Zorgwonen: verschillende generaties onder één dak

7 april | Kennis van wonen

In grote delen van de wereld is het al de normaalste zaak van de wereld, maar ook hier in België is kangoeroewonen, of zorgwonen, aan een stevige opmars bezig. Samenwonen, maar toch apart. Voor vele gezinnen is dit een absolute win-winsituatie: de oudere generatie kan zo langer zelfstandig wonen, terwijl een jonger gezin dan weer meer financiële ruimte krijgt. Wat verstaan we onder zorgwonen, en aan welke wettelijke verplichtingen dien je te voldoen? We zetten het graag even op een rij.

Concept

Het principe is eenvoudig: een kangoeroewoning combineert zowel zelfstandigheid als zorg. Twee gezinnen wonen op één lot grond, wat bijvoorbeeld interessante oplossing kan zijn voor de hoge woningprijzen. Een bestaande woning kan zo worden verbouwd tot twee onafhankelijke eenheden, waarbij dus elk gezin zijn eigen privacy behoudt maar toch kan vertrouwen op elkaars hulp. Elke wooneenheid heeft zo zijn eigen leefruimtes, maar vaak zijn er ook enkele gemeenschappelijke delen, zoals bijvoorbeeld een tuin of een gemeenschappelijke eetruimte.

Voorwaarden

Om te kunnen spreken van een zorgwoning, dient er te worden voldaan aan enkele cumulatieve voorwaarden. Ten eerste zal er in een woning, een andere kleinere en ondergeschikte wooneenheid worden voorzien. We spreken in dit opzicht ook wel van ‘de buidelwoning’. Ten tweede moeten zowel de hoofdeenheid als de kleinere eenheid, eigendom zijn van dezelfde personen. Het volstaat dat de blote eigendom in handen is van dezelfde personen.

Ten slotte mogen er ook maximaal twee mensen in die extra wooneenheid verblijven, en moeten die ofwel ouder dan 65 jaar zijn, ofwel hulpbehoevend zijn.

Voordelen

Hét grote voordeel van deze vorm van wonen, is natuurlijk het prijskaartje. (Ver)bouwen is de laatste jaren fors duurder geworden, en ook een woonzorgcentrum is niet meer voor iedereen financieel haalbaar. Een kangoeroewoning kan dan een oplossing zijn: zij delen immers de kosten die nodig zijn voor de aankoop en onderhoud van het onroerend goed.

Daarnaast zijn er vaak nog werken nodig om de woning volledig aan te passen aan het concept. De gezinnen doen er eveneens goed aan te informeren naar mogelijke premies voor renovatie en verbouwing, of de premie voor het aanpassen van de woning aan 65-plussers.

Een ander groot voordeel is dat zo’n woning erop gericht dat elk gezin zijn eigen privacy kan behouden. Ieder heeft zijn eigen volwaardige woning, maar de gezinnen kunnen op elkaar vertrouwen voor de nodige zorg en steun. Het ene gezin kan bijvoorbeeld eens op de kinderen letten, terwijl het andere gezin de wekelijkse boodschappen doet. Een tip die we graag meegeven: maak duidelijke afspraken!

Fiscaal gezien verandert er ook niets voor de gezinnen: zij worden nog steeds apart belast. Dit betekent dan ook dat er op vlak van pensioenen of uitkeringen niets wijzigt.

Vergunning nodig?

In principe is er geen vergunning nodig om een woning te verbouwen, zolang er geen constructieve werken worden uitgevoerd. Worden er bijvoorbeeld dragende muren gesloopt of een aanbouw gerealiseerd, dan zal er wél een vergunning moeten worden bekomen.

Het is echter wel zo dat het opsplitsen van een woning in meerdere eenheden in beginsel vergunningsplichtig is. Om dit probleem het hoofd te bieden, heeft de wetgever het zorgwonen in het leven geroepen. Als er voldaan wordt aan de hoger gestelde voorwaarden, dan kan men twee aparte wooneenheden voorzien met een melding aan de gemeente, en dus zonder dat het aanvragen van een vergunning en de daarbij horende lange termijnen.

Uiteraard zal er wel rekening gehouden moeten worden met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Het is niet ondenkbaar dat een gemeente slechts ééngezinswoningen toelaten op een bepaald perceel, en dan zou een kangoeroewoning niet voldoen aan de bestemming van dat perceel. Het is steeds aangeraden ten rade te gaan bij de dienst Omgeving van uw gemeente, waar alle informatie verkregen kan worden over eventuele voorschriften en voorwaarden, alsook over de premies.

Ook interessant