ALGEMENE VOORWAARDEN ZOMERACTIE : KORTING EPC EN/OF EK

ALGEMENE VOORWAARDEN ZOMERACTIE : KORTING EPC EN/OF EK

De opdrachtgever kan aanspraak maken op een korting van het energieprestatiecertificaat privatief (hierna: EPC) en/of attest elektrische keuring (hierna: EK) vanwege de vastgoedmakelaar (Heylen Vastgoed BV) onder volgende cumulatieve voorwaarden :

 

1.                                        Deze actie is geldig voor bemiddelingsopdrachten getekend vanaf 01 juli 2024 tot en met 31 juli 2024 en dewelke tevens ingaan gedurende voormelde periode.

 

2.                                        De bemiddelingsopdracht heeft een minimale duurtijd van 6 maanden.

 

3.                                        Het EPC en/of EK is nog niet aanwezig en wordt door Heylen Vastgoed in opdracht van de opdrachtgever aangevraagd.

 

4.                                        Terugbetaling van het EPC kan geschieden met een maximaal geplafonneerd bedrag ad 150,00 EURO exclusief BTW.

                        Terugbetaling van het EK kan geschieden met een maximaal geplafonneerd bedrag ad 150,00 EURO exclusief BTW.

 

5.                                        De verkoop wordt succesvol bemiddeld door tussenkomst van de vastgoedmakelaar (Heylen Vastgoed BV) en het ereloon is op grond van de bemiddelingsopdracht verschuldigd. De opdrachtgever kan indien aan alle voorwaarden voldaan is, aanspraak maken op een korting/terugbetaling van EPC/EK door de vastgoedmakelaar. Deze korting/terugbetaling zal gebeuren via verrekening met het ereloon uiterlijk bij het verlijden van de notariële verkoopakte. Indien de verkoop niet zou doorgaan om welke reden dan ook, zal geen korting/terugbetaling van het EPC/EK geschieden.