Zonnepanelen en mede-eigendom

23 december | Blogs

Voor wie wil besparen op de energiefactuur, is investeren in zonnepanelen een goed idee. Maar hoe zit het met zonnepanelen en mede-eigendom? En kan je zonnepanelen installeren als je in een appartement woont, en is dat de moeite?

Kan ik zonnepanelen installeren als ik in een appartement woon?

Je kunt zonnepanelen installeren op het dak van je appartementsgebouw. Als je als eigenaar van een appartement zonnepanelen op het dak van je appartementsgebouw wil plaatsen, zijn er verschillende scenario's mogelijk. Uiteraard kan je niet zomaar zonnepanelen installeren. Er zijn een aantal niet-onbelangrijke dingen waar je rekening mee moet houden.

Scenario's zonnepanelen in mede-eigendom

Het plaatsen van zonnepanelen kan op eigen initiatief en voor eigen rekening. De verschillende scenario's:

  1. Zonnepanelen installeren op eigen kosten
  2. Het vestigen van een opstalrecht
  3. Huurovereenkomst

In een eerste scenario installeer je de zonnepanelen op eigen kosten. Dat wil niet zeggen dat je ook op eigen houtje over de plaatsing kan beslissen. Voor het installeren en gebruiken van zonnepanelen op een gemeenschappelijk dak, heb je de toestemming van de vereniging van mede-eigenaars (VME) nodig. Oók als je de installatie helemaal zelf, of samen met enkele andere mede-eigenaars, bekostigt. De VME kan je een exclusief gebruik- en genotsrecht toekennen, na overleg binnen de algemene vergadering. De oorspronkelijke statuten van het appartementsgebouw moeten dan gewijzigd worden, met tussenkomst van een notaris. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Er kan ook een vergoeding gevraagd worden voor het exclusief gebruik- en genotsrecht. 

Een andere mogelijkheid is het vestigen van een opstalrecht. Er wordt dan een opsplitsing gemaakt tussen wie eigenaar is van de zonnepanelen en wie eigenaar is van het gebouw. Ook hier stelt de notaris een akte op, na toestemming van de VME, waarin onder meer het eigendomsrecht en de vergoeding worden bepaald. Het opstalrecht wordt belast met een registratierecht van 2%. Deze belasting wordt geheven op alle vergoedingen die de opstalhouder betaalt aan de eigenaar van het gebouw, zolang het opstalrecht duurt. Vergeet ook hier niet de notariskosten. 

Een derde mogelijkheid is een huurovereenkomst. De VME kan het gemeenschappelijke dak aan één of meerder mede-eigenaars verhuren, maar dat is eerder een kortetermijnoplossing. 

Conclusie: het plaatsen van zonnepanelen op eigen initiatief en voor eigen rekening is eigenlijk niet zo interessant. Het volgende scenario biedt, zeker sinds kort, meer mogelijkheden.
Bekijk het huuraanbod Contacteer ons

Zonnepanelen en mede eigendom

Scenario 4: energiedelen zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak

De VME van een appartementsgebouw kan zonnepanelen laten installeren op het gemeenschappelijk dak, in het kader van energiedelen. De regelgeving daarrond werd eerder dit jaar versoepeld dankzij de omzetting van een Europese richtlijn via het “EMD-decreet”. Bij energiedelen moeten niet alle bewoners mee investeren, maar wie niet investeert, heeft uiteraard geen recht op zonne-energie. Andere financieringsvormen, zoals het aangaan van een lening, zijn ook een mogelijkheid. De opgewekte stroom kan op verschillende manieren worden gebruikt. In de eerste plaats om de gemeenschappelijke delen van elektriciteit te voorzien. Als alle deelnemende bewoners een digitale meter hebben, kan de rest van de stroom virtueel tussen hen verdeeld worden. Als er dan nog een overschot aan stroom is, kan die op het net worden geïnjecteerd. Energiedelen heeft een impact op de energiefactuur van de gemeenschappelijke delen én op de individuele energierekening. Er wordt minder energie aangekocht en dus dalen de kosten. Dat geldt uiteraard wel enkel voor de energiecomponent van je factuur. Belastingen, heffingen en nettarieven blijven onveranderd. Vraag best ook even aan je energieleverancier of er nog specifieke voorwaarden zijn. 

Voor (ver)huurders

Energiedelen kan ook interessant zijn voor wie eigenaar is van een appartement, maar er zelf niet woont. De verhuurder/ eigenaar investeert mee in zonnepanelen op het appartementsgebouw, maar de huurder geniet van de opgewekte energie. De verhuurder kan daarom aan de huurder een extra vergoeding vragen voor de gedane investeringen. Als die vergoeding niet hoger is dan het bedrag dat de huurder op zijn energiefactuur bespaart, kan dat voor beide partijen een win-winsituatie zijn. 

Nieuw in 2023

Op dit moment moeten alle betrokken partijen een digitale meter én dezelfde energieleverancier hebben. De installatie mag ook niet boven de 40 kW piek gaan. Begin 2023 vervallen die voorwaarden, met uitzondering van de digitale meter, waardoor de uitrol van energiedelen versoepeld wordt en de uitvoering ervan toegankelijker. 

Heb je meer vragen over zonnepanelen en mede-eigendom? Of hoe het zit met zonnepanelen op je appartementsgebouw? Neem contact op met Heylen Vastgoed!
Bekijk het huuraanbod Contacteer ons

Ook interessant