moet minder dan een jaar oud zijn.

Uittreksel van het Kadaster: dit attest vind je terug bij het kadaster. De inhoud van het document bestaat uit gegevens van de eigenaar, de aard van het pand, het perceelnummer, de oppervlakte, het bouwjaar en het kadastraal inkomen.

Informatie over de overstromingsgevoeligheid: je kan de overstromingsscore terugvinden op waterinfo.be. Je deelt hiermee mee hoe groot het risico op overstroming is.

Postinterventiedossier: dit heb je alleen als je huis of appartement na 2001 gebouwd of gerenoveerd is. Het document bevat alle technische gegevens over de structuur en materialen van de woning. Dit vraag je terug op bij de aannemer die de renovatie heeft uitgevoerd of de bouwheer.

Certificaat voor de stookolietank: hiermee toon je aan dat je aan alle verplichtingen voor onderhoud en kwaliteit voldoet voor je stookolietank. De regels zijn anders voor bovengrondse en ondergrondse tanks en ook de grootte van je tank heeft een invloed op de specifieke verplichtingen. Je kan die terugvinden op de website van de Vlaamse overheid. 

Wie kan me helpen bij de verkoop?

Wanneer je je huis of appartement verkoopt, kan je ervoor kiezen om alles zelf te regelen. Dat omvat de verplichte attesten bij elkaar rapen, je woning als zoekertje plaatsen op websites, bezoeken organiseren en alles wat erbij komt kijken. 

Lijkt dit je toch te veel, dan kan je beroep doen op een immokantoor. "Zij ontzorgen de verkoper", vertelt Kristophe Thijs (CIB). Het immokantoor zal dan voor alle nodige documenten en attesten zorgen.

Weet wel dat deze service niet gratis is. Een bepaald percentage van de verkoopprijs zal je moeten betalen aan het immokantoor. "Dat percentage staat niet vast, je kan daar als klant dus nog over onderhandelen. Gemiddeld is dit zo’n 3 procent van de verkoopprijs."

Als je liever de kosten drukt en toch niet voor zelf alles regelen, dan kan je ter hulp gaan bij je notaris. Bart Van Opstal, woordvoerder van notaris.be, legt uit dat er twee manieren zijn om je woning te verkopen via een notaris.

"Je kan kiezen voor het uit de hand te verkopen", zegt Van Opstal. "Dan gaat alles zoals je een immokantoor zou inschakelen of je kan kiezen voor de elektronische verkoop via Biddit. Het voordeel daarbij is dat op het moment dat het bieden van start gaat, alle documenten en het dossier met de akte al klaar zijn voor het ondertekenen."

Bron : Zelf je huis of appartement verkopen? Deze 10 verplichte attesten heb je nodig | VRT NWS: nieuws

Ook interessant