Welke keuring heb ik nodig bij de verkoop van mijn woning?

28 augustus | Kennis van wonen

De kogel is door de kerk, u gaat uw huis verkopen! Maar welke keuringen heeft u dan precies nodig? Aangezien u bij de verkoop van uw woning als verkoper een heel aantal informatieverplichtingen heeft, geeft dit artikel u alvast een algemeen overzicht over een aantal belangrijke keuringsattesten die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van een vastgoedtransactie. In dit artikel komen volgende zaken aan bod: elektrische keuring, stookolietank, keuring CV-ketel, energieprestatiecertificaat, airco-installatie en het onderhoud van de schoorsteen.

1.     Elektrische keuring

Omwille van veiligheidsredenen dient u als verkoper een attest over de conditie van uw elektrische installatie te bezorgen aan uw koper. Indien u niet beschikt over een geldig attest van een elektrische keuring bent u verplicht als verkoper deze te laten uitvoeren door een erkend controleorganisme. Elke woning moet deze verplichte keuring namelijk ondergaan vóór verkoop. De gecertificeerde deskundige zal na de keuring een verslag opstellen waarbij de elektrische installatie conform dan wel niet conform met de huidige normen wordt verklaard. Indien uw installatie niet conform wordt verklaard is de koper verplicht de in het verslag aangehaalde gebreken te verhelpen. De koper zal hiervoor een termijn krijgen van 12 of 18 maanden. Een conform attest van elektrische keuring blijft 25 jaar geldig.

2.     Stookolietank

Een keuring van een stookolietank, specifiek naar aanleiding van een verkoop is niet verplicht. Echter, bestaan er wel periodieke onderhouds- en keuringsverplichtingen, waardoor er steeds een geldig attest aanwezig moet zijn. Indien uw woning wordt verwarmd met stookolie moet de stookolietank ten allen tijde conform de wettelijke bepalingen zijn. Het is daarom belangrijk dat je bij de verkoop van je woning een attest van een recente keuring van uw bovengrondse of ondergrondse stookolietank kan voorleggen zodat de koper geïnformeerd is over de conditie van uw tank. Indien u de stookolietank niet meer gebruikt, dient u de tank definitief buiten gebruik te stellen. Ook hiervoor dient opgemaakt te worden, dat u moet voorleggen bij de verkoop van uw woning.

3.     Centrale verwarmingsketel (of cv-ketel)

Een keuringsverslag van uw centrale verwarmingsketel is in principe niet verplicht op te stellen naar aanleiding van de verkoop van uw woning, maar moet wettelijk gezien altijd aanwezig zijn. Uw centrale verwarming dient namelijk steeds conform te zijn aan zowel de onderhoudsverplichtingen als aan de kwaliteitsvereisten van verwarmingsinstallaties. Indien uw woning wordt verwarmd met een centrale verwarmingsketels met gas bent u immers verplicht tweejaarlijks een keuring te laten uitvoeren door een erkende technicus. U dient dan ook in het bezit te zijn van deze attesten zodat u de koper kan informeren over de conformiteit en conditie van de verwarmingsinstallatie wanneer deze hierom verzoekt.

4.     Energieprestatiecertificaat (EPC)

Een energieprestatiecertificaat informeert de mogelijke koper over de energiezuinigheid van de woning. Daarnaast informeert het de koper ook over mogelijke maatregelen die men kan ondernemen om de energiezuinigheid van de woning te verbeteren. Wens je een woning te koop aan te bieden? Zorg er dan voor dat je over een energieprestatiecertificaat beschikt vóór het plaatsen van je online zoekertje. U bent namelijk verplicht om de energieprestaties, gaande van label A+ (uitstekend) tot label F (zeer slecht), van de woning in de advertentie op te nemen. Indien u een gebouw verkoopt met een label E of slechter zal er namelijk ook een renovatieverplichting op de woning rusten waarvan de koper zo spoedig mogelijk geïnformeerd moet zijn. Heeft u nog geen EPC of is uw huidig EPC vervallen? Contracteer dan een gecertificeerde deskundige die de keuring voor u uitvoert. De deskundige bezorgt u vervolgens een attest dat 10 jaar geldig blijft. Indien u na het ontvangen van uw vorig EPC uw woning energiezuiniger heeft gemaakt, kan u een nieuw EPC laten opmaken voor de bestaande woning. Let wel op, als u niet beschikt over een geldig EPC bij de verkoop van de woning kan dit gesanctioneerd worden met een boete tussen de 500 en 5.000 euro.

5.     Airco-installaties

Indien u een airco-installatie heeft in een woning of in een gebouw waar mensen tewerkgesteld zijn, dient u eveneens deze installatie verplicht te laten keuren. De eerste keuring moet binnen de 12 maanden na ingebruikname gebeuren. Hierna bent u als eigenaar gehouden tot een periodieke controle van de installatie door een gecertificeerde airco-energiedeskundige.

6.     Onderhoud van een schoorsteen

Om de brandveiligheid van je woning te verhogen moet je niet alleen rookmelders installeren, maar ook regelmatig je schoorsteen laten reinigen wanneer deze is aangesloten op een open stooktoestel. De koper kan namelijk verzoeken bewijs voor te leggen van de jaarlijkse of tweejaarlijkse reiniging/keuring van de schoorsteen door een erkend technicus.

Het is dus van groot belang dat je uw verschillende installaties in jouw woning grondig laat keuren vooraleer u uw woning te koop aanbiedt. Niet alle keuringen zijn evenwel verplicht bij de verkoop van je woning, toch kan het voor het goede verloop van de vastgoedtransactie interessant zijn de niet-verplichte keuringen te laten uitvoeren. Let wel op, de attesten van bovenstaande keuringen zijn niet voldoende voor de verkoop van uw woning. Lees ook ons artikel om na te gaan welke attesten er verplicht zijn bij de verkoop van uw woning.

 

Ook interessant