Laat je compromis en aankoop- en verkoopbelofte correct opstellen!

25 september | Juridisch

Yes! Je hebt je slag thuisgehaald en een koper gevonden voor je woning of appartement. Tijd dus om het verkoopcompromis en de aankoop- en verkoopbelofte op te stellen. Maar wat moet in deze overeenkomsten uitdrukkelijk zijn vermeld? Elien Van Gompel, verantwoordelijk voor de afdeling Legal van Heylen Vastgoed, geeft pasklare antwoorden.

Wie stelt het verkoopcompromis en de aankoop- en verkoopbelofte op?

Elien: “Nergens in de wet is bepaald wie dat moet doen. Dus zowel de koper als Heylen Vastgoed kunnen het verkoopcompromis en de wederzijdse koop- en verkoopbelofte opstellen. Weet echter dat de opmaak van deze overeenkomsten vrij ingewikkeld is. Bovendien heb je er alle belang bij dat beide documenten correct worden opgesteld. Want zodra je ze ondertekent, is de verkoop definitief. Laat je dan ook bijstaan door een notaris of door ons vastgoedkantoor.”

Welke informatie moet je opnemen in deze overeenkomsten?

Elien: “Zowel essentiële informatie over de verkoper als de koper. Is de verkoper de enige eigenaar? Of heb je te maken met meerdere eigenaars en moeten zij elk tekenen? Zijn alle verkopers meerderjarig en hebben ze handtekeningsbevoegdheid? Zijn ze getrouwd en, zo ja, onder welk stelsel? Gaat het om alleenstaanden of wonen ze wettelijk of feitelijk samen? Ook moet je duidelijk vermelden of de koper alleenstaand, getrouwd, gescheiden of samenwonend is. En of hij een vennootschap heeft.”

Zijn er nog gegevens of documenten die niet mogen ontbreken?

Elien: “Verkoper en koper moeten het huis of appartement gedetailleerd beschrijven en aangeven in welke staat het zich bevindt, wat de oppervlakte is en of er erfdienstbaarheden van kracht zijn. Andere kosten, schulden of pandrechten neem je eveneens op. Verder maak je melding van de bezettingsmodaliteiten, het energieprestatiecertificaat, het attest van de elektrische installatie, de stedenbouwkundige gegevens, de eventuele inbreuken, het al dan niet bestaan van een onteigeningsplan of van een maatregel tot bescherming van het erfgoed, de bestemmingen en de geoorloofde aanwendingen van het goed. De gegevens van de syndicus moet je meedelen wanneer het gaat om een mede-eigendom. Vergeet ook niet het OVAM-attest toe te voegen. Daaruit blijkt dat het perceel niet vervuild is of opgenomen is in de bodeminventaris. Last but not least ben je verplicht om de overeengekomen prijs van het pand, de wijze van betaling en het voorschotbedrag bekend te maken in het verkoopcompromis en de aankoop- en verkoopbelofte.”

Wanneer en waar teken je het compromis en de aankoop- en verkoopbelofte?

Elien: “Na de ondertekening van het bod. Zijn alle partijen het eens met elkaar en is het verkoopcompromis of de aankoop- en verkoopbelofte correct opgesteld, houdt niets je nog tegen om te tekenen. Dit gaat meestal gepaard met de betaling van een voorschot. Goed om te weten: de ondertekening van het verkoopcompromis en de aankoop- en verkoopbelofte gebeurt best bij een vastgoedexpert zoals Heylen Vastgoed. Wij bieden je een gratis overlijdensverzekering aan die tussenkomt als je in de periode tussen het compromis en de notariële akte het slachtoffer zou worden van een ongeval. Je erfgenamen die de verkoopakte in dat geval in jouw plaats moeten ondertekenen, ontvangen dan maximaal 250.000 euro om het goed aan te kopen.”
Afspraak maken 

Ook interessant