De kadastrale legger uitgelegd

5 december | Blogs

Wil je een eigendom verkopen, dan moet je natuurlijk kunnen aantonen dat jij de rechtmatige eigenaar bent. Daarnaast moet je aantonen hoe groot het pand of de grond is, waar die precies gelegen is en welke bestemming het perceel heeft. Die informatie vind je in de kadastrale legger. Maar wat is dat precies en waar zit het verschil met het kadastraal plan? Heylen Vastgoed vertelt je er graag meer over!

Kadastrale legger of kadastraal plan?

Wanneer we het hebben over het kadaster, dan legt men meestal de link met het kadastraal plan. Zo’n plan is de geografische weergave van alle onroerend goed met de bijhorende perceelgrenzen dat zich op het grondgebied van een gemeente bevindt.

De kadastrale legger gaat een stap verder. Het is een uitgebreide fiche die, voor ieder perceel, informatie geeft over:

-        De bestemming, oppervlakte, nummer en ligging van het perceel
-        De daarop gelegen panden met hun bouwjaar en hun kadastrale inkomen
-        De gegevens van de eigenaar(s)

Is de kadastrale legger verplicht bij verkoop?

Wie een eigendom verkoopt, moet de koper natuurlijk voldoende informeren over het goed. Daarvoor gebruik je het kadastraal plan én de kadastrale legger. Die gegevens vormen samen het kadastraal uittreksel, dat de makelaar of notaris gebruikt om met zekerheid het juiste goed te verkopen.

Je zal de gegevens uit de kadastrale legger trouwens ook nodig hebben om een aantal verplichte attesten (stedenbouwkundig uittreksel en bodemattest) aan te kunnen vragen.
Bekijk het koopaanbod van Heylen Vastgoed
 

Kadastrale legger bij bij mede-eigendom?

Verkoop je een appartement? Dan heb je doorgaans 2 kadastrale leggers nodig. Eén voor het gedeelte in volle eigendom (het appartement zelf) en één voor de gemeenschappelijke delen, waarvan je mede-eigenaar bent.

Hoe vraag je een kadastraal uittreksel aan?

Een kadastraal uittreksel kan je op 2 manier aanvragen:

-        Ofwel rechtstreeks bij je gemeente, op de Gewestelijke Directie van het Kadaster.
-        Maar tegenwoordig kan je dit ook online aanvragen, via www.myminfin.be. Op die manier krijg je de documenten binnen de 48 uur per mail doorgestuurd.

Heb je vragen over de documenten die nodig zijn bij de verkoop van een pand of wil je zelf graag onroerend goed verkopen? Kom erover praten met één van de experten van Heylen Vastgoed. Wij begeleiden je van A tot Z bij de verkoop van jouw grond of pand.
Contacteer Heylen Vastgoed

Ook interessant