Plaatsbeschrijving: wanneer en waarom het belangrijk is

2 augustus | Kennis van wonen

Wanneer je een huurovereenkomst aangaat, dient er een plaatsbeschrijving opgemaakt te worden. Wat dit precies inhoudt, waarom het belangrijk is en wanneer een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt lees je in onze blog.

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een schriftelijke omschrijving van de staat waarin de woning zich bevindt bij aanvang van een huurovereenkomst. Hierin wordt de woning uitvoerig schriftelijk beschreven en worden alle gebreken genoteerd van de woning, zodat er geen discussie kan ontstaan over eventuele schade die een huurder toebrengt. Het bevat een uitgebreid overzicht van de staat van elke kamer en de onderdelen erin. Denk bijvoorbeeld aan plinten, muren, plafonds, vensters, trapleuningen, deuren, schakelaars, stopcontacten etc.

Een plaatsbeschrijving dient tegensprekelijk opgemaakt te worden. Dit betekent dat beide partijen (huurder en verhuurder) aanwezig moeten zijn bij de opmaak ervan, zodat zij hun eventuele opmerkingen kunnen geven en de huurder en verhuurder de plaatsbeschrijving kunnen ondertekenen.

Wat is een intredende -en een uitredende plaatsbeschrijving?

Het is zeer belangrijk dat er een plaatsbeschrijving opgemaakt wordt, op deze manier kunnen we nagaan of de huurder de woning “als een goede huisvader” heeft onderhouden en de woning nadien ook in goede staat weer kan afgeven. Dit kan dus nagekeken worden aan de hand van de plaatsbeschrijving die opgemaakt is voor hij zijn intrek neemt in de woning. Dit wordt ook een “intredende plaatsbeschrijving” genoemd. De opmaak van een plaatbeschrijving is bovendien verplicht, en dient uiterlijk de eerste maand waarin de huurder zijn intrek heeft genomen, plaats te vinden. Wanneer de huurder heeft beslist om te verhuizen en dus de woning wenst te verlaten, moet deze de woning terug geven in de staat waarin hij het ontvangen heeft, met uitzondering van normale slijtage, veroudering en constructiefouten (overmacht). In principe is een uittredende plaatsbeschrijving niet wettelijk verplicht, maar in de meeste gevallen zal er wel een beperkte uittredende plaatsbeschrijving zijn, waarbij een rondgang wordt gedaan en eventuele nieuwe schade wordt genoteerd. Deze uittrede kan gebeuren door dat beide partijen opnieuw rondgaan met de plaatsbeschrijving die is opgemaakt met de intrede van de huurder of deze kan uitgevoerd worden door een derde partij zoals de makelaar die optreedt als bemiddelaar. Het is dan opnieuw belangrijk dat beide partijen hier aanwezig zijn. Als de huurder de woning niet goed onderhouden heeft, zal de mogelijke schade die vastgesteld werd genoteerd worden en kan er beslist worden om een deel of zelfs de volledige waarborg in te houden. De plaatsbeschrijving bij afloop van de huurperiode bestaat uit een vergelijking tussen de staat van einde huurperiode en het begin van de nieuwe huurperiode van de nieuwe huurder. Deze wordt opgemaakt als de vertrekkende huurder is verhuisd.

Hoe wordt een plaatsbeschrijving gemaakt?

Er zijn twee manieren voor het opmaken van een plaatsbeschrijving voor een huurwoning. Deze kan samen worden opgemaakt worden door de huurder en verhuurder zelf, of er zal een deskundige aangesteld worden. Meestal wordt ervoor gekozen om een deskundige in te schakelen. Dit geeft het meest objectieve resultaat. . Het is wel aangewezen dat de huurder en verhuurder aanwezig zijn en de plaatsbeschrijving samen overlopen zodat er geen discussies achteraf mogelijk zijn. Beide partijen moeten ook akkoord gaan met de uiteindelijke plaatsbeschrijving. Dit document moet dan ook ondertekend worden door beide. Het is niet zo dat één partij dit alleen in orde kan brengen zonder de toestemming van de andere partij.

Het is ook perfect mogelijk dat de deskundige deze alleen opstelt zonder dat huurder en verhuurder aanwezig is. Beide partijen krijgen de plaatsbeschrijving toegestuurd en krijgen nog 2 weken de tijd om hier nog opmerkingen en foto’s aan toe te voegen.

De bedoeling is dat je elke kamer omschrijft en foto’s aan toevoegt. Indien er gekende beschadigingen zijn, breng deze dan ook duidelijk in beeld. Neem een foto dichtbij zodat je de schade kan vaststellen op de foto en neem een foto van een afstand zodat je kan zien waar de beschadiging zich situeert. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een barst in de tegelvloer. Deze kunnen een verduidelijking voor de partijen zijn met betrekking tot de staat van sommige delen van de woning, maar in de plaatsbeschrijving zelf zal deze schade ook steeds omstandig woordelijk moeten worden beschreven. Een verslag met enkel foto’s is dus niet voldoende.

Er kunnen veranderingen aan de bestaande plaatsbeschrijving voor de huurwoning toegevoegd worden indien er werken zijn gebeurt aan de woning. Opnieuw moeten beide partijen hier hun akkoord voor geven en deze handtekenen.

Wanneer wordt een plaatsbeschrijving voor een huurwoning opgemaakt?

Een plaatsbeschrijving voor de huurwoning wordt opgemaakt voor de huurder zijn intrek neemt in de woning (intrede plaatsbeschrijving). Hiervoor moet de woning namelijk leeg zijn, zodat alle muren, plinten en vloeren goed bekeken kan worden.

Is een plaatsbeschrijving verplicht?

Het is in heel België verplicht om een plaatsbeschrijving op te maken wanneer je een pand verhuurt. In geval van woninghuur is het verplicht om deze plaatsbeschrijving, net zoals de huurovereenkomst, te registreren. De registratie zal gebeuren door de makelaar of door de verhuurder. Dit moet ten laatste twee maanden na het ondertekenen van de huurovereenkomst gebeuren. De registratie is kosteloos wanneer het pand uitsluitend bestemd is voor huisvesting. Beide partijen krijgen deze na registratie ook in hun E-box.

Ook interessant