Bomen planten in de tuin: regels & do’s en don’ts

29 december | Blogs

Voor heel wat Belgen is een perfect aangelegde tuin een belangrijk deel van hun thuis. Maar mag je zomaar bomen planten in de tuin? Wat zijn precies de regels? En kun je privacy creëren met een afsluiting? Wij zetten de huidige regels op een rijtje.

Afsluiting tuin: wetgeving

Wanneer je een afsluiting of hek wil plaatsen in je tuin moet je in principe een vergunning aanvragen, enkel melding doen bij de gemeente volstaat niet. Een uitzondering hierop is een open afsluiting. Wanneer je kiest voor een open afsluiting, zoals een draad of draadgaas, moet hiervoor geen vergunning worden aangevraagd. Hierbij geldt wel de beperking dat deze open afsluiting maximaal 2 meter hoog mag zijn. Voor een gesloten afsluiting heb je in principe een vergunning nodig, maar deze zijn in bepaalde gevallen toch vrijgesteld van de verkavelingsvoorschriften. Er is geen vergunning nodig als ¡e aan volgende voorwaarden voldoet: als je de afsluiting plaatst in je achter- of zijtuin mag deze afsluiting maximaal twee meter hoog zijn. Plaats je een gesloten afsluiting in de voortuin, dan is deze vrijgesteld van vergunning als de afsluiting maximaal één meter hoog is. De afsluiting moet bovendien altijd geplaatst worden binnen een straal van dertig meter van de woning. Pas op: deze vrijstellingen gelden enkel wanneer er niet van wordt afgeweken in bijvoorbeeld een ruimtelijk uitvoeringsplan of een verkavelingsvergunning. Daarnaast kan de gemeente nog aanvullende voorwaarden opleggen. Voor je aan de slag gaat, informeer je dus sowieso best even bij de gemeente. Als je een afsluiting wil plaatsen op de perceelgrens dan moet je hiervoor wel toestemming vragen aan je buren. Zonder toestemming, mag de afsluiting enkel geplaatst worden op jouw perceel. 

Bomen planten in tuin regels

Wanneer je hagen, bomen, struiken etc. wilt aanplanten in je tuin, heb je geen vergunning nodig en moet je ook geen melding doen bij de gemeente. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de geldende regels over de minimale afstand tot de perceelgrens. Die minimumafstand is niet van toepassing wanneer je met je buren een contract hebt afgesloten of wanneer de beplanting al meer dan dertig jaar op dezelfde plaats staat. Als je een boom wil planten in je tuin van twee meter of hoger dan moet dat op minstens twee meter van de perceelgrens, te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom. Kleinere bomen en hagen moeten op minstens een halve meter van de scheidingslijn staan. Wanneer je geen rekening houdt met die afstandsregels, kan je buurman eisen om je beplanting te snoeien of te rooien. Bij discussie, oordeelt een rechter hierover. Als je beplanting niet hoger is dan de afsluiting van de perceelgrenzen, heeft je buur niets te zeggen. Elke eigenaar mag zijn afsluiting gebruiken als steun voor beplanting wanneer die afsluiting niet gemeenschappelijk is.
Bekijk het koopaanbod Contacteer ons
 

Wat te doen bij overhangende takken van je buur?

Bomen en planten in je tuin maken je omgeving groener, maar ze kunnen soms ook voor overlast zorgen bij de buren. Takken kunnen overhangen, wortels kunnen door de scheidingslijn schieten. Het is aan de eigenaar om zijn begroeiing bij te houden. Doet die dat niet, dan kan de buur hem via aangetekend schrijven in gebreke stellen. Wanneer de eigenaar dan nog geen actie onderneemt, kan de buur na zestig dagen én op kosten van de eigenaar de takken en wortels verwijderen. Hij kan bovendien eisen dat de eigenaar zelf het nodige doet. Een rechter zal hier over oordelen. Ook de vruchten of noten van een boom kunnen op het perceel van je buurman vallen. Die hoef je niet op te ruimen: alles wat op natuurlijke wijze op het naastgelegen perceel valt, wordt automatisch eigendom van je buurman. 

Privacy en afsluiting in je tuin creëren

Om privacy in je tuin te creëren, zijn er heel wat mogelijkheden. Open afsluitingen, gesloten afsluitingen of een meer groene oplossing zoals een haag. Zo'n afsluiting kan je uiteraard niet zomaar neerplanten, informeer altijd bij de gemeente en check ook even bij de buren waar zij akkoord mee zouden gaan. Onderhoud je beplanting en zorg ervoor dat je buren geen hinder ondervinden van takken of wortels. 

Heb je meer vragen over regels en wetgeving omtrent bomen planten in je tuin? Of wat je moet doen bij overhangende takken van je buur? Neem contact op met Heylen Vastgoed!
Bekijk het koopaanbod Contacteer ons

Ook interessant