Aanpassing registratierechten, wat betekent dit voor u?

30 september | Juridisch

De Vlaamse regering kondigde onlangs opnieuw een hervorming van de woonfiscaliteit aan. Belangrijk zijn de verlaging van de verkooprechten (de vroegere registratierechten) voor de enige eigen woning naar 3% en de verhoging van het tarief voor een tweede verblijf, bouwgrond en de grondwaarde in geval van een nieuwbouwwoning, van 10 naar 12%. De meeneembaarheid zou dan weer verdwijnen na een overgangsperiode. In afwachting van de definitieve wetteksten schetsen wij al even welke gevolgen dit voor u als koper heeft.

Wat verandert er dus voor wie een eigen en enige woning koopt?

 Wie dit vandaag doet, betaalt 6% verkooprechten op de aankoopprijs van de woning. Dat wordt vanaf 1 januari, 3%. Goed nieuws dus, want dit betekent al snel een besparing van een paar duizend euro.

Wanneer koopt u dan best aan?

Enige eigen woning : akte-datum als ijkpunt

De datum van het verlijden van de akte is hierbij belangrijk. Om te kunnen profiteren van het nieuwe tarief dient de akte na 1 januari te zijn verleden. Voor mensen die overstappen naar een andere – enige en eigen – woning is er bovendien de optie om gebruik te maken van een overgangsregeling tot eind 2023. U heeft dan de keuze tussen:

  • Gebruik maken van het huidige tarief van 6% en daarbij de meeneembaarheid van eerder betaalde verkooprechten gebruiken, indien dat voordeliger uitkomt.
  • Gebruik maken van de nieuwe verkooprechten van 3%  - of 1% bij ingrijpende energetische renovatie. Hierbij kunt u dan geen gebruik meer maken van de meeneembaarheid.

Gratis schatting

Aanpassing registratierechten wat betekent dit

Dit betekent niet dat u moet wachten tot volgend jaar om die (enige eigen gezins-) woning te kopen die u op het oog heeft. Door gebruik te maken van een aan- en verkoopbelofte kan u vandaag al een overeenkomst afsluiten, waarbij de akte pas volgend jaar verleden wordt. 

Tweede verblijf, investeringspand of bouwgrond: datum verkoopovereenkomst (compromis) als ijkpunt

In deze gevallen is de datum van de compromis het ijkpunt. De Vlaamse Regering verduidelijkte onlangs immers de hervorming van de verkooprechten.

Concreet zullen kopers die in 2021 investeren in een andere woning bovenop hun enige woning en in 2021 een compromis ondertekenen, toch nog kunnen genieten van de 10% verkooprechten ook al verlijdt de akte pas in 2022, de compromisdatum is hier het ijkpunt.

Zodoende is het interessant om dat dit jaar nog volledig rond te krijgen. Het tarief hiervoor stijgt immers van 10% naar 12%.

Wat verandert er indien u een tweede verblijf, investeringspand of bouwgrond op het oog heeft?

Het geldende tarief vandaag voor een tweede verblijf, een bouwgrond of een investeringseigendom, bedraagt 10%. Hier zal een tariefverhoging doorgevoerd worden naar 12% verkooprechten vanaf 1 januari 2022.

Om dit te illustreren met een voorbeeld : zo stijgen de verschuldigde verkooprechten voor een woning van 300.000 euro met 6.000 euro.

Daarnaast zal ook het grondaandeel van een nieuwbouwwoning zwaarder belast worden.

De bestaande gunstregelingen voor sociale verhuur en beschermde monumenten blijven bestaan, ook de (tijdelijke) gunstmaatregel voor sloop- en heropbouw van bestaande woningen blijft voorlopig bestaan.

Overzicht

Tarief 6% à naar 3% (enige eigen woning)

Datum verkoopovereenkomstDatum notariële akteToepasselijk tarief
202120216%
202120223%
202220223%

 Tarief 10% à naar 12% (investeringseigendom, tweede verblijf, bouwgrond, grondaandeel)

Datum verkoopovereenkomstDatum notariële akteToepasselijk tarief
2021202110%
2021202210%
2022202212%

Bekijk ons ruime koopaanbod 

Conclusie

U hoeft een eventuele aankoop, dan wel verkoop, dus zeker niet uit te stellen.

Dienaangaande is het erg belangrijk om u goed te laten begeleiden. Vraag onze medewerkers om meer informatie. Wij bekijken graag samen met u welke regeling voor u het meest voordelig zou zijn.

Aarzel zeker niet om onze juridische afdeling te contacteren als u hierbij nog vragen heeft over uw situatie.

Uiteraard blijven wij de berichtgeving en wetgeving op de voet volgen en houden wij u op de hoogte van eventuele wijzigingen en ontwikkelingen.

 

Ook interessant